Örf, Âdet ve Teâmül


İslâm Fıkhı

Örf (Arapça: العرف), Âdet (عادات‎‎) ve Teâmül, birbiriyle yakın üç terim olup, İslam hukukundaki fer'î delillerden birini oluşturur.

Teker teker izah edilirse;

Her ne kadar anlamları biraz daha farklı olsa da örf, âdet ve teâmül aynı anlamda kullanılırlar ve hepsini örfün tanımı ile tarif ederler.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/16/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.