Şamlı (etnik grup)

Şamlu; Oğuz Türkleri'nin Avşar koluna bağlı bir oymak.

Selçuklu Devleti'nde önemli bir yer tutan Avşarların çoğunluğu, Rum tarzı yönetime geçiş sırasında[1] iskana yönelirken bazı Avşar aşiretleri Halep'e göç ederek Yörük yaşam tarzını sürdürmüşlerdir. Bundan dolayı bu Türkmenler'e göçebe de denilmektedir.

Safevî devletinin kurulması sırasında öncülük eden Selçuklu ardılı Oğuz Türk boylarından biri olan Şamlu oymağı başlıca Beğdili, İnallu (İnanlı) ve Harbendelu (Harmandalı) aşiretlerinden oluşmaktadır.[2]

İskan politikaları öncesi Şamluların genelde yayla olarak Sivas-Uzun Yayla, kışla olarak da Halep-Antep yörelerini kullandığı tahmin edilmektedir.[3][4]

Şamlu yörüklerinin önemli bir bölümü Kanuni döneminde İçel yöresine yerleştirilmiştir.[5][6][7] Ayrıca Toroslar, Karaman ve Aydın yörelerinde iskan edilen Şamlu toplulukları da bulunmaktadır. Genel itibariyle bilinen Şamluların iskan bölgeleri şunlardır[7]:

AlanyaAnamurAydınBeyşehirDenizliDuşanbeEdirne
EflaniEğridirGüzelhisarHamitİçelKaramanKıbrıs
KütahyaLazkiyeManavgatManisaMenteşeRakkaSarıçam
SaruhanTarsusTekeYalvaçZaraErzurum Uzundere

Şamlu aşiretlerine bağlı kişiler Safevî Devleti'nin ilk dönemlerinde Alevi yörük aşiretlerine öncülük etmiş ve devlet kademelerinde önemli görevler üstlenmişlerdir.[8]

Kaynaklar

  1. http://tr.wikipedia.org/wiki/Nizam%C3%BClm%C3%BClk
  2. http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eaml%C4%B1_(tayfa)
  3. Vurmay, Miray. H. “Suriye Türkleri”. “Avşarelleri” Dergisi, Sayı: 1 Temmuz 2007. Syf. 45-46.
  4. Savaş, Saim. “XVI. Asırda Anadolu’da Alevilik”. 1. bsk. – Ankara: Vadi Yayınları, 2002. syf 256
  5. Savaş, Saim. “XVI. Asırda Anadolu’da Alevilik”. 1. bsk. – Ankara: Vadi Yayınları, 2002. 256Syf.
  6. Yurtsever, Cezmi. “Çukurova Türkmenleri”. Adana: Çukurova Yayınları, 2007. 400 Syf. 10. Ilık, Yılmaz. “Dikenin Gülü Avşarlar”. 1. Basım, 2005. 224 Syf.
  7. 1 2 Topuz, Necip. “Kor Yığını Ağıtlarımız”. “Avşarelleri” Dergisi, Sayı: 1 Temmuz 2007. Syf. 28-32
  8. 13. Avşar, Mezahir. “Azerbaycan’da Afşarlar”. “Avşarelleri” Dergisi, Sayı: 1 Temmuz 2007. Syf.34-35
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.