Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir.
Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan, Türkiye'deki ve bazı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye yönelik bir sınavdır. Öğrenciler, bu sınav sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleştirilirler.

Tarihçe

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, 1974 ve 1975 yıllarında aynı gün sabah ve öğleden sonra birer olmak üzere iki oturumda, 1976-1980 yıllarında aynı günde ve bir oturumda uygulanmış; 1981'den itibaren iki basamaklı bir sınav haline getirilmiştir. İki basamaklı sınav sisteminde ilk basamağı oluşturan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nisan, ikinci basamağı oluşturan Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise haziran ayı içinde uygulanmıştır.

1974'ten itibaren adaylardan yükseköğretim programlarına ilişkin tercihleri de toplanmış ve adaylar puanlarına ve tercihlerine göre yükseköğretim programlarına merkezi olarak yerleştirilmiştir.

1982'den itibaren ortaöğretim kurumlarından adayların diploma notları toplanmaya başlanmış ve bu notlar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adı altında belli ağırlıklarla sınav puanlarına katılmıştır.

1987'den itibaren, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belli alanlarda toplayan adaylara, sınavda belli testleri cevaplama, diğerlerini cevaplamama olanağı tanınmıştır.

1999'da iki basamaklı sınavın ikinci basamağı (Öğrenci Yerleştirme Sınavı ÖYS) kaldırılmış, sınav ÖSS adı altında tek basamaklı bir sınav haline getirilmiştir. Sınavın tek basamaklı olarak uygulanmaya başlanmasıyla birlikte bazı yükseköğretim programlarının puan türleri de değiştirilmiştir. Ayrıca adayların OBP'lerinin mezun oldukları ortaöğretim kurumunun ÖSS ham puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılmasıyla oluşturulan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOBP) hesaplanmaya başlanmış ve ortaöğretimdeki alanlardan mezun olanların aynı alandaki yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde AOBP’lerinin yüksek bir katsayıyla, mezun oldukları alanlar dışındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde ise AOBP’lerinin düşük bir katsayıyla çarpılması uygulamasına geçilmiştir. ÖSS'de soru tipi ve konu dağılımı/müfredat açısından bir değişiklik yapılmamıştır.

2003'te ÖSS ve AOBP puan sistemi ile AOBP'nin çarpıldığı katsayılar değiştirilmiştir.

2006'da yapılan değişiklikle soruların bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi ÖSS tipinde sorulmuş, bir kısmı ise tüm lise müfredatı göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Sınavın tek basamak olarak uygulanmasına devam edilmiştir.

2010'da çift aşamalı sınav sistemine geçilmesi kararlaştırılmıştır. Sınavlar YGS ve LYS'den oluşacaktır. YGS'yi geçen öğrenciler LYS'ye girme hakkı kazanacaklardır.

Katsayı uygulaması

1998 yılına kadar İmam Hatip Liselerinin başarı ortalamalarının diğer lise ve ortaöğrenim türlerine göre yüksek oluşu nedeniyle[1] 1999 tüm meslek liselerine ÖSS ile birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Ortaöğretimden mezun olunan alanın, yükseköğretimde devamı niteliğindeki alanları tercih eden öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları yüksek katsayıyla, başka bir alandaki (Alan dışı) programı tercih eden öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı ise daha düşük bir katsayıyla çarpılmaktadır. Öğretmen Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve diğer meslek liseleri mezunlarının kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına girişlerinde de ek puan verilmektedir. 2010'da uygulanmaya başlanacak yeni ÖSS sistemi ile birlikte katsayı uygulaması kaldırılacak, sınava giren herkesin katsayısı 0,15 ile çarpılacaktı. Fakat yeni bir itiraz ile bu uygulama şu anda uygulanmayacaktır.[2]

Mevcut sınav sistemi

Yükseköğretime Geçiş Sınavı

Yüksek Öğretim Kurumu'nun 2010 yılından itibaren uyguladığı yeni sınav sisteminin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı her yıl Mart ayının sonu ile Nisan ayının başı arasında yapılır. Yüksek öğretime geçiş sınavı daha önce uygulanan ÖSS-1 olarak bilinmektedir. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 bölümden oluşur. Her bölümden 40 soru olmak üzere 160 soru sorulur. 160 soruya 160 dakika verilir. Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nı geçen öğrenciler Lisans Yerleştirme Sınavı'na girmeye hak kazanacaktır.

Lisans Yerleştirme Sınavı

YÖK 2010 yılından itibaren 1999 yılı öncesi gibi 2 sınavlı sisteme döndü ve ikinci sınavın 5 ayrı sınavdan oluşturdu.

  1. Matematik-Geometri Sınavı (LYS 1),
  2. Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2),
  3. Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 Sınavı (LYS 3),
  4. Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe grubu) Sınavı (LYS 4)
  5. Yabancı Dil Sınavı (LYS 5) olmak üzere 5 alanda yapılacağı bildirildi.

Lisans Yerleştirme Sınavının adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açıköğretim dışındaki, örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlar olacağı ifade edildi.

Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu"nun 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak, "Yükseköğretime Geçiş Sınavı"ndaki test puanları üzerinden belirli yeterliliklerin aranması, LYS’deki derslere ait testlerin o sınavdaki ağırlıkları, puan türlerindeki testlerin o puan türünün hesaplanmasındaki ağırlıkları, üniversitelerden görüş almak suretiyle puan türlerinin niteliğini ve niceliğini belirleme, aynı yükseköğretim programı için birden fazla puan türü tanımlanması hususları ile yükseköğretime geçiş sisteminin gereksinim duyduğu diğer konular YÖK Genel Kurulu tarafından daha sonraki toplantılarında karara bağlanacak” bilgisine yer verildi.

