İlahî irade yasaları

Spiritüalizm’e Dr. Bedri Ruhselman tarafından getirilmiş yeni bir kavramdır. Bu terim daha önce birçok kimse tarafından kullanılmışsa da, Ruhselman’ın açıkladığı kadar kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmamıştır.

Neo-spiritüalizm’e göre, evrenin düzeni doğrudan doğruya Tanrı tarafından değil, fakat O’nun koymuş olduğu yasalarla sağlanmaktadır. Neo-spiritüalizm’in temel taşlarından biri olan İlahi İrade Yasaları (İ.İ.Y.) kavramı hakkında Ruhselman’ın bildirdikleri şöyle özetlenebilir:

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/23/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.