İlişkisel saldırganlık

İstismar

Türüne göre

Genel kavramlar
Şiddet / Baskı
Gücün kötüye kullanımı / Zulüm


Fiziksel istismar
İşkence
Çocuk istismarı
Aile içi şiddet


Psikolojik istismar
Küçük düşürme / Gözdağı verme
Grupça saldırmak / Kabadayılık
Nefretli konuşma / Manipülasyon
Takipçilik / Sibertakipçilik
İlişkisel saldırganlık
Ebeveynsel yabancılaşma
Psikolojik işkence / Zihin kontrolü
Toplumsal veya bireysel sakınma
Zor yollu ikna / Taciz
Mobbing


Cinsel istismar
Ensest / Çocuk cinsel istismarı
Tecavüz / Cinsel taciz

Kurbana göre

Çocuk istismarı / Aile içi şiddet
Yaşlı istismarı / İş yerinde şiddet
Tutuklu istismarı
Hasta istismarı
Hayvanlara uygulanan şiddet

Suçluya göre

Polis şiddeti
İnsan deneyleri

İlgili

Ağır bedensel ceza
Erişkin Koruma Hizmetleri

İlişkisel saldırganlık terimi, insanlar arasındaki ilişkilerde yaşanabilen psikolojik (sosyal veya duygusal) saldırganlığı tanımlar.

İlişkisel saldırganlık, diğer kişilere ve onların ilişkilerine saldırmak amacıyla grubun bir silah olarak kullanıldığı bir tecavüz türüdür. Grup içindeki diğer kişilerin sosyal konumlarını ve ilişkilerini zedelemek ya da tamamen imha etmek için yalanlar, sırlar, ihanetler ve diğer iki yüzlü taktikler kullanılır. Gizli zorbalık, sosyal saldırganlık, kadınlara karşı zorbalık, aile içi zorbalık olarak da bilinir. İyi bilinen fiziksel saldırganlık formlarına göre daha az bilinir ve bu nedenle de farkedilmesi çok daha zordur.

Genellikle okullarda kızlar arası hizipleşmelerde ortaya çıkarsa da, yetişkin kadın ve erkekler de, karı-koca arası, ailesel, seksüel, sosyal, toplumsal, politik, ve dinsel kavramlarda ilişkisel saldırganlığa başvurabilirler. İlişkisel saldırganlık üzerine yapılan araştırmaların çoğu kadınlar tarafından yapıldığı için, aslında her iki cins tarafından da uygulanmasına rağmen, genelde saldırganlığın "kadın" formu olarak tanımlanır.

Delikanlı ve erkekler genelde açıkça fiziksel saldırganlığı tercih eder ve gizli psikolojik saldırganlığa nadiren yönelirler. Genç kız ve kadınlar ise tam tersine psikolojik saldırganlığı tercih eder ve fiziksel saldırganlığa daha az başvururlar. Fakat araştırmalar, kadınların da en az erkekler kadar, hatta daha da fazla saldırgan olabildiklerini ortaya koymuştur.

Ayrıca bakınız

Kitaplar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.