Yurt dışında ÖSS

2011 yılı şartlarında İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Rusya, Yeni Zelanda, Malta gibi ülkelerde devlet olsun özel olsun üniversiteler Türkiye'de ÖSS'yi şart koşmaz. Macaristan, Polonya, Bulgaristan gibi ülkelerde ise ÖSS sınavı almadan ücretli eğitim verilebilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerindeki devlet üniversiteleri ücretlendirme hariç ÖSS’den barajı geçilmesini şart koşar. Çin ÖSS sınavında en zahmetli ülkelerdendir, bugünün istatistiklerine göre GAO KAO'ya yaklaşık 10 milyon kişi girmekte, Sınav 3 günde yapılmakta 9 saat sürmektedir.

Adaya Özgü Soru Kitapçığı

2011-YGS'den itibaren her aday için üzerinde adayların resmi bulunan tek tip kitapçıklar hazırlanmaktadır. Böylece haksızlıkların önüne geçilmesi planlanmaktadır.[3] Fakat sistemin ilk kez uygulandığı 2011-YGS sınavında sınav sorularının çoğunun, bazı kitapçık türlerinde sabit bir algoritmayla doğru çözülebileceği düşünülmektedir.[4] Gündemdeki tartışmalar üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, sınava girmiş tüm adaylara bir mektup göndermiştir.[5] Sınavın hazırlanması, yapılması ve değerlendirilmesi sırasında öğrencileri rahatsız edecek hiçbir oluşumun söz konusu olmadığı açıklanmıştır.[6]

Yıllara göre YGS Başvuru istatistikleri

Yıl Başvuru sayısı Sınavsız geçiş başvurusu 140 ve üzeri puan alanlar 180 ve üzeri puan alanlar Geçerli puan alamayanlar
2015[7] 2.126.684 79.969 1.779.354 1.368.841 207.641
2014 [8] 2.086.115 78.427 1.761.353 1.423.124 50.071
2013 [9] 1.923.033 71.707 1.400.000 61.293
2012 [10] 1.860.515 55.082 ? 50.805
2011 [11][12] 1.759.998 63.025 1.520.774 1.313.274 38.269
2010 [13] 1.587.990 75.471 1.403.089 1.233.580 14.156

ÖSS Sonuçları (2015):[14]

YGS Sonuçları

Yerleşme Oranlarına Göre İllerin Sıralaması

ÖSS 2015 sonuçlarında İllere göre Üniversitelerin Lisans programlarına yerleşme oranları:[14]

Oranlar, Lisans programlarına yerleşenler ve herhangi bir programa yerleşenlere göre (HEPSİ) düzenlenmiştir.

