İsihazm

İsihazm (Yunanca ἡσυχασμός), "sükûnet, sessizlik, dinginlik" anlamına gelen ἡσυχία'dan (isihia) türetilmiştir. Doğu Ortodoks Hristiyanlığının "sükûneti koruma" uygulamasıdır. Terimin ilk olarak 4. yüzyıl Kilise Babası İoannes Hrisostomos tarafından kullanıldığı öne sürülmektedir.

Terim daha ziyade Mısır'daki keşişler tarafından İsa Duası'nın sürekli tekrarlanmasıyla ilişkili olarak kullanılmıştır ve aynı uygulama ortodoks toplumlarındaki mistik uygulamaların temelini oluşturmuştur.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.