Ni‘metullāh-ı Velî

Kaçarlar Dönemi Şah Ni’metullah-i Velî (Nûr’ed-Dîn Kirmanî) Degâhı.

Ni‘metullāh-ı Velî (1330 - 1431), Nimetullahilik tarikatının kurucusu ve mutasavvıf şair.

"Emir Nûr’ed-Dîn Ni’metullah" Suriye'nin Halep şehrinde 1330 yılında sûfi şeyhi Mir Abdullah'nın ailesinde dünyaya gelmiş ve Şafiî fıkıh mektebinin ardıcılı olmuştur. Yetişkinlik çağına geldiğinde meşhur sufî şeyhi ʿAbd-Allah Yefâ’î’nin önce müridi, daha sonra ise halifesi olmuştur. Hayatının son 25 yılını Kirman Eyaleti'nin Mahan kentinde yaşamış, ve burada 1431 yılında 101 yaşında iken vefat etmiştir.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 9/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.