2015 YGS ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME ORANLARI (İLLER)
İLLER ADAY SAYILARI TOPLAM ORANLAR %
Okul S. T.Başvuru YGS-GİR LİSANS ÖN LİSANS AÖF HEPSİ LİSANS HEPSİ
ANTALYA 185 22335 22017 7734 6705 793 15232 35,13 68,20
TEKİRDAĞ 69 9007 8785 3062 3313 178 6553 34,85 72,75
İSTANBUL 874 137312 135376 46863 46308 5226 98397 34,62 71,66
DENİZLİ 100 9607 9519 3283 2824 314 6421 34,49 66,84
MUĞLA 93 8356 8138 2804 2730 174 5708 34,46 68,31
KIRKLARELİ 40 3496 3368 1146 1426 71 2643 34,03 75,60
AYDIN 102 9541 9394 3183 3170 304 6657 33,88 69,77
YALOVA 22 2476 2409 797 887 62 1746 33,08 70,52
EDİRNE 50 4068 3966 1298 1556 92 2946 32,73 72,42
BALIKESİR 134 12346 12202 3962 4151 443 8556 32,47 69,30
İZMİR 312 38872 37997 12312 12302 1562 26176 32,40 67,34
BURSA 198 29429 28828 9335 8596 1272 19203 32,38 65,25
BURDUR 45 2871 2815 902 1007 66 1975 32,04 68,79
ISPARTA 74 5024 4934 1578 1817 185 3580 31,98 71,26
DÜZCE 39 3868 3776 1201 1324 183 2708 31,81 70,01
AKSARAY 52 3602 3568 1129 828 125 2082 31,64 57,80
AFYON 100 6791 6638 2047 2114 376 4537 30,84 66,81
ÇANAKKALE 71 4941 4876 1502 1885 97 3484 30,80 70,51
KASTAMONU 62 3459 3360 1029 1250 217 2496 30,63 72,16
KOCAELİ 155 18178 17716 5368 5965 769 12102 30,30 66,57
NİĞDE 45 3516 3474 1051 897 135 2083 30,25 59,24
BİLECİK 37 2318 2267 669 843 73 1585 29,51 68,38
SİNOP 43 2154 2102 618 779 80 1477 29,40 68,57
KÜTAHYA 82 5836 5728 1682 1675 358 3715 29,36 63,66
KARAMAN 37 2722 2694 788 818 107 1713 29,25 62,93
KAYSERİ 139 14474 14261 4148 3449 709 8306 29,09 57,39
NEVŞEHİR 49 2899 2856 829 941 106 1876 29,03 64,71
ESKİŞEHİR 83 8489 8337 2408 1879 641 4928 28,88 58,05
KİLİS 15 1484 1448 417 468 35 920 28,80 61,99
SAKARYA 99 9992 9583 2739 3183 422 6344 28,58 63,49
ERZURUM 99 7719 7603 2172 1665 359 4196 28,57 54,36
ZONGULDAK 70 6500 6383 1819 2224 170 4213 28,50 64,82
GİRESUN 76 5396 5252 1482 1894 137 3513 28,22 65,10
ORDU 86 8280 8161 2301 2766 273 5340 28,20 64,49
ARTVİN 36 2088 1968 554 762 39 1355 28,15 64,89
TRABZON 106 9578 9413 2642 2435 308 5385 28,07 56,22
MANİSA 146 14190 13952 3909 4809 495 9213 28,02 64,93
UŞAK 40 3622 3577 1001 1063 125 2189 27,98 60,44
YOZGAT 81 5056 4978 1375 1495 250 3120 27,62 61,71
NEVŞEHİR 36 2949 2880 788 878 86 1752 27,36 59,41
TÜRKİYE 7420 890337 860798 234381 241476 51633 527490 27,23 59,25
KONYA 229 20364 20054 5445 5504 1255 12204 27,15 59,93
RİZE 60 4362 4273 1158 1176 111 2445 27,10 56,05
SAMSUN 136 14842 14499 3888 4330 657 8875 26,82 59,80
GÜMÜŞHANE 24 1477 1419 370 571 44 985 26,07 66,69
MERSİN 159 19241 18787 4883 5710 466 11059 25,99 57,48
BARTIN 25 1938 1921 493 723 96 1312 25,66 67,70
SİVAS 87 7196 7100 1800 2018 290 4108 25,35 57,09
ERZİNCAN 41 2605 2565 639 881 78 1598 24,91 61,34
BAYBURT 13 999 986 244 217 29 490 24,75 49,05
TOKAT 74 6980 6926 1692 2295 224 4211 24,43 60,33
ÇORUM 73 5818 5728 1395 1590 213 3198 24,35 54,97
GAZİANTEP 126 16891 16680 4053 4110 750 8913 24,30 52,77
HATAY 114 16589 16207 3904 4724 736 9364 24,09 56,45
BOLU 39 3254 3188 758 877 144 1779 23,78 54,67
AMASYA 51 4259 4182 983 1302 161 2446 23,51 57,43
KARABÜK 33 2701 2682 630 1001 62 1693 23,49 62,68
ANKARA 425 146361 130029 30422 25480 23893 79795 23,40 54,52
KARS 34 2588 2564 583 642 46 1271 22,74 49,11
ÇANKIRI 33 1908 1862 422 678 153 1253 22,66 65,67
ADANA 180 23735 23199 4997 6050 841 11888 21,54 50,09
KAHRAMANMARAŞ 109 12009 11839 2501 3003 487 5991 21,13 49,89
AĞRI 51 4058 4030 848 792 129 1769 21,04 43,59
OSMANİYE 54 6866 6740 1415 2154 271 3840 20,99 55,93
MALATYA 105 10359 10266 2118 1856 347 4321 20,63 41,71
KIRIKKALE 46 3460 3373 693 909 162 1764 20,55 50,98
TUNCELİ 22 749 738 151 197 6 354 20,46 47,26
ELAZIĞ 68 7214 7087 1403 1585 184 3172 19,80 43,97
BİTLİS 44 3017 2984 583 724 90 1397 19,54 46,30
ARDAHAN 19 1145 1135 215 398 45 658 18,94 57,47
IĞDIR 24 2345 2292 432 555 23 1010 18,85 43,07
BİNGÖL 31 2758 2714 482 568 78 1128 17,76 40,90
MUŞ 38 3354 3303 568 778 123 1469 17,20 43,80
ŞANLIURFA 141 14705 14533 2464 2675 556 5695 16,95 38,73
SİİRT 33 3151 3006 499 690 46 1235 16,60 39,19
ADIYAMAN 72 7584 7503 1116 1559 199 2874 14,87 37,90
VAN 97 9092 8940 1277 1666 285 3228 14,28 35,50
MARDİN 69 8091 7996 1045 1319 209 2573 13,07 31,80
BATMAN 44 6066 5998 776 1049 138 1963 12,94 32,36
DİYARBAKIR 110 16254 15935 2018 2647 415 5080 12,66 31,25
ŞIRNAK 44 4394 4352 473 708 88 1269 10,87 28,88
HAKKARİ 30 3184 3149 224 510 70 804 7,11 25,25

*Lisans programına yerleşenlerin oranı YGS-GİR sayısına göre oranı, Üniversiteye yerleşenlerin (HEPSİ) oranı, Toplam Başvuruya göredir.

