İzomeraz

Biyokimyada, izomeraz, izomerlerin yapısal olarak yeniden düzenlenmesini sağlayan bir enzimdir. Yani izomerazlar aşağıdaki tip reaksiyonları katalizler:

A → B

Burda A ve B birbirlerinin izomerlerdir.

Adlandırma sistemi

İzomerazlar için adlar "substrat izomeraz" (örneğin enoyl KoA izomeraz) veya "substrat izomeraz tipi (örneğin fosfoglukomutaz) biçiminde oluşturulur .

Sınıflandırma

izomerazlar EC numara sınıflamasına göre "EC 5" olarak sınıflanırlar. Bu sistemde liyazlar aşağıdaki gruplara ayrılırlar:

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.