Şehzade Ahmed

Şehzâde Ahmet (d: 1465 - (ö: 1513,1514) II. Bayezid'in Amasya valisi olan oğlu.

1465 yılında Şehzade Ahmet, II. Bayezit’ ın sağlığında hayatta kalan en büyük oğludur. Annesi Bülbül Hatun' dur.Amasya valiliği görevinde bulundu. Babası tarafından sevildiği gibi Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa tarafından da desteklenmekteydi. Devlet ileri gelenleri arasında da taraftarları çoktu. Hatta Hadım Ali Paşa kendisinin hükümdar olacağına dair Padişah adına kendisine teminat vererek bu işin Şahkulu İsyanı’ nın bastırılmasından sonra olacağını belirtti. Bundan dolayı Şehzade Ahmet kendisini hükümdar görerek askere ve komutanlara iyiliklerde bulundu, ancak kendisine itaat ettirmek istediği yeniçerilerden “Padişahımız hayatta oldukça kimseyi hükümdar tanımayız” diyerek olumsuz cevap aldı.[1]

Hadım Ali Paşa’ nın Şahkulu İsyanı’ nı bastırırken öldürüldüğü duyan II. Bayezid yine o sıralarda Karaman valisi olan Şehzade Şehinşah’ ın da vefatını haber alınca fazla üzülerek saltanattan çekilmeye karar verdi. Devlet ileri gelenleri ile yapılan görüşmede Şehzade Ahmet’ in hükümdar olmasına karar verilerek kendisi İstanbul’ a çağrıldı. Şehzade Ahmet, Maltepe’ ye gelerek İstanbul’ a girmek için izin istedi ancak yeniçerilerin Şehzade Selim’ e sadakat göstermeleri üzerine Anadolu’ ya döndü. Konya’ yı kuşatarak orayı aldı.[1]

Anadolu’ da hükümdarlığını ilan eden Ahmet’ in oğlu Şehzade Alaaddin Bursa’ yı ele geçirerek babası adına hutbe okuttu. Ancak I. Selim’ in üzerine kuvvet yollaması üzerine Bursa’ dan kaçarak Memlûkler’ e sığındı. Şehzade Ahmet üzerine kuvvet yollanması üzerine Malatya’ ya çekildi. I. Selim tarafından bazı devlet adamlarına yazdırılan sahte mektuplarla, bu kişilerin gelecek olursa ilk savaşta kendi tarafına katılacağına inanan Şehzade Ahmet, Malatya’ dan ayrılarak Amasya’ ya geçip topladığı kuvvetlerle Konya’ ya ve oradan Bursa üzerine harekete geçti. Yenişehir, Bursa ovasında iki tarafın ordusu karşılaşmış, çarpışmalarda mektupların yalan olduğunu anlamasına rağmen çekilmeye imkan olmamasından dolayı savaşa devam etti. Kuvvetleri bozulan Şehzade Ahmet yakalandı ve I. Selim’ in emri ile Sinan Ağa tarafından boğularak öldürüldü.[1]

Şehzade Ahmet’ in oğullarından, Şehzade Murat savaş meydanından kurtularak İran'a kaçmış ve orada bazı kaynaklara göre eceliyle, bazı kaynaklara göre de Şah İsmail tarafından öldürülmüştür. Şehzade Alaaddin ile Şehzade Süleyman adlı oğulları da Mısır'a kaçarak orada salgın olan veba hastalığından ölmüşlerdir. Sultan Selim Han Konya'ya geldiğinde Şehzade Ahmet'in oğullarından Şehzade Kasım’ da Mısır'a kaçmıştır.[2]

Popüler kültürde

Ubisoft'un yapımcılığını yaptığı Assassin's Creed: Revelations oyununda Şehzade Ahmet önemli bir karakterdir. Oyunda Yavuz Sultan Selim ile aralarında geçen taht mücadelesi de konu edilmiştir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.