YGS Puanlarına Göre İllerin Sıralaması[14]

2015 YGS PUAN ORTALAMALARI (İLLER)
İLLER ADAY SAYILARI YGS  YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
Okul S. T.Başvuru YGS-GİR ADAY ORT ORT ORT ORT ORT ORT
YALOVA 22 2476 2409 2379 195,503 194,913 226,621 218,905 219,480 210,622
BURDUR 45 2871 2815 2759 194,125 192,790 223,786 217,217 217,126 208,228
ISPARTA 74 5024 4934 4841 193,080 192,346 222,700 215,952 215,737 207,071
DENİZLİ 100 9607 9519 9355 192,904 191,898 224,473 218,221 216,881 207,281
ESKİŞEHİR 83 8489 8337 8214 192,311 191,381 221,834 214,620 215,215 206,690
KAYSERİ 139 14474 14261 14050 192,189 191,405 226,245 220,311 217,603 207,079
NEVŞEHİR 36 2949 2880 2822 192,140 190,938 224,290 218,410 216,489 206,499
ANTALYA 185 22335 22017 21697 191,509 190,543 224,769 217,784 216,888 206,915
KARABÜK 33 2701 2682 2636 190,721 190,180 221,082 214,060 213,869 205,056
KARAMAN 37 2722 2694 2652 190,309 189,014 222,818 216,443 215,167 205,176
İZMİR 312 38872 37997 37368 190,106 189,188 222,107 215,092 214,587 205,096
İSTANBUL 874 137312 135376 133472 189,802 188,825 224,320 217,293 216,047 205,647
AYDIN 102 9541 9394 9244 189,629 188,735 220,862 214,259 213,441 204,102
KİLİS 15 1484 1448 1399 189,475 188,143 225,504 220,666 216,156 204,430
NİĞDE 45 3516 3474 3395 189,401 187,959 225,846 219,996 216,807 205,201
EDİRNE 50 4068 3966 3864 188,591 188,281 220,296 213,684 212,317 202,992
MALATYA 105 10359 10266 10071 188,014 187,373 220,529 214,560 212,294 202,366
TUNCELİ 22 749 738 728 187,833 187,073 225,599 219,458 215,833 204,061
BURSA 198 29429 28828 28278 187,753 186,919 220,456 214,040 212,424 202,515
KONYA 229 20364 20054 19695 187,662 186,622 220,502 214,692 212,367 202,173
TRABZON 106 9578 9413 9243 187,205 186,467 220,638 214,325 212,275 202,103
BALIKESİR 134 12346 12202 11952 187,133 186,223 218,085 211,611 210,696 201,410
BAYBURT 13 999 986 977 186,866 185,779 225,869 220,899 215,424 202,717
KÜTAHYA 82 5836 5728 5659 186,744 185,565 221,352 215,381 212,780 201,934
KIRKLARELİ 40 3496 3368 3287 186,299 185,850 216,378 210,232 208,799 199,869
MERSİN 159 19241 18787 18369 186,251 185,418 216,989 210,910 209,475 200,167
KIRIKKALE 46 3460 3373 3305 186,081 185,056 219,881 213,731 211,539 201,101
KOCAELİ 155 18178 17716 17504 186,040 185,369 220,603 214,069 211,940 201,449
NEVŞEHİR 49 2899 2856 2805 186,003 185,499 220,031 214,544 211,016 200,440
SAMSUN 136 14842 14499 14252 185,892 185,108 220,183 213,637 211,662 201,219
ÇANAKKALE 71 4941 4876 4775 185,735 185,252 218,746 212,646 210,292 200,294
BİLECİK 37 2318 2267 2219 185,656 184,702 219,175 213,163 210,786 200,430
MUĞLA 93 8356 8138 8012 185,509 184,879 216,965 210,276 209,323 200,020
ELAZIĞ 68 7214 7087 6953 185,484 184,899 220,640 215,444 211,224 200,133
UŞAK 40 3622 3577 3512 185,419 184,194 217,810 211,840 209,980 199,945
HATAY 114 16589 16207 15841 185,196 184,723 214,837 208,353 207,587 198,891
ERZİNCAN 41 2605 2565 2511 184,571 183,516 219,990 214,172 211,015 199,869
ERZURUM 99 7719 7603 7485 184,487 183,281 222,506 217,067 212,652 200,419
ADANA 180 23735 23199 22558 184,356 183,982 213,419 207,424 206,097 197,485
SİVAS 87 7196 7100 6977 184,239 183,328 219,832 213,836 210,788 199,690
SİNOP 43 2154 2102 2058 183,881 183,224 220,967 214,441 211,469 200,079
TÜRKİYE 7420 890337 860798 840827 183,764 182,999 216,415 210,415 208,19 198,183
TEKİRDAĞ 69 9007 8785 8610 183,671 183,105 215,724 209,284 207,737 198,171
ÇORUM 73 5818 5728 5601 183,524 182,412 219,169 213,414 210,130 198,881
TOKAT 74 6980 6926 6793 183,523 183,013 217,615 211,826 208,703 198,186
ZONGULDAK 70 6500 6383 6217 183,503 182,842 213,703 207,011 206,449 197,587
AKSARAY 52 3602 3568 3502 183,272 182,162 222,634 217,466 212,192 199,429
SAKARYA 99 9992 9583 9426 183,209 182,228 217,861 211,566 209,259 198,558
GAZİANTEP 126 16891 16680 16396 182,354 181,660 215,449 209,948 206,860 196,539
AMASYA 51 4259 4182 4069 182,292 181,561 215,876 210,101 207,245 196,847
MANİSA 146 14190 13952 13635 181,630 180,786 213,907 207,994 205,808 195,891
KASTAMONU 62 3459 3360 3294 181,395 180,457 217,930 212,039 208,517 197,039
AFYON 100 6791 6638 6504 181,240 180,110 217,217 211,744 207,958 196,498
ORDU 86 8280 8161 7977 181,211 180,499 217,778 212,158 208,097 196,567
GÜMÜŞHANE 24 1477 1419 1401 181,181 180,116 220,215 214,712 209,969 197,406
OSMANİYE 54 6866 6740 6546 181,119 180,407 215,631 210,566 206,423 195,482
BOLU 39 3254 3188 3112 181,045 180,310 214,456 208,405 205,977 195,710
DÜZCE 39 3868 3776 3689 180,675 179,332 217,681 212,082 208,275 196,429
BATMAN 44 6066 5998 5893 180,231 179,963 208,415 202,332 201,361 193,095
GİRESUN 76 5396 5252 5155 180,070 179,623 216,758 211,107 206,897 195,432
RİZE 60 4362 4273 4205 179,401 178,353 215,438 208,988 206,481 195,285
KAHRAMANMARAŞ 109 12009 11839 11567 179,340 178,725 215,379 210,731 205,465 193,860
ADIYAMAN 72 7584 7503 7326 178,466 178,297 209,294 203,836 201,073 191,699
ÇANKIRI 33 1908 1862 1822 178,397 177,369 211,953 206,421 203,396 192,801
BARTIN 25 1938 1921 1864 178,086 177,439 215,175 209,658 205,244 193,549
YOZGAT 81 5056 4978 4860 177,238 176,017 218,241 213,825 207,044 193,428
SİİRT 33 3151 3006 2922 176,591 176,027 209,094 203,735 200,541 190,418
DİYARBAKIR 110 16254 15935 15326 176,139 175,872 202,947 197,474 196,052 188,089
ARTVİN 36 2088 1968 1919 175,928 175,388 211,468 205,108 202,303 191,409
ANKARA 425 146361 130029 124946 175,852 175,174 206,000 201,010 198,064 188,653
BİNGÖL 31 2758 2714 2653 174,523 173,660 211,299 206,323 201,412 189,553
BİTLİS 44 3017 2984 2901 173,240 172,447 210,943 206,963 200,344 187,865
ŞANLIURFA 141 14705 14533 13946 172,477 172,272 202,481 197,651 194,277 184,970
VAN 97 9092 8940 8650 171,491 171,086 205,204 200,533 195,877 185,146
IĞDIR 24 2345 2292 2207 171,341 170,918 207,115 202,656 197,076 185,560
MUŞ 38 3354 3303 3189 171,197 170,595 206,161 202,063 196,336 184,938
KARS 34 2588 2564 2498 170,762 170,457 208,192 203,811 197,481 185,347
MARDİN 69 8091 7996 7593 170,494 170,493 197,078 191,984 189,940 182,019
AĞRI 51 4058 4030 3907 169,301 168,438 207,980 203,930 197,137 184,300
ŞIRNAK 44 4394 4352 4112 161,703 161,778 190,131 185,933 181,949 173,082
ARDAHAN 19 1145 1135 1096 159,062 159,068 194,853 191,169 184,152 172,451
HAKKARİ 30 3184 3149 2949 153,163 153,080 183,972 180,489 174,798

