İhlas Suresi

İhlas Suresi
سورة الإخلاص
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak
Sayısal bilgiler
Sure numarası 112
Ayet sayısı 4
Kelime sayısı 15
Harf sayısı 47

İhlas Suresi (Arapça: سورة الإخلاص , Sūrat'ul İhlās), Kur'an'ın 112. suresidir.

Mekke'de indirilmiş olan 4 ayetten oluşur. İhlâs Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir ve tevhid inancının en kısa ve öz ifadesi olarak kabul edilir.

İhlas’ın anlamı

İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir inanan olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.[1]

Filoloji ve mitolojik bağlantılar

Surede geçen Ahad ve Samed kelimeleri Arapça dil bilimi açısından üzerinde dikkat çekici kelimelerdir. Kelime karşılığı olarak Tercümelerde zorlama yorum ve dinsel ikincil anlamlar üzerinden tercümeler verilir. Kelimelerin günlük hayatta kullanım pratiği bulunmaz. Samed için yapılan tercüme/yorumlardan bazıları şöyledir;

"Ahad" kelimesi de günlük yaşamda herhangi bir nesneyi sayarken bir anlamında kullanılmaz, bu anlamı karşılayan kelime vahid kelimesidir.

Samed kelimesi mezopotamyada akadların güneş tanrısı şamaş veya kenanlıların güneş tanrıçası olan şapaş ile benzer fonetiğe sahiptir ve muhtemelen aynı isimlerin farklı dil ve lehçelerdeki farklı telaffuzundan ibarettir. Bu ve benzeri durumdaki diğer isimler bazı analistler tarafından (tanrı veya tanrıçalara verilen isimlerin Allah'a atfedilmesi) tektanrıcılığa giden yolda değişik adımlar atılması olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirmeler Mezopotamyadan Mısır'a kadar olan bölgelerde bir savaş tanrıçası olarak tapınılan anat ile ahad arasındaki fonetik benzerlikler için de yapılabilir.

Ayrıca bakınız

Dipnotlar

Tarihsel önce:
Nas Suresi
Sure metni: İhlas Suresi Tarihsel sonra:
Necm Suresi
Kur'an'da sırası:
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.