İstanbul'daki camiler listesi

Yeni Camii'nin içerisinden bir görünüm.

Aşağıda, İstanbul'da yer alan camilerin listesi yer almaktadır. Bazı camilerin iki, hatta üç ismi vardır. Bu listeye sadece en tanınmış isimler alınmıştır.

Avrupa Yakası

Eski İstanbul (Suriçi şehir)

 • Abbas Ağa Camii, Beşiktaş
 • Abdülkadir Efendi Mescidi, Eyüp
 • Abdülmecit Camii, Topkapı Sarayı
 • Abdülvedut Camii, Defterdar
 • Abdüsselam Camii, Halıcıoğlu
 • Abdi Çelebi Camii, Kocamustafapaşa
 • Açbaş Mescidi, Karagümrük
 • Ağa Camii, Ahırkapı
 • Ağa Camii, Babıali
 • Ağa camii, Beyazıt Mercan
 • Ağaçayırı Mescidi, Kocamustafapaşa
 • Ağaçkakan Camii, Kocamustafapaşa
 • Ağalar Camii, Topkapı Sarayı
 • Ahırkapı Mescidi, Ahırkapı
 • Ahmet paşa Camii, Çarşamba
 • Ahmet Kethüda Camii, Kürkçübaşı
 • Ahmediye (Orta) Camii, Fatih
 • Akbıyık Camii, Ahırkapı
 • Akseki Kemalettin Camii, Hırkaişerif
 • Akşemsettin Camii, Hırkaişerif
 • Alacamescit, Marpuççular
 • Ali Fakih Camii, Kocamustafapaşa
 • Ali Paşa Camii, Eyüp
 • Alibey Karyesi Mescidi, Kâğıthane
 • Amcazade Hüseyin Paşa Mescidi., Saraçhane
 • Arabacı Beyazıt Ağa Camii
 • Arabacılar Mescidi, Unkapanı
 • Arapkapısı Mescidi, Samatya
 • Arpacı Hayreddin Mescidi, Eyüp
 • Aşçıbaşı Camii, Otakçılar
 • Aşık Paşa Camii, Cibali
 • Aşık Paşa tekkesi Mescidi, Fatih
 • AtIşalan Camii, Atışalan
 • Atik Ali Paşa Camii, Çemberlitaş
 • Ayasofya Camii (Müze)
 • Aydınoğlu Mescidi, Salkımsöğüt
 • Ayvansaray Mescidi, Ayvansaray
 • Baba Haydar Mescidi, Eyüp
 • Bala Camii, Silivrikapı
 • Balat Yusuf Şucaaddin Ambari Camii, Balat
 • Balat İskelesi Camii, Balat
 • Balçık tekkesi Mescidi, Eyüp
 • Bali paşa Camii, Fatih
 • Bayazıt Ağa Camii, Topkapı
 • Bayezid Camii, Bayezid
 • Bayazıtı cedid Mescidi, Samatya
 • Bayrampaşa tekkesi Mescidi, Haseki
 • Behram Çavuş Camii, Kadırga
 • Bekir Paşa Camii, (Hekimoğlu Ali Paşa Camii yanı)
 • Bey Camii, Eyüp
 • Beyceğiz Mescidi, Çarşamba
 • Bezmialem Valide Sultan Camii, Guraba
 • Bezzaziye Mescidi, uzunçarşı
 • Bıçakçı Camii, Fatih
 • Bodrrumhanı Camii, Kapalıçarşı
 • Bodrum Camii, Laleli
 • Bodrum Camii, Süleymaniye
 • Bostan Mescidi, Kadırga
 • Burmalı Mescidi, Şehzadebaşı
 • Bursa Tekkesi Mescidi, Bahçekapı
 • Büyük İskele Camii, Eyüp
 • Cafer Ağa Mescidi, Şehremini
 • Canbaziye Camii, Cerrahpaşa
 • Cerrah Mehmet Paşa Camii, Cerrahpaşa
 • Cezri Kasım Paşa Camii, Eyüp
 • Cibali Mescidi, Cibali
 • Çadırcı Mescidi, Kumkapı
 • Çakırağa Camii, Aksaray
 • Çatalçeşme Mescidi, Cağaloğlu
 • Çavuş MEscidi, Balat
 • Çınar Mescidi, Kocamustafapaşa
 • Çırakçı Mescidi, Yavuzselim
 • Çırçır Mescidi, Çırçır
 • Çilingirler Mescidi, Samatya
 • Çivizade Mescidi, Pazartekke
 • Çivizade Mescidi, Zeyrek
 • Çorlulu Ali Paşa Camii, Çarşıkapı
 • Çuhacılar Hanım, Nuruosmaniye
