İki ruhlu

İki ruh (İngilizce Two-spirit < Ojibva niizh manidoowag teriminin harfiyen çevirisidir), Kanada Kızılderilileri ile ABD Kızılderililerinde kabul edilen ama birçok Batı Kültüründe olmayan Kuzey Amerika topluluklarında görülen üçüncü cinsiyet modeline verilen addır. Two Spirit, iki ruhun bir bedende birleşmiş olması durumudur. 1990'lı yıllarda antropolojik literatürde kullanılan Berdache (< Fransızca < Arapça البَرْدَجُ) kelimesi ayrımcı algılandığı için daha sonra bu terim kullanılmaya başlandı.

Kuzey Amerika Kızılderililerinde 130 kabilede erkek ve kadın iki-ruhlu kavram ve geleneği kaydedilmiştir[1].

Adlandırma

Toplum görevi

„Dance to the berdache“, George Catlin (1796-1872) tarafından oluşturulan bir tablo. Ritüel bir dansta bir Berdache kutlanmakta.

Kuzey Amerika Kızılderililerinde iki-ruh ya da iki-ruhlu olarak kabul edilen kişiler tek vücutta erkek ve kadın ruhlarının her ikisini de sergileyen kişilerdir. Bunlar genelde geleneksel erkek ve kadın maddelerinin bir karışımıdır. Bazı kabilelerde erkek gövdeli iki-ruhlar toplum yararına özel görevler üstlenirler:

Ayrıca bakınız

Bibliyografya

Kaynakça

  1. Roscoe, Will (1991). The Zuni Man-Woman, p.5. ISBN 0-8263-1253-5.
  2. Jocelyn Baird, Just Semantics? The Battle Between Two-spirit and Berdache
  3. 1 2 3 4 5 6 Anita Hemmilä (2005), Ancestors of two-spirits: Representations of Native American third-gender males in historical documentation, A Critical Discourse Analysis in Anthropology, A Pro Gradu Thesis in English
  4. Burrus, Virginia & Keller, Catherine (2006). Toward a theology of eros: transfiguring passion at the limits of discipline Transdisciplinary theological colloquia. Fordham University Press. ISBN 0-8232-2636-0, ISBN 978-0-8232-2636-8. p. 73.
  5. Conner, Sparks, and Sparks, eds. (1997) Cassell's Encyclopedia of Queer Myth, Symbol, and Spirit: Covering Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender Lore.
  6. Lang, S. (1997). Various kinds of Two-Spirit people: Gender variance and homosexuality in Native American communities. In Jacobs, S., Thomas, W., & Lang, S. (Eds.) Two-Spirit people: Native American gender identity, sexuality, and spirituality (pp.100-118). Chicago, IL: University of Illinois Press.
  7. De Solis, Fray Gaspar José. Diary, 1767. (Op.cit. "Karankawa".)
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.