İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı (eski adıyla İstanbul konservatuarı ya da İstanbul Belediye Konservatuvarı), Türkiye'nin önde gelen sanat ve müzik okulu.

Tarihçe

1914 yılında Osmanlı Devleti'nin başşehri İstanbul'da tiyatro eğitimi için Darülbedayi adlı okul kurulmuştur. İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) Cemil Paşa'nın girişimi ile İstanbul’a getirtilen, Paris`teki Odeon Tiyatrosu müdürü Andre Antoine'ın kurduğu Darülbedayi’nin bünyesinde bir de müzik bölümü yer alıyordu[1] . Bu kurum, Dârülelhan’ın hazırlayıcısı olmuştur.

Dârülelhan, Maarif Nezareti’ne bağlı okullarda müzik öğretmenliği yapmak üzere hem Türk hem Batı müziğini bilen öğretmenler yetiştirmek amacı ile 1917’de kurulmuştur. 1927'den itibarem İstanbul Belediye Konservatuvarı adı altında faaliyet göstermiştir. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesine katılmıştır.

İstanbul Belediye Konservatuvarı,Darülelhan'ın 1927'de yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuş,İstanbul belediyesine bağlı konservatuvardır. Darülelhan'da ağırlık, geleneksel türk müziği eğitimindeyken, 1927'de okul yalnızca batı müziği eğitim veren bir Kuruma dönüştürüldü. Kapatılan türk müziği bölümünün öğretim üyeleri, Türk musikisi tasnif heyetinde görevlendirildi. 1931'de Avusturyalı Joseph Marx'in raporları doğrultusunda konservatuarda bazı reformlar yapıldı.

1943-1948 arasında müdürlük yapan Hüseyin Sadettin Arel, Türk müziği bölümünü yeniden açtı, batı müziği bölümünü yeniden düzenleyerek Avrupa konservatuvarları düzeyine yükseltmeye çalıştı. Arel'in yönetimi sırasında, Şehir orkestrası ve Şehir korosundan sonra Türk musikisi icra heyeti de kuruldu.

Konservatuvarda günümüzde,besteleme (kompozisyon), üflemeli çalgılar, yaylı çalgılar, orkestra yönetimi, vurmalı çalgılar, piyano ve şan alt bölümlerini kapsayan müzik bölümünün yanı sıra tiyatro ve bale bölümleri de eğitim vermektedir. Okulun etkinlikleri arasında öğrencilerden ve öğretmenlerden oluşan grupların, Türk musikisi icra heyetinin ve Türk halk musikisi topluluğunun konserleri ile Çağdaş bale topluluğunun gösterileri de anılmaktadır.

1986'da İstanbul Üniversitesine bağlanarak YÖK kapsamına alınan okulun adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak değiştirildi.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.