 • Çukurbostan Camii, Yavuzselim
 • Çukurçeşme Mescidi, Uzunçarşı
 • Daltaban Mescidi, Aksaray
 • Darülhadis Medresesi Mescidi, Eyüp
 • Davutpaşa Camii, Davutpaşa
 • Davutpaşa İskelesi Mescidi, Davutpaşa
 • Daya hatun Camii, Mahmutpaşa
 • Debbağ Yunus Camii, Yavuzselim
 • Defterdar Camii, Eyüp
 • Demirhan Mescidi, Zeyrek
 • Demirtaş Mescidi, Kantarcılar
 • Denizabdal Mescidi, Çapa
 • Derviş Ali Camii, Karagümrük
 • Deveoğlu Mescidi, Süleymaniye
 • Dırağman Camii, Balat
 • Dizdariye Camii, Kadırga
 • Dökmeciler Camii, Eyüp
 • Duhaniye m, Kocamustafapaşa
 • Dülgerleroğlu Camii, Fatih
 • Emani Mescidi, Eğrikapı
 • Emin Sinan Mescidi, Gedikpaşa
 • Emir Buhari Mescidi, Sarıgüzel
 • Emir Buhari Tekkesi Mescidi, Ayvansaray
 • Emir Buhari Tekkesi Mescidi, Unkapanı
 • Ereğli Camii, Şehremini
 • Eski İmaret Camii, Fatih
 • Etmeydanı Mescidi, Sofular
 • Etyemez Tekkesi Mescidi, Samatya
 • Evlice Baba Camii, Eyüp
 • Eyüp Sultan Camii, Eyüp
 • Fatih Camii, Fatih
 • Fatih Camii, Kazlıçeşme
 • Fenari İsa Camisi, Fatih
 • Fenerkapısı Mescidi, Fener
 • Ferhad Paşa Camii, Çatalca
 • Fethiye Camii, Fethiye
 • Firuz Ağa Camii, Divanyolu
 • Fuat Paşa Camii, Yerebatan
 • Gazi Ahmet Paşa Camii, Topkapı
 • Gedikpaşa Camii, Gedikpaşa
 • Gül Camii, Küçükmustafapaşa
 • Gülşeni Tekkesi Mescidi, Şehremini
 • Güren Camii, Sultanhamam
 • Hacı Ali Paşa Camii, Rami
 • Hacı Bayram Kaftani Camii, Aksaray
 • Hacı Evhat Camii, Yedikule
 • Hacı Evliya Camii, Mevlanakapı
 • Hacı Hamza Camii, Kocamustafapaşa
 • Hacı Hatun Camii, Zeytinburnu
 • Hacıhasanzade Mehmet Efendi Mescidi, Çırçır
 • Hacıkadın Camii, Samatya
 • Hacıkadın Camii, Unkapanı
 • Halıcı Hasan Mescidi, Çarşıkapı
 • Hammam-ı Muhyiddin Camii, Fatih
 • Handan Ağa Mescidi, Hasköy
 • Hasan Halife Camii, Sarıgüzel
 • Hasan Hüseyin Mescidi, Edirnekapı
 • Haseki Camii, Haseki
 • Hatice Hatun Camii, Zeytinburnu
 • Hatice Sultan Camii, Tekfur Sarayı
 • Haydar Ağa Mescidi, Kocamustafapaşa
 • Hekimoğlu Ali Paşa camii, Hekimoğlu Alipaşa
 • Hırkai Şerif Camii, Fatih
 • Hidayet Camii, Eminönü
 • Hocapaşa Camii, Sirkeci
 • Hoşkadem Camii, Şehzadebaşı
 • Hubyar Mescidi, Sultanhamam
 • Humbaracıyan Kışlası Mescidi, Halıcıoğlu
 • Hürrem Çavuş Camii, Hırkaişerif
 • Hüsam Bey camii, Fatih
 • İbnimeddas Mescidi ,Başmakçızade Mescidi, Unkapanı
 • İbrahim Paşa Camii, Muhsine Hatun Camii, Kumkapı
 • Atik İbrahim Paşa Camii, Mercan
 • Hadım İbrahim Paşa Camii, Silivrikapı
 • İbrahim Paşa Camii, Şehzadebaşı
 • İmam Hanı Mescidi, Bayezid
 • İshak Paşa Camii, Ayasofya
 • İskender Ağa Camii, Şehremini
 • İskenderpaşa Camii, Fatih
 • İslam Bey Camii, Eyüp
 • İsmail Ağa Camii, Çarşamba
 • İvaz Efendi Camii, Eğrikapı
 • Kabakulak Mescidi, Hırkaişerif
 • Kadı Hüsamettin Camii, Şehzadebaşı

