Özbek Han

Özbek Han (1282 - 1341) Altın Orda Devleti’nin dokuzuncu Hanıdır. Coci soyundan Toğrılca’nın oğludur. 1313-1341 yılları arasında Hanlık yapmıştır. Şeybanî soyunun tebaası, her taraftan toplanan oymaklar ve oymak parçalarından mürekkepti. Daha sonra Özbek Han’a nispetle, bu Türk toplulukları “Özbek” adıyla anılacaklardır. İslâmiyet Özbek Han’ın zamanında Kıpçak ülkesinin batısında tam olarak yerleşmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/5/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.