İçme suyu

Suyun tuzluluk oranı

İçme suyu, insanlar tarafından içilmesi güvenli olan sudur.

Çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde şehir şebekesinden akan su içme suyu kalitesindedir. Ancak birçok kimseler içme suyunu ayrıca satın almayı tercih eder.

İçme suyu şebekesi

İçme suyu şebekesi vardır. Yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacı ile bir ana isale hattı üzerinden son kullanıcıya kadar ulaştırılan suyun dağıtıldığı sistemdir.

Türkiye'de içme suyu şebekelerinin projelendirilmesi ve yapımı DSİ, İller Bankası ve belediyelere vb. gibi bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, nüfusu 100.000'i aşan şehirlere içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması görevi DSİ'ye aittir.

Resim galerisi

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.