İnanna

İnanna (Sümerce DINA NA, Akatça DİNANA), Sümer aşk, bereket,savaş ve bilgelik tanrıçası. Kült merkezi Uruk şehirinden bulunan E-Anna tapınağının da baş tanrıçasıdır. Antik Sümer panteonunda en çok saygı gösterilen tanrıçalardan biriydi.

Etimoloji

İnanna ismi Cennet'in Kadını anlamına gelir(Sümerce nin-an-ak). İnanna ibaresinin çivi yazısı şeklindeki hali  (𒈹) olmasına rağmen, bu şekil kadın (Sumerian: nin; çivi yazısında: 𒊩𒌆 SAL.TUG2)  ve gök(Sumerian: an; çivi yazısında: 𒀭 AN) anlamına gelen işaretlerin birleşimi değildir. Bu gibi zorluklar ilk Asurologlara İnanna'nın Hurri tanrıçası Hannahannah ile ilişkilendirilebecek bir Proto-Fırat tanrıçası olduğunu düşündürmüştür. Sümerce'den önce Güney Irak'ta Proto-Fırat alt tabaka dili olduğu görüşü günümüz Asurologları tarafından fazla kabul görmemiştir.

İkonografi

İnanna'nın sembolü 8 köşeli yıldız ve rozettir. Aslan ile sembolize edilir ve sık sık iki aslanın arkasında resmedilir. Çivi yazısındaki ideogramı kanca şeklinde bükülmüş kamış düğümüdür ve bu ambarın kapı dikmesini dolayısıyla verimliliği ve bereketi temsil eder.

Eş Tanrılar

İnanna'nın Akad geleneğindeki karşılığı Ishtar'dır. Farklı tradisyonlarda Inanna Anu'nın veya ay tanrısı Nanna(Sin)'nın kızıdır. Çeşitli geleneklerde kardeşleri güneş tanrısı Utu, yağmur tanrısı Ishkur ve yeraltı kraliçesi Ereshkigal'dir. Yardımcısı Ninshubur'dur. Dumuzi ile aşk yaşamasına rağmen bir kocası olmamıştır. İnanna'ya ayrıca astral geleneklerde sabah ve seher yıldızı olarak saygı gösterilir.[1]

Kaynakça

https://en.wikipedia.org/wiki/Inanna

Dış bağlantılar

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Inanna
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.