Derslerin Cevaplanan Soru Sayısı Ortalamasına Göre İllerin Sıralaması:[14]

2015 YGS-DERSLERİN CEVAPLANAN SORU SAYISI ORTALAMASI (İLLER)
İLLER OKUL SAYISI TOPLAM BAŞVURU YGS'YE GİREN MAT FEN TÜR SOS
BURDUR 45 2871 2815 6,81 5,48 16,35 10,46
YALOVA 22 2476 2409 6,59 5,93 17,41 10,43
ESKİŞEHİR 83 8489 8337 6,48 5,55 16,56 10,07
DENİZLİ 100 9607 9519 6,47 5,42 16,49 10,86
ISPARTA 74 5024 4934 6,44 5,68 16,39 10,34
NEVŞEHİR 36 2949 2880 6,42 5,16 16,29 11,02
KARAMAN 37 2722 2694 6,31 5,00 16,48 10,72
ANTALYA 185 22335 22017 6,19 5,19 17,02 10,68
KAYSERİ 139 14474 14261 6,17 5,35 16,73 11,37
AYDIN 102 9541 9394 6,09 5,18 16,34 10,35
İZMİR 312 38872 37997 6,06 5,15 16,68 10,32
KARABÜK 33 2701 2682 6,06 5,50 16,47 10,10
NİĞDE 45 3516 3474 5,93 4,53 16,66 11,39
İSTANBUL 874 137312 135376 5,92 4,95 17,08 10,70
KONYA 229 20364 20054 5,87 4,84 16,02 10,77
KİLİS 15 1484 1448 5,83 4,55 15,97 11,68
BALIKESİR 134 12346 12202 5,81 4,90 15,94 10,11
MALATYA 105 10359 10266 5,75 5,09 16,08 10,69
KÜTAHYA 82 5836 5728 5,73 4,54 16,39 10,93
UŞAK 40 3622 3577 5,73 4,54 15,80 10,39
BURSA 198 29429 28828 5,72 4,91 16,28 10,46
MERSİN 159 19241 18787 5,71 4,90 15,64 10,15
TRABZON 106 9578 9413 5,60 4,88 16,30 10,57
KIRIKKALE 46 3460 3373 5,58 4,58 16,13 10,58
EDİRNE 50 4068 3966 5,57 5,27 16,14 10,23
MUĞLA 93 8356 8138 5,54 4,93 16,06 10,00
HATAY 114 16589 16207 5,51 5,03 15,57 9,72
KIRKLARELİ 40 3496 3368 5,51 5,11 15,54 10,04
BİLECİK 37 2318 2267 5,49 4,61 15,97 10,54
BAYBURT 13 999 986 5,47 4,36 16,73 12,14
TUNCELİ 22 749 738 5,46 4,68 17,04 11,47
SAMSUN 136 14842 14499 5,44 4,65 16,46 10,50
KOCAELİ 155 18178 17716 5,43 4,80 16,60 10,62
ADANA 180 23735 23199 5,37 5,01 15,09 9,71
ÇANAKKALE 71 4941 4876 5,35 4,91 15,99 10,46
ERZİNCAN 41 2605 2565 5,35 4,32 16,12 10,85
NEVŞEHİR 49 2899 2856 5,34 4,87 15,95 10,96
ZONGULDAK 70 6500 6383 5,31 4,70 15,51 9,49
ERZURUM 99 7719 7603 5,30 4,11 16,44 11,47
ELAZIĞ 68 7214 7087 5,29 4,71 15,93 11,20
SİVAS 87 7196 7100 5,28 4,39 16,28 10,80
TÜRKİYE 7420 890337 860798 5,28 4,54 15,67 10,25
ÇORUM 73 5818 5728 5,25 4,19 15,97 10,79
SAKARYA 99 9992 9583 5,23 4,29 16,18 10,41
TEKİRDAĞ 69 9007 8785 5,22 4,71 15,78 9,98
GAZİANTEP 126 16891 16680 5,18 4,48 15,53 10,49
MANİSA 146 14190 13952 5,11 4,34 15,39 10,03
BATMAN 44 6066 5998 5,10 4,82 14,88 9,29
TOKAT 74 6980 6926 5,08 4,59 15,84 10,59
AKSARAY 52 3602 3568 5,03 3,96 16,37 11,66
AMASYA 51 4259 4182 5,02 4,32 15,51 10,31
AFYON 100 6791 6638 5,01 3,94 15,76 10,78
SİNOP 43 2154 2102 4,96 4,33 16,66 10,72
DÜZCE 39 3868 3776 4,94 3,68 15,88 10,77
BOLU 39 3254 3188 4,92 4,24 15,54 10,08
GÜMÜŞHANE 24 1477 1419 4,87 3,81 16,38 11,32
KASTAMONU 62 3459 3360 4,86 3,97 16,07 10,70
OSMANİYE 54 6866 6740 4,84 4,18 15,21 10,63
ÇANKIRI 33 1908 1862 4,82 3,81 15,20 10,13
RİZE 60 4362 4273 4,78 3,77 16,17 10,17
ORDU 86 8280 8161 4,75 4,08 15,93 10,81
ADIYAMAN 72 7584 7503 4,66 4,50 14,75 9,74
DİYARBAKIR 110 16254 15935 4,62 4,36 13,71 8,77
KAHRAMANMARAŞ 109 12009 11839 4,60 4,02 15,25 11,00
GİRESUN 76 5396 5252 4,53 4,13 15,95 10,72
SİİRT 33 3151 3006 4,52 3,97 14,71 9,83
ANKARA 425 146361 130029 4,44 3,86 13,93 9,46
YOZGAT 81 5056 4978 4,31 3,17 15,67 11,64
BARTIN 25 1938 1921 4,30 3,76 15,53 10,57
ARTVİN 36 2088 1968 4,20 3,69 15,62 9,79
BİNGÖL 31 2758 2714 4,16 3,32 15,13 10,52
ŞANLIURFA 141 14705 14533 4,00 3,82 13,59 9,19
BİTLİS 44 3017 2984 3,95 3,21 14,60 10,97
MARDİN 69 8091 7996 3,88 3,91 12,87 8,25
VAN 97 9092 8940 3,81 3,43 14,12 9,85
MUŞ 38 3354 3303 3,78 3,26 13,96 10,22
IĞDIR 24 2345 2292 3,64 3,29 14,22 10,18
AĞRI 51 4058 4030 3,51 2,70 14,45 10,70
KKTC 31 1533 1435 3,50 3,80 13,53 7,08
KARS 34 2588 2564 3,48 3,25 14,61 10,56
ŞIRNAK 44 4394 4352 2,82 2,97 11,96 8,12
ARDAHAN 19 1145 1135 2,16 2,30 12,89 9,51
HAKKARİ 30 3184 3149 1,82 1,83 11,18 8,02

Yerleşme Oranlarına Göre İlçelerin Sıralaması (Lisans)[14]

