İsmail Fenni Ertuğrul

İsmail Fenni Ertuğrul (1855, Tırnova - 29 Ocak 1946, İstanbul), Mutasavvıf, felsefeci, yazar, lügatçi, musıkişinas, güfteci ve besteci.

Hayatı

Bulgaristan'da doğdu. Babası mahalli idare meclisi azası Mahmud Bey'dir. Sıbyan mektebinden sonra medreseye devam etti ve Arapça ve Farsça öğrendi. Muhasebe kalemine devam ederek muhasebe öğrendi. Tırnova'nın işgali üzerine 20 yaşlarında İstanbul'a göç etti (1876). Maliye Nezareti'nde çalışmaya başladı. Divan Üyesi oldu. En son Dahiliye Nezareti muhasebeciliğinden emekli oldu (1909)

Emekliye ayrıldıktan sonra musiki ve tasavvuf ile ilgilenmeye başladı. 1946 yılında İstanbul'da vefat etti. Mal varlığı ve 9050 ciltlik kütüphanesini Beyazıt Kütüphanesi'ne vakfetti.

Eserleri

İsmail Fenni Bey’in bütün eserleri yayımlanmış değildir. On beş civarında da yayımlanmamış telif ve tercüme eserleri bulunan yazarın basılan eserleri şunlardır:

Neşredilememiş eserleri:

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.