İş yerinde şiddet

İstismar

Türüne göre

Genel kavramlar
Şiddet / Baskı
Gücün kötüye kullanımı / Zulüm


Fiziksel istismar
İşkence
Çocuk istismarı
Aile içi şiddet


Psikolojik istismar
Küçük düşürme / Gözdağı verme
Grupça saldırmak / Kabadayılık
Nefretli konuşma / Manipülasyon
Takipçilik / Sibertakipçilik
İlişkisel saldırganlık
Ebeveynsel yabancılaşma
Psikolojik işkence / Zihin kontrolü
Toplumsal veya bireysel sakınma
Zor yollu ikna / Taciz
Mobbing


Cinsel istismar
Ensest / Çocuk cinsel istismarı
Tecavüz / Cinsel taciz

Kurbana göre

Çocuk istismarı / Aile içi şiddet
Yaşlı istismarı / İş yerinde şiddet
Tutuklu istismarı
Hasta istismarı
Hayvanlara uygulanan şiddet

Suçluya göre

Polis şiddeti
İnsan deneyleri

İlgili

Ağır bedensel ceza
Erişkin Koruma Hizmetleri

İş yerinde şiddet, işçi veya işveren tarafından yol açılan, organizasyon ve çalışanlar için bir tehdit ögesine dönüşen, şiddet ve zorbalık içeren davranışların tümüdür.[1]

Çalışanların istismar edildiği, tehdit veya taciz edildiği, sağlıklarının ve güvenliklerinin riske atıldığı her tür davranış şiddet ögesi olarak görülebilir; bu tanım zarara yönelik potansiyeli olan durumları da kapsar. Sürekli sözel istismar ve tehdit çalışanlarda endişe ve stres yaratır. Şiddet, kalıcı fiziksel zarar veya ölümle de sonuçlabilir.

Türleri

Hangi biçimde olursa olsun şiddet, yönetim ve çalışanlar için üzerinde durulması gereken bir konudur. Örgütsel moralin düşmesi, kuruluş imajının zedelenmesi, yeni çalışanlar bulmakta ve mevcut çalışanları tutmakta yaşanacak zorluklar, organizasyonların iş yerindeki şiddet nedeniyle karşı karşıya kalacakları durumlardan bazılarıdır. Ekstra maliyetlerin ortaya çıkması, sigorta primlerinde artış ve yasal cezalar karşılaşılabilecek parasal yüklerdir.

Nedenleri

İş yerinde şiddete başvurma nedenlerinden biri çıkar sağlamaya çalışmaktır. Daha hızlı veya etkin bir işbirliği beklentisi, ilgi veya yalnız bırakılma isteği bunlardan bazılarıdır. Şiddete başvuran kişiler sahip olmadıkları bir şeyin veya -başka bir şekilde yapamadıkları için- bu yolla diğerlerini etkilemenin peşinde olabilirler.

Nedenlerini anlamak, şiddeti azaltmak veya riski düşük tutmak için ilk adımdır.

İş yerinde şiddet çeşitli biçimlerde kendini gösterebilir :

Kaynaklar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Işık, İ. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Profesyonellerinin İş Ortamındaki Zorbalık Davranışlarına Dair Perspektifleri: Zorbalığın Tanımı, Nedenleri ve Sonuçları. Çalışma ve Toplum, 4, 237-274. http://www.calismatoplum.org/sayi47/isik.pdf
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.