2015 YGS İLÇELERE GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME ORANLARI (Sınava giren sayısı 500'den çok, 100 ilçe)
SIRA İL İLÇE ADAY SAYILARI YERLEŞEN ORAN%
Başvuran YGS-GİR LİSANS HEPSİ LİSANS HEPSİ
1 İZMİR  GÜZELBAHÇE 745 737 420 520 56,99 69,80
2 İSTANBUL  KADIKÖY 4964 4935 2787 3837 56,47 77,30
3 İZMİR  NARLIDERE 536 533 284 396 53,28 73,88
4 ANKARA ÇANKAYA 9881 9800 5183 6851 52,89 69,34
5 ANKARA GÖLBAŞI 2135 2114 1106 1535 52,32 71,90
6 BURSA MUDANYA 910 896 445 641 49,67 70,44
7 İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 3525 3472 1717 2833 49,45 80,37
8 BALIKESİR KARESİ 2180 2175 1068 1612 49,10 73,94
9 İSTANBUL  BAKIRKÖY 4179 4151 1905 3196 45,89 76,48
10 DENİZLİ  MERKEZEFENDİ 3216 3191 1463 2255 45,85 70,12
11 BURSA NİLÜFER 4758 4690 2149 3336 45,82 70,11
12 İSTANBUL  SARIYER 3189 3159 1444 2448 45,71 76,76
13 İSTANBUL  BEYOĞLU 2684 2642 1200 1949 45,42 72,62
14 MUĞLA  MARMARİS 668 656 295 491 44,97 73,50
15 İZMİR  KARŞIYAKA 3015 2966 1324 2132 44,64 70,71
16 İSTANBUL  BEYLİKDÜZÜ 2316 2309 1024 1618 44,35 69,86
17 ANTALYA MURATPAŞA 5762 5715 2527 4108 44,22 71,29
18 ESKİŞEHİR  TEPEBAŞI 2257 2249 987 1389 43,89 61,54
19 ANTALYA KONYAALTI 998 994 436 634 43,86 63,53
20 İSTANBUL  BAŞAKŞEHİR 2398 2374 1036 1746 43,64 72,81
21 İSTANBUL  ÇEKMEKÖY 1674 1662 720 1194 43,32 71,33
22 İSTANBUL  SİLİVRİ 1561 1544 662 1142 42,88 73,16
23 İZMİR  URLA 557 536 224 396 41,79 71,10
24 İSTANBUL  ÜSKÜDAR 7650 7517 3127 6061 41,60 79,23
25 TEKİRDAĞ  ÇORLU 2526 2465 986 1943 40,00 76,92
26 KASTAMONU  MERKEZ 1646 1598 638 1242 39,92 75,46
27 TEKİRDAĞ  SÜLEYMANPAŞA 2660 2610 1026 2019 39,31 75,90
28 BALIKESİR BANDIRMA 1702 1686 659 1326 39,09 77,91
29 İZMİR  ALİAĞA 940 917 357 645 38,93 68,62
30 İSTANBUL  BÜYÜKÇEKMECE 2870 2820 1094 2117 38,79 73,76
31 İSTANBUL  MALTEPE 4534 4475 1731 3381 38,68 74,57
32 KIRKLARELİ  LÜLEBURGAZ 1577 1529 591 1196 38,65 75,84
33 AFYON DİNAR 591 575 222 422 38,61 71,40
34 İZMİR  BALÇOVA 598 593 228 394 38,45 65,89
35 İZMİR  ÇİĞLİ 1662 1644 629 1163 38,26 69,98
36 TRABZON  BEŞİKDÜZÜ 568 555 212 369 38,20 64,96
37 NİĞDE  BOR 773 757 288 470 38,04 60,80
38 ISPARTA  YALVAÇ 614 605 230 449 38,02 73,13
39 KOCAELİ  ÇAYIROVA 1155 1153 436 794 37,81 68,74
40 İSTANBUL  FATİH 5909 5844 2194 4371 37,54 73,97
41 MERSİN  MUT 565 563 211 385 37,48 68,14
42 BALIKESİR EDREMİT 1352 1333 498 863 37,36 63,83
43 İZMİR  BORNOVA 4471 4375 1626 3147 37,17 70,39
44 ANTALYA DÖŞEMEALTI 960 937 348 715 37,14 74,48
45 ANTALYA MANAVGAT 2273 2245 831 1469 37,02 64,63
46 YALOVA  MERKEZ 1787 1751 648 1264 37,01 70,73
47 EDİRNE  MERKEZ 2023 1987 732 1490 36,84 73,65
