Özhan Öztürk

Bu maddenin konusunun kayda değerlik yönergelerini (kişiler, kitaplar, organizasyonlar ve şirketler, okullar, müzik, web içeriği, filmler, tiyatro oyunları, TV programları) sağlamadığı düşünülmektedir.

Konudan bağımsız ve güvenilir kaynaklar kullanarak maddeyi geliştirebilir ve kayda değer olduğunu ispat edebilirsiniz. Maddenin kayda değerliği kanıtlanamazsa maddenin silme politikası gereğince hızlı silinmesi veya kayda değerliği tartışmalı ise silinmeye aday gösterilmesi yerinde olacaktır.

Bu madde Ekim 2016 tarihinden bu yana işaretli olarak durmaktadır.

Özhan Öztürk, (1968, İstanbul-) Türk Sözlükbilimci yazar ve mitolog.

Özhan Öztürk, 2016

Eserleri

Karadeniz bölgesi kültür, tarih, yerel dil ve lehçeleri üzerine yaptığı araştırmalarını iki ciltlik Karadeniz Ansiklopedik Sözlük’te yayınladı[1]. Halkbilim, mitoloji ve dünya inançları konularını kapsayan Türk dilinde hazırlanmış en kapsamlı alfabetik çalışmayı Folklor ve Mitoloji Sözlüğü adıyla hazırladı[2]. Karadeniz’in dört bir kıyısında Antik Çağ’dan günümüze yaşamış tüm halk ve kültürlerin bıraktığı izleri, kurulup, yıkılan kent ve medeniyetlerin tarihini Pontus adlı çalışmasında özetledi[3]. Kadim kültürlerin yaratılış, tanrı ve kahramanlara dair söylence ve inançlarını Dünya Mitolojisi (kitap) adlı sözlük çalışmasında 10 binden fazla madde halinde değerlendirdi.


Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.