İsviçre paralı askerleri

Alpler'den geçmekte olan İsviçre paralı askerleri, Luzerner Schilling.

İsviçre paralı askerleri, yaklaşık 1450-1850 yılları arasında kalan 4 yüzyıllık süreçte günümüz İsviçre'sinin bulunduğu bölgenin köylerinden ve kasabalarından yetişen gençlerden, Avrupa'nın diğer ordularının bünyesinde kontrat karşılığında hizmet etmek üzere oluşturulan paralı ordulardır.[1] Birçok Avrupa özellikle Fransa ve İspanya ordularında hizmet vermiştirler.[2]

Tarihçe

Bad savaşı

Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış tarihçi Tacitus (MS 56 - 117) Helvetler'in (Romalıların İsviçre Platosu'nda o dönem yaşayanlara verdiği ad) cesareti ve savaş alanındaki kabiliyetlerinden övgüyle bahsetmiştir.[3] İlk İsviçre kantonlarının nüfus bakımından kalabalıklığı, dönemin ekonomik koşulları ve yoksulluk bu kantonlarda yaşayanları paralı asker olarak diğer ülkelere göç etmeye zorlamıştır.

İsviçre kantonlarında ilk başta 15000 civarında erkek, paralı asker olarak geçici sürelerle hizmet vermekteydi. Bu hizmetin karşılığinda kantonlara gıda ve değerli eşyalar verilmekte öte yandan askerler de önemli gelir elde etmekteydi. İlk dönemlerde kısa şavaşlar da yer almışlar zamanla Avrupa ordularının önemli parçası olmuşlardır.[4]

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.