Hala Sultan

Hala Sultan olarak bilinen Ümmü Hıram veya Ümmü Haram bint Milhan, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in süt teyzesidir. Teyze kelimesi Arapçada "Hale" demektir. M. 647-649 yılları arasında Emevi halifesi Muaviye tarafından Kıbrıs seferine gönderilen İslam ordusuna katılmış, vefat ettiği noktada gömülüp yanına cami inşa edilmiştir.[1][2][3] Osmanlı İmparatorluğu döneminde eklenen yapılarla bir külliyeye dönüştürülmüş olup, Hala Sultan Tekkesi olarak anılmaktadır.

Kaynakça

  1. İbnü'l-Esîr, Üsdü'l-Gâbe, 7403, Sahâbe
  2. Belâzurî, Ensâbu’l Eşrâf' 20/76
  3. İbn Hacer, İsâbe, 1656, Sahâbe
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.