 • Kadı Sadi Mescidi, Drağman
 • Kadırga nam., Kadırga
 • Kağıthane Karyesi Mescidi, Kağıthane
 • Kalenderhane Camii, Şehzadebaşı
 • Kanlı Fırın Mescidi, Eminönü
 • Kantarcılar Mescidi, Kantarcılar
 • Kapıağası Mescidi, Eyüp
 • Kaptan Hasan Paşa Camii, Haydar
 • Kaptan İbrahim Paşa Camii, Bayezid
 • Kara Derviş Camii, Bakırköy
 • Kara Mustafa Paşa Camii, Çarşıkapı
 • Karagümrük Mescidi, Karagümrük
 • Karaki Mescidi, Sölkımsöğüt
 • Kariye Camii, Edirnekapı (müze)
 • Kasap İlyas Camii, Samatya
 • Kasaplar Mescidi, Yedikule
 • Kasım Çavuş camii, Eyüp
 • Katip kasım camii, Yenikapı
 • Keçeci Mescidi, Hasköy
 • Kefeli Camii, Kariye
 • Kemal Paşa Camii, Aksaray
 • Kepenekçi Sinan Mescidi, Kantarcılar
 • Kethüda Kadın Camii, Karagümrük
 • Kısırmandıra Camii, Eyüp
 • Kızıl Mescidi, Eyüp
 • Kızıl Minare Mescidi, Horhor
 • Kiçi Hatun Mescidi, Haseki
 • Vefa Kilise Camii, Vefa
 • Kirazlı Mescit, Süleymaniye
 • Kiremitçi Mescidi, Hasköy
 • Kitabhane Mescidi, Laleli
 • Koca Mustafa Paşa Camii, Ayvansaray
 • Koruk Mescidi, Şehremini
 • Köçek Mescidi, Mahmutpaşa
 • Köprülü Mescidi, Çemberlitaş
 • Kul Camii, Atpazarı
 • Kumrulu mescidi, Fatih
 • Kutlutepe Camii, Bakırköy
 • Küçük Ayasofya Camii, Küçükayasofya
 • Küçük Efendi Camii, Kocamustafapaşa
 • Küçükmustafapaşa Mescidi, Küçükmustafapaşa
 • Kürkçü Camii, Topkapı
 • Kürkçü Mescidi, Balat
 • Kürkçübaşı mescidi, Yedikule
 • Laleli Camii, Laleli
 • Levent Camii, Levent
 • Lütfi Paşa Mescidi, Çapa
 • Mahmutpaşa Camii, Mahmutpaşa
 • Makasçılar Mescidi, Çarşıkapı
 • Malcı Camii, Yedikule
 • Manastır Mescidi, Topkapı
 • Mecidiye Camii, Yeşilköy
 • Mehmet Ağa Camii, Yavuzselim
 • Mehmet Paşa Camii, Süleymaniye
 • Melek Hatun Camii, Mevlanakapı
 • Mercan Ağa Camii, Mercan
 • Merdivenli Camii, Kapalıçarşı
 • Merkez Efendi Camii, Mevlanakapı sur dışı
 • Mesih Mehmed Paşa Camii, Karagümrük
 • Meşeli Mescidi, Kocamustafapaşa
 • Mihrimah Sultan Camii, Edirnekapı
 • Mimar Acem Ali Camii, Mevlanakapı
 • Mimar Ağa Mescidi, Vefa
 • Mimar Hayreddin Mescidi, Çarşıkapı
 • Molla Aşki Mescidi, Balat
 • Molla Hüsrev Mescidi, Vefa
 • Muameleci Mescidi, Mesihpaşa
 • Murat Molla Tekkesi Mescidi, Çarşamba
 • Murat Paşa Camii, Aksaray
 • Murtaza Efendi Tekkesi Camii, Eyüp
 • Müftü Ali Mescidi, Küçükmustafapaşa
 • Müzevvir Mescidi, Eyüp
 • Nallı Mescit, Babıali
 • Nazmi Tekkesi Mescidi, Şehremini
 • Neslişah Camii, Edirnekapı
 • Nişancı Mehmet Paşa c, Kumkapı
 • Nişancı Paşa Camii, Fatih
 • Nişancılar Camii, Eyüp
 • Nuruosmaniye Camii, Nuruosmaniye
