İsa Bey

Aydınoğlu İsa Bey tarafından 1375de Ayasoluk Selçuk'da inşa ettirilen İsa Bey Camii

İsa Bey, tam adı Fahreddin İsa Bey (ö. 1400'den önce), 1360-90 arasında Aydınoğulları beyi. Bilim ve sanat alanındaki çalışmaları desteklemesiyle tanınır.

Aydınoğullarının kurucusu Mehmed Bey'in en küçük oğluydu. Abisi Hızır Bey'in ölümünden sonra, beyliğin gücünü büyük ölçüde yitirmiş olduğu bir dönemde tahta çıktı. Osmanlılarla iyi ilişkiler göstermeye özen gösterdi. I. Murad'ın Rumeli fetihlerinde ve I. Kosova Savaşı'nda (1389) yardımcı kuvvet gönderdi. I. Murad'ın ölümünden sonra Anadolu beyliklerinin Karamanlıların önderliğinde Osmanlılara karşı oluşturduğu ittifaka katıldı. Bunun üzerine Anadolu seferine çıkan I. Bayezid Rumların elindeki Alaşehir'i alınca (1390), İsa Bey Bayezid'e karşı koyamadı ve ona bağlılık yemini etti. Tire'de oturması koşuluyla kendisine beyliğin bazı toprakları bırakıldı ve soydan gelen vakıfları kullanma hakkı tanındı; ama hükümdarlık hakları (hutbe, para ve tımarların beratını verme) elinden alındı ve beylik Osmanlılara bağlandı. Bayezid İsa Bey'in kızı Hafza Hatun ile evlenerek Aydınoğullarıyla bağlarını güçlendirdi.

Kendisi de bilime ilgi duyan İsa Bey, düşünce ve sanat adamlarını koruması altına almıştı. Bu dönemde yetişen ünlü hekim ve bilgin Hacı Paşa 1380'de yazdığı Şifaü'l-Eskam ve Devaü'l-Alam adlı yapıtını ona ithaf etti. İsa Bey Selçuk'ta Ayasuluğ Tepesi yamacında kendi adıyla anılan bir cami yaptırmıştır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/4/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.