48 AYDIN EFELER 2829 2791 1025 2024 36,73 71,54
49 İSTANBUL  KARTAL 5915 5837 2139 4260 36,65 72,02
50 ANKARA YENİMAHALLE 8109 8017 2933 5192 36,58 64,03
51 AYDIN KUŞADASI 831 796 288 598 36,18 71,96
52 ÇANAKKALE  MERKEZ 1918 1899 686 1350 36,12 70,39
53 KOCAELİ  BAŞİSKELE 826 810 292 577 36,05 69,85
54 İSTANBUL  ATAŞEHİR 4141 4078 1466 2959 35,95 71,46
55 MUĞLA  FETHİYE 1709 1684 605 1173 35,93 68,64
56 AYDIN NAZİLLİ 1837 1832 654 1231 35,70 67,01
57 SAKARYA  SERDİVAN 858 838 299 494 35,68 57,58
58 BURDUR    BUCAK 874 861 307 674 35,66 77,12
59 MUĞLA  MENTEŞE 1507 1490 531 1007 35,64 66,82
60 ANTALYA ALANYA 2840 2794 991 1876 35,47 66,06
61 KONYA  KARATAY 2364 2345 830 1469 35,39 62,14
62 AFYON MERKEZ 3047 2962 1037 2058 35,01 67,54
63 DENİZLİ  ÇİVRİL 567 564 197 411 34,93 72,49
64 ISPARTA  MERKEZ 3068 3024 1054 2177 34,85 70,96
65 MERSİN  YENİŞEHİR 2953 2923 1016 1600 34,76 54,18
66 ARTVİN   MERKEZ 688 671 233 468 34,72 68,02
67 SİNOP  MERKEZ 949 944 327 642 34,64 67,65
68 BURDUR    MERKEZ 1335 1298 448 837 34,51 62,70
69 TEKİRDAĞ  SARAY 571 545 188 422 34,50 73,91
70 TEKİRDAĞ  ÇERKEZKÖY 1399 1348 461 939 34,20 67,12
71 AYDIN ÇİNE 649 638 218 499 34,17 76,89
72 YOZGAT  SORGUN 882 870 295 531 33,91 60,20
73 ANKARA ETİMESGUT 3985 3918 1328 2345 33,89 58,85
74 ANTALYA KUMLUCA 822 818 277 574 33,86 69,83
75 KOCAELİ  DERİNCE 982 976 328 590 33,61 60,08
76 BALIKESİR GÖNEN 933 922 308 698 33,41 74,81
77 MUĞLA  BODRUM 1187 1156 386 810 33,39 68,24
78 BURSA İNEGÖL 2597 2554 847 1737 33,16 66,88
79 MUĞLA  KÖYCEĞİZ 580 540 179 395 33,15 68,10
80 KIRKLARELİ  MERKEZ 1059 1034 342 828 33,08 78,19
81 HATAY  DEFNE 820 814 269 410 33,05 50,00
82 İSTANBUL  GAZİOSMANPAŞA 4159 4112 1351 2847 32,86 68,45
83 BİLECİK MERKEZ 851 829 272 612 32,81 71,92
84 ANKARA POLATLI 1606 1566 513 889 32,76 55,35
85 İSTANBUL  ZEYTİNBURNU 3218 3157 1033 2280 32,72 70,85
86 AKSARAY  MERKEZ 2832 2802 916 1674 32,69 59,11
87 MANİSA  AKHİSAR 1824 1795 586 1215 32,65 66,61
88 DÜZCE MERKEZ 2773 2725 888 1945 32,59 70,14
89 ZONGULDAK  EREĞLİ 2000 1984 645 1230 32,51 61,50
90 İSTANBUL  TUZLA 2307 2275 739 1639 32,48 71,04
91 SAKARYA  AKYAZI 1044 984 318 734 32,32 70,31
92 ÇANAKKALE  BİGA 890 879 284 685 32,31 76,97
93 KOCAELİ  DARICA 1860 1829 589 1224 32,20 65,81
94 KAYSERİ  KOCASİNAN 4047 3989 1281 2376 32,11 58,71
95 KOCAELİ  GÖLCÜK 1592 1563 501 1020 32,05 64,07
96 MERSİN  ANAMUR 729 727 233 491 32,05 67,35
97 ANKARA PURSAKLAR 1683 1650 527 1091 31,94 64,82
98 SAMSUN  ATAKUM 1889 1865 594 1123 31,85 59,45
99 İSTANBUL  ARNAVUTKÖY 1602 1572 500 1111 31,81 69,35
100 İSTANBUL  ŞİŞLİ 3941 3860 1226 3073 31,76 77,98

