İpsos Savaşı

İpsos Savaşı
TarihMilattan Önce 301
Bölgeİpsos, Frigya (bugün Çay yakınları, Afyonkarahisar, Türkiye)[1]
Taraflar
Antigonos Hanedanı Makedonya
Selevkos İmparatorluğu
Helenistik Trakya
Komutanlar ve liderler
I. Antigonos Monophtalmos
I. Demetrios Poliorketes
Prepelaus
Lysimakhos
I. Selevkos Nikator
Pleistarchus
Kassandros

İpsos Muharebesi (İpsos Savaşı), Büyük İskender'in ölümünden sonra ardılları olan komutanları (Diodoklar) arasında Frigya'ya bağlı İpsos'ta yapılan çarpışma (MÖ 301). İmparatorluğun parçalanmasını hızlandıran mücadelenin bir parçasını oluşturur.

MÖ 302'de Trakya kralı Lysimakhos, Babil kralı I. Selevkos Nikator, Mısır kralı I. Ptolemaios ve Makedonya kralı Kassandros'un kuvvetleri Anadolu'da I. Antigonos Monophtalmos ve oğlu I. Demetrios Poliorketes'e karşı harekete geçti. Selevkos ile Lysimakhos'un birlikleri Antigonos'un 70 bin yaya ve 10 bin atlıdan oluşan kuvvetlerinden sayıca biraz azdı, ama müttefiklerin fil üstünlüğü belirleyici oldu. Düşman süvarilerini yenilgiye uğrattıktan sonra uzun süre izleyen Demetrios'un babasını kurtarmak için geri dönmesini filler engelledi. Antigonos öldürüldü, Demetrios kaçtı. Anadolu Lysimakhos'a bağlı topraklara katıldı.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.