İstanbul Barosu

İstanbul Barosu, 5 Nisan 1878 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Barosu’nun II. Genel Kurulu 1880 yılında, Galata Yıldız Hanındaki merkezinde toplanmıştır. Başkanlığa, kapütülasyonların etkisiyle, II. Abdülhamit'in hazinci hassa hukuk müşavirliğini de yapmış, Rusolate adında rus uyruklu bir avukat seçilmiştir. İstanbul Barosu’nun ikinci levhasında 105 avukat kayıtlıydı.

Meclisi Mebusan’ın feshi ve toplantıların yasaklanması üzerine, İstanbul Barosu’nun faaliyetleri de durmuştur. 23 Temmuz 1908 tarihinde meşrutiyetin ilanı üzerine, 21 Ağustos 1908’de İstanbul Barosu’nun III.Genel Kurulu toplanmıştır.

Cumhuriyet Devrinde ilk Baro Genel Kurulu, 1924 yılında, Adliye Sarayı Cinayet Mahkemesi salonunda yapmıştır.

Avrupa'nın ve dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu[1], meslektaş, hukukçu ve ilgililerin mesleki deneyimlerini geliştirmek için paneller düzenlemekte ve bu panel notlarını yayımlayarak kitaplaştırmaktadır.Bugüne dek yüzü aşkın kitaba sahip olan İstanbul Barosu, aynı zamanda iki aylık İstanbul Barosu Dergisi'ni ve aylık İstanbul Barosu Bülteni'ni de yayımlamaktadır.

Baro Başkanları

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.