İbrahim Aydın (Kars doğumlu)

İbrahim Aydın (Soyadı Kanunu öncesinde: Cihangirzade İbrahim Bey, d. 1874 - ö. 1948), Karslı Türk asker ve siyasetçi.

Mondros Mütarekesinden hemen sonra, Kars merkezli ve Ardahan, Posof, Iğdır, Oltu, Batum ve bir kısım bugünkü Ermenistan'ı kapsayacak şekilde kurulmuş olan Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun öncülerindendir. 9 Ocak 1919 Ardahan Kongresi'nde bu kısa ömürlü bölgesel hükümetin cumhurbaşkanlığına seçilmiş ve hükümet oluşumunun İngilizler tarafından dağıtılmasına dek (Nisan 1919) bu görevi yürütmüştür. Bu şekilde Kars bölgesinin sonradan Türkiye'ye katılımının zeminini hazırlamıştır.

İngiliz birliklerinin Kars'ı işgali sonrasında Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti'nin 10 diğer ilerigelen yetkilisi ile birlikte Malta'ya sürülmüş, Malta sürgünleri arasında yer almıştır.

Bir yıllık sürgünden dönüşünde 1921-1927 yılları arasında Kars belediye başkanlığı yapmıştır. 1948 yılında vefat etmiştir.

Kars'ta 2003 yılında anısına bir anıtmezar dikilmiş olup, şehir parklarından biri ismini taşımaktadır.

1.Dünya Savaşının Başlamasından Hemen önce Bölgedeki Rus ve Ermenilerin Çıkardıkları karışıklıktan dolayı akrabalarının büyük kısmı Elazığ ve Osmaniye/Kadirli'ye (Adana Bölgesi) göç etmişlerdir. Aslen Anadoludaki ilk yerleri Trabzon Of olan bu aile buradaki ailelerin bir kısmı Cihangiroğlu soy ismini kullanırken bir kısmı da tıpkı Cihangirzade İbrahim Efendi gibi soyisimlerini değiştirerek Biçer soyismini almışlardır.

Cihangiroğlu sülalesinin kökenleri hakkında en eski bilgi 1517 yılına aittir. Osmanlı İmparatorluğu ile Memlük Devletinin arasında geçen Ridaniye Savaşında, aslen Türkmen olan bu aile Savaş ta saf değiştirerek Osmanlı saflarına geçmiştir. Sonrasında Yavuz Sultan Selim Han tarafından anadoluya davet edilerek, Savaşta gösterdikleri başarıdan dolayı Cihangir ismi verilmiş, Bu aile Anadolu da ilk önce Trabzon Of bölgesinde yaşamış daha sonra Of bölgesinden Anadolu'nun diğer bölgelerine göç ederek Kars ta ve Elazığ da sülalenin yerleşmesi için toprak hibe edilmiştir.

Cihangirzade İbrahim Efendi, etkili olduğu yıllarda, Enver Paşa'ya son derece yakın bir isim olup, Kars'taki Türk varlığının korunmasında büyük katkısı olmuştur.

Ayrıca bkz.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.