İkinci Sanayi Devrimi

Bu maddenin veya bölümün özgün araştırma, doğrulanamaz veya yorumsal ifadeler içerdiği düşünülmektedir.
Lütfen yapılan iddiaları kontrol ederek ve yeni kaynaklar ekleyerek geliştirin. Özgün araştırmadan oluşmuş ifadeler kaldırılabilir.
Ayrıntılar maddenin tartışma sayfasında bulunabilir.

İkinci ve Üçüncü Sanayi Devrimleri, daha bilinen adı ile Teknolojik Devrim[1], 19. yüzyılın son çeyreğinde başlayıp, 20. yüzyılın başlarında hızlanan endüstri alanlarındaki hızlı yükselişi ifade etmek için kullanılır.Sanayi devrimi XVIII. yüzyılın ortalarında buhar gücünün sanayiye uygulanması ile İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Ancak tarihsel gelişim aşamaları içerisinde teknolojide ortaya çıkan değişmeler bu durumu ileri seviyeye taşımıştır.

Birinci Sanayi Devriminden sonra 1870-1913 arasında özellikle çelik üretim yöntemlerinin geliştirildiği, elektrik, içten patlamalı motorlar, Atlantik-ötesi telgraf, radyo vs. gibi buluşların ortaya çıktığı döneme "İkinci Sanayi Devrimi" olarak anılmaktadır. Bunun gibi II. Dünya Savaşı'ndan sonra teknolojide görülen buluşlar, Otomotiv endüstrisi geldiği nokta ile bu durumu daha ileri seviyeye taşımıştır. Bu dönemin belli başlı buluşları arasında nükleer enerji, sentetik ürünler, bilgisayar teknolojisi, mikroelektronik teknoloji gibi yenilikler sayılabilir. Ayrıca fiber optikler ve telekonmünikasyon, biyogenetikler, biyotarım, lazerler ve holografi başlıca buluşlardır olarak sayılabilir.

  1. Muntone, Stephanie. "Second Industrial Revolution". Education.com. The McGraw-Hill Companies. http://www.education.com/study-help/article/us-history-glided-age-technological-revolution/. Erişim tarihi: 14 October 2013.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.