 • Odabaşı Camii, Behruz Ağa camii, Şehremini
 • Orta Camii, Sofular
 • Osmaniye Camii, Bakırköy
 • Otakçılar Mescidi, Eyüp
 • Özbekler Tekkesi Mescidi, Kadırga
 • Pazartekke Mescidi, Topkapı
 • Pertevniyal Valide Sultan Camii, Aksaray
 • Piri Paşa Mescidi, Sütlüce
 • Ramazan Efendi Camii, Kocamustafapaşa
 • Rüstem Paşa Camii, Tahtakale
 • Sadabat Camii, Kağıthane
 • Sağrıcılar Mescidi, Unkapanı
 • Saka Çeşmesi Camii, Çakmakçılar
 • Samanveren Mescidi, Uzunçarşı
 • Sankiyedim Mescidi, Fatih
 • Saraçdoğan Mescidi, Çapa
 • Sarı Bayezid Camii, Unkapanı
 • Sarmaşık Mescidi, Edirnekapı
 • Savak Mescidi, Savaklar
 • Sekbanbaşı Mescidi, Koska
 • Seyyit Ömer Camii, Altımermer
 • Simkeş Mescidi, Şehremini
 • Sitti Hatun Mescidi, Silivrikapı
 • Sofular Mescidi, Aksaray
 • Sofular Mescidi, Eyüp
 • Soğanağa, Bayezid
 • Sokollu Mehmed Paşa Camii, Kadırga
 • Sultanahmet Camii, Sultanahmet
 • Süleymaniye Camii, Süleymaniye
 • Sümbül Efendi Camii, Kocamustafapaşa
 • Sütlüce Camii, Sütlüce
 • Şahsultan Camii, Davutpaşa
 • Şahsultan Camii, Eyüp
 • Şahugeda Mescidi, Langa
 • Şehzade Camii, Şehzadebaşı
 • Şepsafa Camii, Unkapanı
 • Şeyh Murat Camii, Yavuzselim
 • Şeyh Süleyman Mescidi, Zeyrek
 • Şeyh Vefa Camii, Vefa
 • Tahiriye Mescidi, Çırçır
 • Tahtaminare Mescidi, Balat
 • Takyeci Mescidi, Otakçılar
 • Takyeci Mescidi, Silivrikapı
 • Takyeci Mescidi, Topkapı
 • Tantavi Camii, Rami
 • Taşlıtarla Camii, Taşlıtarla
 • Tatlıkuyu Mescidi, Gedikpaşa
 • Tatlıkuyu Mescidi, Guraba
 • Taş Camii, Zeytinburnu
 • Tavaşı Mescidi, Kumkapı
 • Tekke Mescidi, Cağaloğlu
 • Tekneciler Mescidi, Zindankapı
 • Telsiz Mescidi, Zeytinburhnu
 • Terziler Mescidi, Sultanahmet
 • Topçular Mescidi, Rami
 • Turşucu Camii, Halıcığlu
 • Tuti Latif Mescidi, Keçeciler
 • Uzunyusuf Mescidi, Mevlanakapı
 • Üçmihraplı Cami, Unkapanı
 • Üskübiye Mescidi, Yerebatan
 • Üsküplü Mescidi, Cibali
 • Valdehanı Mescidi, Çakmakçılar
 • Veledi Karabaş Mescidi, Mevlanakapı
 • Vidoz Mescidi, Davutpaşa
 • Yarhisar Mescidi, Fatih
 • Yatağan Camii, Eğrikapı
 • Yavaşca Şahin Camii, Uzunçarşı
 • Yavuz Selim Camii, Yavuzselim
 • Yavedut Camii,Defterdar
 • Yayla Mescidi, Mevlanakapı
 • Yazıcı Camii, Fethiye
 • Yeni Camii, Eminönü
 • Yenimahalle Mescidi, Eğrikapı
 • Yeşilköy Mescidi, Yeşilköy
 • Yolgeçen Mescidi, Altımermer
 • Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp
 • Zeynep Hatun Camii, Eyüp
 • Zeynep Sultan Camii, Gülhane
 • Zeyrek Camii, Zeyrek
 • Zihkirci Mescidi, Altımermer
 • Zincirlikuyu Camii, Edirnekapı


