İki nokta

:

İki nokta

kesme işareti   '
ayraçlar [ ]  ( )  { }   
iki nokta :
virgül ,
kısa çizgi -
uzun çizgi
üç nokta   ...  . . .
ünlem işareti !
nokta .
soru işareti ?
tırnak işareti  
tek tırnak işareti  
noktalı virgül ;
eğik çizgi /
boşluk
Diğer Tipografik İşaretler
ve işareti &
yıldız işareti *
kuyruklu a @
ters eğik çizgi \
madde işareti
düzeltme işareti ˆ
derece °
denden işareti
ters ünlem işareti ¡
ters soru işareti ¿
kare işareti #
yüzde işareti %
paragraf işareti
türev işareti
çengel işareti §
tilde ~
alt çizgi _
Fikrî mülkiyet
telif hakkı simgesi ©
tescilli marka simgesi ®
marka simgesi
Para birimi simgeleri
$
Ayrıca bakınız
Diyakritik işaretler

İki nokta, bir noktalama işareti. İki nokta üst üste olarak da bilinir.[1] Metin içerisinde çoğunlukla alıntı yaparken, liste yaparken ve açıklama yaparken kullanılır.

Yazımı

İki nokta, metin içerisinde kullanıldığında işaretin ardından bir boşluk bırakılır. İşaretin ardından gelen ifade bir "cümle" ise büyük harfle başlar:[2]

İki noktanın ardından gelen ifade bir cümle değilse ve ilk sözcüğünün başka bir kural nedeniyle büyük yazılması gerekmiyorsa, ifade küçük harfle başlar:[2]

Kullanım

Kendisinden sonra örnek verilecek veya liste oluşturulacak cümlenin sonunda kullanılır:

Ziraatçı sayar:
Yulaf, pancar, zerzevat, tütün...
(Falih Rıfkı Atay)

Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonunda kullanılır:

Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, söz sırasının kimde olduğunu belirtmek için kullanılır:

Bilge Kağan: Türklerim, işitin!
       Üstten gök çökmedikçe
       alttan yer delinmedikçe
       ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?
Koro:    Göğe erer başımız
       başınla senin!
(A. Turan Oflazoğlu) 

İnternet sitesi adreslerinde kullanılır:

Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

Kesir veya oran belirtirken kullanılır:

Türk Dil Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle zamanı belirtirken saat ile dakika arasında "kullanılmaz". Onun yerine "Nokta" kullanılır:

Dinî metinlerden bahsederken sûre/bölüm ve âyet numaraları arasında kullanılır:

Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:

Kaynakça

 1. Ergin, 171
 2. 1 2 Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Türk Dil Kurumu. Erişim: 20 Ocak 2013.
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.