İnorganik

İnorganik, organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz, tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir. Doğadan hazır olarak alınır, inorganik maddelerin üretimi mümkündür.

İnorganik bileşikler, sıklıkla karbon taşımayan moleküller. Bunlara örnek olarak da, anyonlar veya katyonlar olarak sınıflandırılan çeşitli iyonik bileşikler ile kovalent bileşikleri verebiliriz.

Fotosentez yapabilen canlılar (algler, bitkiler ve siyanobakteri) inorganik maddeleri sentezleyerek organik maddeler oluştururlar.

İnorganik bileşikler canlı yapısına katılır ve metabolik reaksiyonlarda düzenleyici görevi görür.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.