Galata, Beşiktaş, Sarıyer

 • Abbas Ağa Camii, Beşiktaş
 • Afet Yola Camii, Levent
 • Ağa Camii, Beyoğlu
 • Akarca Mescidi, Fındıklı
 • Akbaba Mescidi, Beykoz
 • Alaca Mescit, Galata
 • Alçakdam Mescidi, Cihangir
 • Ali Kethüda Camii, Sarıyer
 • Ali Paşa Camii, İstinye
 • Arap Camii, Galata
 • Arap İskelesi Mescidi, Beşiktaş
 • Asariye Camii, Çırağan
 • Ayazağa Köyü Camii, İstinye
 • Azapkapı Camii, Galata
 • Bağodaları Mescidi, Kabataş
 • Bahçeköy Mescidi, Büyükdere
 • Bahçeköy süleyman - hasan yazıcı-şadırvanı- camii-sarıyer
 • Bahçeköy sabri artam camii-sarıyer
 • Bahçeköy merkez camii- sarıyer
 • Baltalimanı Camii, Baltalimanı
 • Bebek Camii, Bebek
 • Bedrettin Mescidi, Kasımpaşa
 • Behram Çavuş Camii, Feriköy
 • Boğazkesen Fetih Mescidi, Rumeli Hisarı
 • Bostaniçi Mescidi, Tophane
 • Cavit Ağa Camii, Ortaköy
 • Cendereci Muhittin Camii, Ayazağa
 • Cerrah Mahmut Efendi Camii, Büyükdere
 • Cihangir Camii, Cihangir
 • Çağlayan Camii, Çağlayan
 • Çanakçılimanı Mescidi, Beşiktaş
 • Çorlulu Ali Paşa Camii, Kasımpaşa
 • Çubuklu Ocağı Mescidi, Çubuklu
 • Çukurcuma Camii, Tophane
 • Defterdarburnu Mescidi, Ortaköy
 • Derviş Reis Mescidi, İstinye
 • Dikilitaş Camii, Balmumcu
 • Dolmabahçe Camii, Dolmabahçe
 • Ekmekçibaşı Mescidi, Akaretler
 • Emekyemez Camii, Galata
 • Emin Bey Camii, Kasımpaşa
 • Emirgan Hamid-i Evvel Camii, Emirgan
 • Eski Yağkapanı Camii, Galata
 • Feriköy Paşa Mahallesi Camii, Feriköy
 • Fındıklı Camii, Fındıklı
 • Firuz Ağa Camii, Tophane
 • Gedik Abdi Mescidi, Kasımpaşa
 • Güzelce Kasımpaşa Camii, Kasımpaşa
 • Hacı Ahmet Camii, Kasımpaşa
 • Hacı Hüsrev Camii, Hacıhüsrev
 • Hacı Mahmut Efendi Camii, Ortaköy
 • Hamam Camii, Rumelihisarı
 • Hamidiye Camii, Yıldız
 • Hazinedar Mescidi, Serencebey
 • Hendek Mescidi, Tophane
 • İbadullah Camii, Kasımpaşa
 • İskele Camii, Kasımpaşa
 • İskele Camii, Rumelihisarı
 • Kabataş Camii, Kabataş
 • Kadirihan Mescidi, Cihangir
 • Kalyoncular Kışlası Camii, Kasımpaşa
 • Kamer Hatun Camii, Beyoğlu
 • Karabaş Tekkesi Mescidi, Tophane
 • Karaimam Mescidi, Kasımpaşa
 • Karakaş Mescidi, Rumelikavağı
 • Karakethüda Camii, Büyükdere

