İstanbul'daki çeşmeler listesi

15. yüzyıl

16. yüzyıl

 • Ahi Durmuş Baba Çeşmesi
 • Defterdar Camii Çeşmesi
 • Ekmekçi Sinan Çeşmesi
 • Mehmet Bey Çeşmesi (Kazlı Çeşme)
 • Hacı Bayram Can Çeşmesi
 • Şahsultan Çeşmesi
 • Rüstem Paşa Çeşmesi
 • Yatağan Çeşmesi
 • Semin Ali Paşa Çeşmesi
 • Şah Rah Çeşmesi
 • Uşaki Tekke Çeşmesi
 • Aşık Paşa Çeşmesi
 • Cibali Sivrikoz Çeşmesi
 • Kalın Ali Paşa Çeşmesi
 • Kanuni Süleyman Çeşmesi
 • Gazi Süleyman Han Çeşmesi
 • Süleyman I Çeşmesi
 • İskender Bey Çeşmesi
 • Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Haydar Paşa Çeşmesi
 • Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Kaid (Komutan) Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Paşa Çeşmesi

 • Fatma Sultan Çeşmesi
 • Fatma Sultan Çeşmesi
 • Ebüssuut Efendi Çeşmesi
 • Takyeci Çeşmesi
 • Yakup Kethüda Çeşmesi
 • Yakup Kethüda Çeşmesi
 • Mesiiı Paşa Çeşmesi
 • Ayakapı Çeşmesi
 • Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi
 • Ağalar Çeşmesi
 • Vezir Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Şehsuvar Bey Çeşmesi
 • Sinan Paşa Çeşmesi
 • Mirahur Ağa Çeşmesi
 • Şeydi Bey Çeşmesi
 • Halil Çevkan Çeşmesi
 • Cüce Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Serhazin Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi
 • Cerrah Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Odabaşı Kasım Bey Çeşmesi
 • Silahtar Yusuf Ağa Çeşmesi
 • Ahırkapı Feneri Çeşmesi

17. yüzyıl

 • Siyavuş Paşa Çeşmesi
 • Ayşe Sultan Çeşmesi
 • Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi
 • Mimar Ağa Çeşmesi
 • Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi
 • Ahmet I Çeşmesi
 • Ebülmeyamin Çeşmesi
 • Ahmet I Çeşmesi
 • Mustafa Paşa Çeşmesi
 • Kaptan Halil Paşa Çeşmesi
 • Darüssaade Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Sadrazam Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Sefer Ağa Çeşmesi
 • Dilsiz Ali Ağa Çeşmesi
 • Osman II Çeşmesi
 • Abbas Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Kethüda Çeşmesi
 • Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Kapıağası Çeşmesi
 • Murat IV Çeşmesi
 • Paşa Kethüdası Ali Ağa Çeşmesi
 • Mahpeyker Kösem Valide Çeşmesi
 • Kemankeş Kara Mustafa Paşa Çeşmesi
 • Sultan ibrahim Sünnet Odası Çeşmesi
 • Haseki Sultan Meydan Çeşmesi

 • Beyzade Mehmet Efendi Çeşmesi
 • Ahmet Paşa Çeşmesi
 • Karagöz Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Mimar Mustafa Çeşmesi
 • Köprülü Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Küçük Çeşme
 • Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi
 • Vezir Süleyman Çeşmesi
 • Ağa Çeşmesi
 • Bey Çeşmesi
 • Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Zembilci Seyyit Ali Çeşmesi
 • Mehmet IV Çeşmesi
 • Kara Mustafa Paşa Çeşmesi
 • Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Otakçılar Mezarlığı Çeşmesi
 • Mehmet Ağa ve Hacı İbrahim Çeşmesi
 • Şatır Hasan Ağa Çeşmesi
 • Beşikçizade Çeşmesi
 • Abdullah Ağa Çeşmesi
 • Çavuşzade Ahmet Efendi Çeşmesi
 • Devoğlu Ali Ağa Çeşmesi
 • Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi
 • Mehmet Kethüda Çeşmesi
 • Sadrazam Hüseyin Paşa Çeşmesi

19. yüzyıl

20. yüzyıl

 • Alman çeşmesi
 • Sinan Ağa Çeşmesi
 • Aşçıbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Serandedil Kalfa Çeşmesi
 • Kapıcı ismail Ağa Çeşmesi
 • Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa Çeşmesi
 • Haznedar Şemsi Cemal Usta Çeşmesi
 • Hacı Pertev Bey Çeşmesi
 • Salih Zeki Bey Çeşmesi
 • Halil Ağa Çeşmesi
 • Mahallebici Elhac Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Gülhane Parkı Çeşmesi
 • Ayasofya Üçüzlü Çeşmesi
 • Sun'ullah Efendi ve Osman Ağa Çeşmesi

 • İttifak Çeşmesi
 • Mülazım Osman Nuri Efendi Meydan Çeşmesi
 • Yerköğlü Ahmet Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Nuri Çeşmesi
 • Mustafa Rasim Bey Çeşmesi
 • Nazım Bey Meydan Çeşmesi
 • Kürkçübaşı Çeşmesi
 • Beykozlu Mehmet Bey Çeşmesi
 • Safer bin Nebi Efendi Çeşmesi
 • Hace Hanım Çeımesi
 • Faret Zade Çeşmesi
 • Fatih Rüşdiyesi Çeşmesi
 • Softa Sinan Mahallesi Meydan Çeşmesi

Tarihsiz

Lahika

 • Takkeci Çeşmesi
 • Kapıcı Çeşmesi
 • Hacı Mustafa Çeşmesi
 • Seyyit Ali Çeşmesi
 • Çorlulu Ali Pasa Çeşmesi
 • Valide Kethüdası Çeşmesi
 • Hatice Sultan Sebili Çeşmesi
 • Çırçırsuyu Çeşmesi
 • Darülhadîs Çeşmesi
 • Kurukavak ismail Ağa Çeşmesi
 • Mahmut I Çeşmesi
 • Fatma Hatun Çeşmesi
 • Bayburtlu Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Feyzullah Ağa Çeşmesi
 • Ebubekir Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Süleymaniye Meydan Çeşmesi
 • Berberbaşı Çeşmesi
 • Tegafül Kalfa Çemşesi
 • Kasapbaşı Hasan Efendi Çeşmesi
 • Mahmut II Çeşmesi
 • Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Hacı ismail Efendi Çeşmesi
 • Ruhi Bey Çeşmesi
 • Bezmialem Valide Çeşmesi
 • Hacı Arif Ağa Çeşmesi

 • Kazım Bey Çeşmesi
 • Hacı Mehmet Çeşmesi
 • Zehra Hanım Meydan Çeşmesi
 • Hacı Hafız Ahmet Efendi Çeşmesi
 • İhramcı Sadık Çeşme'si
 • Bala Tekke Çeşmesi ~
 • Hayrüddin Paşa Çeşmesi
 • Abdülhamit II Meydan Çeşmesi
 • Bodrujn Çeşmesi
 • Pertevniyal Valide Çeşmesi
 • Pertevniyal Çeşmesi
 • Hacı Necip Bey Çeşmesi
 • Hacı Sezai Paşa Çeşmesi
 • Üç Mihraplı Cami Meydan Çeşmesi
 • Ratibe Salih Hanım Çeşmesi
 • Cumhuriyet Çeşmesi
 • Süleyman Faik Paşa Çeşmesi
 • Eczacı Eşref Çeşmesi
 • Çinili Çeşme
 • Nakkaş Hasan Paşa Çeşmesi
 • Mehmet Ağa Çeşmesi

Galeri

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.