İlyas Bey

İlyas Bey (ö. 1362'den sonra), Saruhanoğulları Beyi. Saruhan Bey'in oğlu olan, 1345'te babasının yerine geçen İlyas Bey (asıl adı Fahrettin İlyas'tır), Osmanlılara karşı Bizans'la dostluk kurdu; ama bir yandan İmparator V. Yannis Palaiologos'a dost görünürken, bir yandan da onu tutsak alabilmek için planlar kurdu. İmparatorun bu tasarıyı öğrenmesi üstüne bir hileyle tutsak alınıp, büyük bir kurtulmalık ödemesinden sonra serbest bırakıldı.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.