 • Karanlık Mescit, Galata
 • Kazancı Camii, Taksim
 • Kemankeş Mustafa Paşa Camii, Galata
 • Ketanizade Ömer Paşa Mescidi, Cihangir
 • Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane
 • Kireçburnu Camii, Kireçburnu
 • Koltukçu Mescidi, Kasımpaşa
 • Kurşunlu Mahzen Camii, Galata
 • Kurt Çelebi Camii, Kulaksız
 • Kurtuluş Camii, Kurtuluş
 • Kuştepe Camii, Kuştepe
 • Küçük Piyale Mescidi, Kasımpaşa
 • Kürkçübaşı Mescidi, Kireçburnu
 • Kürkçübaşı Camii, İstinye
 • Maçka Mescidi, Maçka
 • Mecidiye Camii, Çırağan
 • Mecidiyeköy Camii, Mecidiyeköy
 • Meşrutiyet Camii, Şişli
 • Muradiye Camii, Nişantaşı
 • Muradiye Camii, Okmeydanı
 • Neslişah Nescidi, İstinye
 • Nimet Abla Camii, Esentepe
 • Nusretiye Camii, Tophane
 • Okçu Musa Camii, Galata
 • Okmeydanı Mescidi, Okmeydanı
 • Orhaniye Kışlası Camii, Yıldız Sarayı, Beşiktaş
 • Ortabayır Camii, Gültepe
 • Ortaköy Camii, Ortaköy
 • Ortaköy Mescidi, Ortaköy
 • Osman Reis Camii, Tarabya
 • Palamut Mescidi, Beyoğlu
 • Pişmaniye Mescidi, Fındıklı
 • Pişmaniye Mescidi, Kasımpaşa
 • Piyale Paşa Camii, Kasımpaşa
 • Poligon Merkez Camii,İstinye
 • Raif Ağa Camii, Maçka
 • Reşit Paşa Camii, Emirgan
 • Saçlı Emir Efendi Camii, Kulaksız
 • Sadık Efendi Mescidi, Beşiktaş
 • Sakızağacı Camii, Sakızağacı
 • Seferikoz Mescidi, Kasımpaşa
 • Selami Efendi Mescidi, Kısıklı
 • Sinan Paşa Camii, Beşiktaş
 • Sinan Paşa Mescidi, Okmeydanı
 • Sirkeci Mescidi, Kulaksız
 • Sirkecibaşı Mescidi, Taksim
 • Sormagir Odaları Mescidi, Akaretler
 • Sultan Beyazıt Mescidi, Galata
 • Süruri Mescidi, Beyoğlu
 • Şahkulu Mescidi, Tünel
 • Şehsuvar Camii, Kuledibi
 • Şişli Camii, Şişli
 • Tahtakadı Camii, Kasımpaşa
 • Teşvikiye Camii, Nişantaşı
 • Tevfikiye Camii, Akıntıburnu
 • Tezkereci Camii, Kuruçeşme
 • Tumtum Mescidi, Tophane
 • Uskumru Köyü Mescidi, Sarıyer
 • Uzuncaova Mescidi, Akaretler
 • Vakıfbahçe Uhud Camii, Reşitpaşa
 • Valide Camii, Rumelikavağı
 • Vişnezade Camii, Dolmabahçe
 • Yahya Efendi Camii, Beşiktaş
 • Yahya Kethüda Camii, Kasımpaşa
 • Yeldeğirmeni Mescidi, Kasımpaşa
 • Zekeriya Köyü Camii-Büyükdere

Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu

Anadolu Yakası

 • Abdulvehhab Evvab Camii, Kanlıca
 • Ağa Camii, Üsküdar
 • Ağa Mescidi, Üsküdar
 • Ahmediye Camii, Ahmediye
 • Ahmet Çavuş Camii, Şile
 • Ahmet Çelebi Mescidi, Üsküdar
 • Ahmetli Köyü Camii, Ahmetli
 • Akşemseddin Camii, Kartal
 • Alemdağ Mescidi, Alemdağ
 • Ali Reis Mescidi, Anadolukavağı
 • Altıntepe Camii, Küçükyalı
 • Altunizade Camii, Küçükçamlıca
 • Anadoluhisarı Camii, Anadoluhisarı
 • Anadolukavağı Mescidi, Anadolukavağı
 • Arakiyeci Mescidi, Üsküdar
 • Ayazma Camii, Selamsız, Üsküdar
 • Babussaade Ağası Camii, Üsküdar
 • Bademlik Camii, Kaynarca
 • Baki Efendi Camii, Üsküdar
 • Başıbüyük Köyü Camii, Erenköy
 • Beraat Camii, Ümraniye
 • Beyazıt Kethüda Camii, Kadıköy
 • Beykoz Camii, Beykoz
 • Bodrumi Ömer Lütfi Efendi Camii, Küçükçamlıca
 • Bostancı Camii, Bostancı
 • Bulgurlu Mescidi, Bulgurlu
 • Bulgurlu Mescidi, Üsküdar
 • Burhaniye Camii, Beylerbeyi
 • Bülbülderesi Mescidi, Üsküdar
 • Büyükbakkalköy Camii, Kartal
 • Cafer Ağa Camii, Kadıköy
 • Cedit Valide Camii, Üsküdar
 • Cendereci Muhittin Camii, Ayazağa
 • Cerrah Mahmut Efendi Camii, Büyükdere
 • Cumhuriyet Camii, Maltepe
 • Çakır Ağa Mescidi, Kadıköy
 • Çakırcıbaşı Camii, Doğancılar
 • Çamlıca Camii, Büyükçamlıca
 • Çamlık Mescidi, Sarıgazi
 • Çavuşoglu Camii, Kartal
 • Çelebi Ahmet Camii, Ağva Merkez
 • Çengelköy Mescidi, Çengelköy
 • Çengelköy Mescidi, Dereboyu
 • Çınar Camii, Kartal
 • Çınar Camii, Küçükyalı
 • Çinili Cami, Üsküdar
 • Davut Paşa Camii, Üsküdar
 • Debbağlar Mescidi, Üsküdar
 • Değirmendere Camii, Paşamandıra
 • Değirmenocağı Mescidi, Anadoluhisarı
 • Dereski Mescidi, Dereski
 • Emek Camii, Küçükyalı
 • Emin Ali Paşa Camii, Şemsettin Günaltay Caddesi
 • İstasyon Camii, Erenköy
 • Fatma Hatun Mescidi, Selamsız, Üsküdar
 • Faik Bey Mescidi, Kadıköy
 • Faik Paşa Camii, Acıbadem
 • Fatih Mescidi, Salacık
 • Fatih Namazgahı, Anadoluhisarı
 • Fenayi Tekkesi Mescidi, Çavuşbaşı
 • Feneryolu Camii, Feneryolu
 • Feridun Paşa Camii, Üsküdar
 • Fevziye Hatun Camii, Selamsız, Üsküdar
 • Fıstıklı Mescidi, Beylerbeyi
 • Galip Bey Camii, Küçükyalı
 • Galip Paşa Camii, Erenköy
 • Goncagül Camii, Selamsız, Üsküdar
 • Göksu Mescidi, Anadoluhisarı
 • Gözcübaba Camii, Göztepe
 • Göztepe Camii, Göztepe
 • Gülfem Hatun Camii, Üsküdar
 • Gümüşsu Camii Şerifi
 • Hacı Ali Bey Camii, Yalıköy
 • Hacı Osman Ağa, Şile
 • Hacı Yusuf Camii, Şahinkaya
 • Halis Efendi Camii, Göztepe
 • Hasan Paşa Mescidi, Kefeli
 • Hatice Hatun Mescidi, Üsküdar
 • Haydarpaşa Mescidi, Haydarpaşa
 • Hazreti Ali Camii Çakmak
 • Hazreti Ömer Camii, Sarıgazi
 • Hicret Camii, Kartal
 • Hüdayi Aziz Mahmut Efendi Camii, Üsküdar
 • Hünkar İskelesi Camii, Beykoz
 • Hüseyin Keçeci Camii, Şile
 • İbrahim Ağa Camii
 • İbrahim Ağa Çayırı Mescidi, Haydarpaşa
 • İçerenköy Camii, İçerenköy
 • İhsaniye Camii, Üsküdar
 • İmam-ı Azam Camii, Ümraniye
 • İncirkökü Camii, Paşabahçe
 • İskender Paşa Camii, Beykoz
 • İstavroz Camii, Beylerbeyi
 • Kadı Mescidi, Ayaspaşa
 • Kandilli Camii, Kandilli
 • Kanlıca Camii, Kanlıca

