İbnü'l-Esîr

İbnü'l-Esîr, üç erkek kardeşin aile adıdır. Tanınmış İslam tarihçileri ve yazarları olup, günümüz güneydoğu Türkiye'de Cizre[1] (Jazīrat ibn Umar)'de doğmuşlardır.[2].

Ailenin Kökeni

İslam fetihleri sırasında lrak'a yerleşmiş, Arapların büyük bir kabilesi olan Bekir b. Vail kabilesinin[3] Şeybanoğulları[4] kolundan Arap bir aileye mensuptur.[5] Daha sonra 10. yüzyılda Şehrizor'da yaşarken Büveyhilerin baskısıyla Cizre'ye göç etmişlerdir.[5]

Kardeşler

Mecdüddin

Yaşça büyük olan, Mecdüddin ismiyle bilinir (1149 - 1210), Musul amiri hizmetinde ve önemli bir gelenek ve dil araştırıcı ve gözlemcidir. Onun yazdığı gelenek sözlüğü (Kitab an-Ni/zdya) 1893 yılında Kahire'de yayınlanır, ve ayrıca Ferdinand Seybold tarafından (Kitab ul-Murassa) isminde yazılmıştır (Weimar, 1896).

Ziyâeddin

Üç kardeşlerden en küçükleri, olan Ziyâeddin (1163 - 1239), 1191 yılından sonra Selahaddin Eyyubi'ye daha sonra onun al-Malik al-Afdal isminde oğluna hizmet etmiş, ve daha sonra, Mısır, Samsat, Halep, Musul ve Bağdat'da bulunmuştur. O tanınmış ünlü Arap edebiyatını estetik ve biçimsel, üslubunu eleştirmiştir. Onun Kitab al-Matlial adındaki kitabı, Bulaq basımevi tarafından 1865 yılı içinde basılmıştır.

Ali İbnü'l-Esîr

En ünlü erkek kardeşlerden ortancası, Ali İbnü'l-Esîr'dir. 1160 ile 1233[6] yılları arasında yaşamış olan ʿIzz ad-Dīn önemli bir müslüman ortaçağ sonrası tarihçisidir. O en büyük eserini (Arapça:الكامل في التأريخ‎, al-kāmil fī t-taʾrīḫ) 1230 - 1231 yılları arasında Musul'da yazmıştır.

Ayrıca, İbnü'l-Esîr Sahabe'lerin yaşamı ve onların etkisi hakkında kapsamlı bir biyografiyi (Arapça:أسد الغابة في معرفة الصحابة‎, Usd al-ġāba fī maʿrifati ṣ-ṣaḥāba) yazdı.

Kaynakça

  1. Yāqūt: K. Muʿǧam al-buldān. (Geographisches Wörterbuch) Ferdinand Wüstenfeld, Leipzig 1866-1870. s.n. Ǧazīrat Ibn ʿUmar
  2. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 5,  sayfa: 362
  3. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 39,  sayfa: 37
  4. 1 2 TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 21,  sayfa: 26
  5. Fourth to Seventh century
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.