İbni Hişam

İbn Hişam (ö. 833), 9. yüzyılda yaşamış Arap tarihçi, dil ve neseb bilgini.

Basra'da doğmuştur. Asıl adı Muhammed ibni Hişam olup siyer ilminin en önemli kitabı Siret-i İbni Hişam kitabının yazarıdır. Yaklaşık Hicri 150 yılında Abbasilerin sarayında, prensleri eğitmek amacıyla yazıldı. Dolayısıyla objektiflikten uzak olduğu söylenebilir. Kitabın temel kaynağı İbni İshak'tır. Bu kitaptan alınan bilgiler gerek Müslümanlarca gerekse İslam'ı araştıran müsteşriklerce tamamına yakınıyla doğru olarak kabul edilir.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.