 • Kaptan Hasan Paşa Camii, Kadıköy
 • Kaptan Paşa Camii,
 • Kara Alaattin Camii, Selamsız, Üsküdar
 • Karacaahmet Camii, Karacaahmet
 • Karlıtepe Merkez Camii, Beykoz
 • Kartal Camii, Kartal
 • Kaymak Mustafa Paşa Camii, Kuleli
 • Kazasker Camii, Kadıköy
 • Kazasker Mescidi, Üsküdar
 • Kazdalzade Camii, Bağlarbaşı
 • Kerime Hatun Camii, Çengelköy
 • Kethuda Camii, Kadıköy
 • Kıbrıs Şehitler Camii, Kartal
 • Kılavuzçayırı Camii, Küçükyalı
 • Kısıklı Mescidi, Kısıklı
 • Kosra Mescidi
 • Kozyatağı Camii, Kozyatağı
 • Köy Hizmetleri Camii, Kartal
 • Kulebahçe Mescidi, Kuleli
 • Kumru Mescidi, Üsküdar
 • Kurfalı Merkez Camii, Kartal
 • Kuzguncuk Camii, Kuzguncuk
 • Küçük Selimiye Mescidi, Karacaahmet
 • Küçükbakkalköy Mescidi, İçerenköy
 • Küçüksu Namazgahı, Küçüksu
 • Küçükyalı Merkez Camii, Küçükyalı
 • Maltepe Camii, Maltepe
 • Madenler Mevlana Camii, Sarıgazi
 • Meryemzade Mescidi, Beykoz
 • Meryem Hatun Camii, Beykoz
 • Midilli'li Ali Paşa Camii, Anadolu Kavağı
 • Mihrimah Camii, Merdivenköy
 • Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar
 • Mihrişah Camii, Boyacıköy
 • Mimar Sinan Camii, Ataşehir
 • Mirahur Mescidi, Üsküdar
 • Mirzazade Camii, Üsküdar
 • Moda Camii, Moda
 • Molla Mansur Camii, Üsküdar
 • Muhaşşisinan Camii, Anadoluhisarı
 • Mumcubaşı Mescidi, Sultantepesi
 • Nasuh Tekkesi Camii, Doğancılar
 • Onikiler Camii, Fikirtepe
 • Ortaçeşme Camii, Ortaçeşme
 • Osman Ağa Camii, Kadıköy
 • Paşabahçe Camii, Paşabahçe
 • Paşalimanı Camii, Üsküdar
 • Pazarbaşı Mescidi, Üsküdar
 • Pendik Merkez Camii, Pendik
 • Poyrazköy Camii, Poyrazköy
 • Rasim Paşa Camii, Kadıköy
 • Reyhanoğlu Camii , Sultanbeyli
 • Rumi Mehmet Paşa Camii, Üsküdar
 • Sahrayıcedid Camii
 • Saksuncular Mescidi, Kuleli
 • Sarıkadı Karyesi Mescidi, Üsküdar
 • Selami Ali Camii, Selamsız, Üsküdar
 • Selamiye Camii, Selamsız, Üsküdar
 • Selimiye Camii, Üsküdar
 • Serbostani Mustafa Ağa Camii, Beykoz Merkez
 • Sinanağa Camii, İncirköy, Beykoz
 • Sinan Efendi Mescidi, Anadoluhisarı
 • Sinan Efendi Mescidi, Kanlıca
 • Sinan Paşa Mescidi, Üsküdar
 • Solak Sinan Mescidi, Üsküdar
 • Söğütlüçeşme Camii, Söğütlüçeşme
 • Suadiye Camii, Suadiye
 • Sultan Mahmut Camii, Üsküdar
 • Sultan Mustafa Camii, Kadıköy
 • Sultanlar Camii, Sarıgazi
 • Süleyman Paşa Camii, Üsküdar
 • Şakirin Camii, Üsküdar
 • Şemsi Paşa Camii, Üsküdar
 • Şeyh Camii, Üsküdar
 • Şifa Camii, Şifa
 • Şuca Ahmet Paşa Camii, Selamsız, Üsküdar
 • Şucağ Bağı Mescidi, Acıbadem
 • Takkeci Mescidi, Üsküdar
 • Taşçılar Camii, Üsküdar
 • Taşocakları Camii, Yalıköy
 • Tavaşi Hasan Ağa Camii, Üsküdar
 • Tepeköy Camii, Paşabahçe
 • Tuğlacı Camii, Feneryolu
 • Tunusbağı Mescidi, Üsküdar
 • Ümraniye Camii, Ümraniye
 • Üryanizade Mescidi, Kuzguncuk
 • Ütik Valide Camii, Toptaşı
 • Vaniköy Camii, Vaniköy
 • Yalıköyü Camii, Yalıköyü
 • Yalıköyü Mescidi, Beykoz
 • Yeni Cami, Ağva Mahalle
 • Yenimahalle Merkez Camii, Beykoz
 • Yorus Kale Mescidi, Kavak
 • Yunus Emre Camii, Sarıgazi
 • Yuşadağ Mescidi, Yuşâ Tepesi
 • Zihni Paşa Camii, Erenköy
 • Zühtü Paşa Camii, Kızıltoprak

Adalar

Dış bağlantılar

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.