İngiliz Mustafa Paşa

İngiliz Mustafa Paşa (o. 1 Ekim 1870) Osmanlı denizcisi. Uzun yıllar bahriye reisliği ve 1863 yılında 20 gün kadar kaptan-ı derya görevi yapmıştır.

Tersane-i amire'de yetişmiştir.[1] Bu eğitimi sırasında gayet iyi İngilizce öğrenmiştir. Bu nedenle kendine lakab olarak "İngiliz" denilmiştir. Donanma içinde rütbelerde ilerleyerek liva, ferik ve sonra bahriye reisi olmuştur. Yıllarca Bahriye Reis-i görevini ifa etmiştir.[1]

1 Ocak 1863'de kaptan-ı derya görevi verilmiştir. Fakat bu görevde 20 gün bile kalmadan Londra'da bulunan Ateş Mehmet Paşa davetle İstanbul'a çağrılmış ve 19 Ocak 1863'de İngiliz Mustafa Paşa görevini ona devretmiştir. 1867'de kumanda meclis reisliğine tayin edilmiștir. Fakat az bir müddet sonra bu görevden de ayrılmıştır.[1]

1 Ekim 1870'de vefat etmiştir. Mezarı Aşıkpaşa'da Seyyid Velayet Türbesi bahçesindedir.

Sicill-i Osmani onu şöyle değerlendirir[1]

İffetli, köse ve orta boylu olup doğru ve ehliyetliydi.

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.IV s.297
Askerî görevi
Önce gelen:
Damad Mehmed Ali Paşa
Kaptan-ı Derya
1 Ocak 1863 - 19 Ocak 1863
Sonra gelen:
Ateş Mehmet Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/6/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.