Örgü topolojisi

Bu madde veya bölüm Lan Topolojileri maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.

Örgü topolojisi (İngilizce: Mesh Networking (Meshnet)), her bir düğümün diğerinin yerini alabildiği bir ağ topolojisidir.

Bir örgü ağı, akıntı (İngilizce: flooding) veya yönlendirme (İngilizce: routing) yöntemiyle çalışabilir. Yönlendirme tekniği ile, gönderilen mesajlar, düğümden düğüme atlayarak (İngilizce: hopping) hedefe ulaşana dek yol boyunca ilerler. Yönlendirme yönetimini kullanan bir ağ, yolun açık olduğunu garantiye almak için, sürekli bağlı kalmaya (İngilizce: continuous connection) izin vermeli ve öz-iyileştirme (İngilizce: self-healing) algoritmalarını kullanarak kırık/engellenmiş yolların çevresinden dolaşabilmelidir.

Örgü ağları özel amaçlı ağ türlerinden biri olarak görülebilir. MANETler (Mobil özel amaçlı ağlar (İngilizce: mobile ad hoc networks) ile örgü ağları bu yüzden birbirine oldukça yakındır; ancak MANET'ler düğümlerin hareketliliğinden doğan sorunlarla da uğraşmak zorundadır.

Yönlendirme yöntemini kullanan ağların öz-iyileştirme yeteneği sayesinde bir düğüm çökse veya bağlantı zayıflasa bile ağ çalışmaya devam edebilir. Bunun sonucunda, bir noktadan diğer noktaya olan yol sayısı arttıkça, ağın da dayanıklılığı artar. Çoğunlukla kablosuz ağlarda kullanılsa da, kablolu ağlara da uygulanabilir.

Örgü (Mesh) topolojisi

Tamamen bağlı örgü topolojisini temsil eden bir resim

Tam örülmüş ağların değeri abone sayısının üssü ile orantılıdır, herhangi iki uç grupların iletişimde olduğu varsayılarak uygun ve bütün son noktalar eklenerek Reed's Law kanunu ile yaklaşık olarak bulunabilir.

Örgü topolojisini temsil eden bir resim

Tamamen bağlı

Not
Topoloji sadece küçük bir sayıda düğüm birbirine bağlı olduğu zaman kullanılmasına rağmen, fiziksel tam bağlı örgü topolojisi pratik ağlar için genel olarak çok masraflı ve karmaşıktır.

Kısmen bağlı

Bu tip ağ topolojisinde ağda bulunan bazı düğümler, birden fazla düğüme noktadan noktaya bağlantı ile bağlıdır. Bu ağdaki her düğüm arasında gider ve karmaşıklığı olmayan fiziksel tam bağlı örgü topolojisinin bazı tekrarlarından faydalanmayı mümkün kılar.

Not
Fiziksel kısmi bağlı örgü topolojisi tabanlı en pratik ağlarda, ağda düğümler arasında iletilen bütün veriler en kısa mesafeyi (ya da yaklaşık en kısa mesafeyi) seçer, bağlantıların birinde bir başarısızlık durumu veya kaçak dışında olan durumlarda veri hedef için alternatif bir yol seçer. Doğru yolu belirli bir zamanda kullanmaya karar vermek için bu ağın düğümlerinin bazı tip mantıksal yönlendirme algoritmalarına sahip olması gereklidir.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 8/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.