Şûrâ-yı Devlet reisleri listesi

Şura-yı Devlet reisleri listesi Osmanlı Devleti'nde günümüzde Danıştay'a karşı gelen Şura-yı Devlet kurumuna başkanlık eden devlet adamlarının listesidir:

 1. Mithat Paşa (6 Mart 1868-27 Şubat 1869)
 2. Yusuf Kamil Paşa (27 Şubat 1869-21 Ekim 1871)
 3. Mehmed Namık Paşa (21 Ekim 1871-4 Ağustos 1872)
 4. Yusuf Kamil Paşa 2. kez (4 Ağustos 1872-21 Ağustos 1875)
 5. Mahmut Nedim Paşa (21 Ağustos 1875-26 Ağustos 1875)
 6. Server Paşa (26 Ağustos 1875-12 Şubat 1876)
 7. Mehmed Namık Paşa 2. kez (12 Şubat 1876-31 Mart 1876)
 8. Yusuf Kamil Paşa 3. kez (31 Mart 1876-5 Haziran 1876)
 9. Mithat Paşa 2. kez (5 Haziran 1876-21 Aralık 1876)
 10. İbrahim Ethem Paşa (26 Aralık 1876-5 Şubat 1877)
 11. Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (5 Şubat 1877-4 Şubat 1878)
 12. Mehmed Esad Safvet Paşa (4 Şubat 1878-19 Şubat 1878)
 13. Asım Mehmed Paşa (19 Şubat 1878-18 Nisan 1878)
 14. Ali Paşa (18 Nisan 1878-19 Ekim 1879)
 15. Ahmet Arifi Paşa (19 Ekim 1879-12 Eylül 1880)
 16. Server Paşa (12 Eylül 1880-8 Mayıs 1882)
 17. Mehmed Akif Paşa (8 Mayıs 1882-30 Kasım 1882)
 18. Ahmet Arifi Paşa 2. kez 30 Kasım 1882 -2 Aralık 1882)
 19. Mehmed Akif Paşa 2. kez (2 Aralık 1882-25 Eylül 1885)
 20. Ahmet Arifi Paşa 3. kez (25 Eylül 1885-4 Eylül 1891 vekaletle: 4 Eylül 1891-7 Kasım 1895)
 21. Sait Paşa (7 Kasım 1895-29 Ekim 1907)
 22. Hasan Fehmi Paşa (29 Ekim 1907-2 Ağustos 1908)
 23. Turhan Paşa (2 Ağustos 1908-7 Ağustos 1908)
 24. Tevfik Paşa Sadaret müsteşarı (7 Ağustos 1908-28 Kasım 1908)
 25. Hasan Fehmi Paşa 2. kez (28 Kasım 1908-13 Nisan 1909)
 26. Mustafa Zihni Paşa Nafia nazırı (14 Nisan 1909-15 Nisan 1909)
 27. Köse Mehmed Raif Paşa (15 Nisan 1909-20 Ağustos 1909)
 28. Necmeddin Molla Efendi (20 Ağustos 1909-1 Ekim 1911 Adliye Nezaretine ilaveten vekaletle: 2-5 Ekim 1911)
 29. Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (4 Ekim 1911-31 Ekim 1911)
 30. Mehmed Memduh Bey (31 Ekim 1911-23 Ocak 1912)
 31. Sait Halim Paşa (23 Ocak 1912-23 Temmuz 1912)
 32. Yusuf Kâmil Paşa Sadr-ı esbak (23 Temmuz 1912-31 Ekim 1912 vekaletle: 30 Ekim 1912-28 Ocak 1913)
 33. Sait Halim Paşa 2. kez (25 Ocak 1913-28 Ocak 1913)
 34. Sait Paşa Sadr-ı esbak (31 Ocak 1913-12 Haziran 1913)
 35. Halil Bey (18 Haziran 1913-27 Mayıs 1914 vekaletle: 27 Mayıs 1914-3 Mayıs 1916 )
 36. Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (3 Mayıs 1916-22 Ocak 1917)
 37. Halil Bey 2. kez (24 Ocak 1917/4 Şubat 1918-14 Ekim 1918)
 38. Reşid Akif Paşa 14 Ekim 1918-11 Kasım 1918)
 39. Mehmed Şerif Paşa (11 Kasım 1918- 24 Şubat 1919 vekaletle: 24 Şubat 1919-4 Mart 1919)
 40. Seyit Abdülkadir Efendi (4 Mart 1919-19 Mayıs 1919)
 41. Rıza Tevfik Bey (24 Mayıs 1919-21 Temmuz 1919 vekaletle: 21 Temmuz 1919-15 Ağustos 1919)
 42. Rauf Paşa (11 Ağustos 1919-2 Ekim 1919)
 43. Abdurrahman Şeref (2 Ekim 1919-8 Mart 1920)
 44. Üryanizade Cemil Molla (11 Mart 1920-5 Nisan 1920 vekaletle: 11 Mart 1920-15 Haziran 1920 )
 45. İbrahim Edhem Bey (15 Haziran 1920-31 Temmuz 1920)
 46. Rıza Tevfik Bey 2. kez (31 Temmuz 1920-21 Ekim 1920)
 47. Mustafa Arif Bey (21 Ekim 1920-19 Ağustos 1921)
 48. Mehmed Tevfik Bey (19 Ağustos 1921-4 Kasım 1922)

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.