YGS Puanlarına Göre İlçelerin Sıralaması[14]

2015 YGS TÜRKİYE İLÇELER PUAN ORTALAMALARI (YGS-1 İlk 100)
SIRA İL İLÇE İLÇE PUAN ORTALAMASI
YGS-ADAY YGS - 1 YGS - 2 YGS - 3 YGS - 4 YGS - 5 YGS - 6
1 ISPARTA  GÖNEN 90 283,423 280,019 291,621 278,726 295,674 295,945
2 İZMİR  GÜZELBAHÇE 733 241,890 240,733 256,763 247,021 256,040 253,504
3 HATAY  DEFNE 808 238,479 238,426 252,024 240,971 251,498 250,113
4 ÇORUM  OĞUZLAR 44 237,486 234,945 283,273 275,172 273,028 258,673
5 GİRESUN  KEŞAP 346 232,797 232,310 251,635 244,307 248,279 243,716
6 BALIKESİR KARESİ 2162 232,633 231,060 255,482 246,164 252,315 246,684
7 ANKARA GÖLBAŞI 2077 232,151 230,219 254,752 246,317 251,523 245,596
8 ANKARA ÇANKAYA 9721 231,953 230,225 253,680 244,722 250,818 245,418
9 İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 3447 226,370 224,704 255,338 247,171 249,781 241,532
10 ESKİŞEHİR  TEPEBAŞI 2237 223,108 221,736 248,044 238,409 244,182 237,959
11 BURSA MUDANYA 883 220,753 219,596 248,493 240,381 242,976 235,275
12 DENİZLİ  MERKEZEFENDİ 3162 219,998 218,586 249,252 241,353 243,366 235,015
13 KOCAELİ  BAŞİSKELE 797 219,971 219,705 240,259 233,600 235,970 230,721
14 İSTANBUL  FATİH 5782 219,863 219,002 246,338 238,614 240,865 233,590
15 İSTANBUL  KADIKÖY 4913 219,612 217,674 251,153 242,225 245,260 236,296
16 ANTALYA DÖŞEMEALTI 934 219,081 217,457 248,643 241,330 242,544 233,836
17 ANTALYA AKSU 295 217,978 216,206 231,884 222,895 231,417 228,728
18 ORDU PERŞEMBE 384 217,033 215,490 247,245 239,618 240,933 232,080
19 SAKARYA  SERDİVAN 832 215,766 214,752 240,417 232,265 235,759 229,209
20 SAKARYA  ARİFİYE 394 214,569 212,059 241,890 235,193 236,789 228,468
21 BURSA NİLÜFER 4629 214,232 213,406 241,772 233,843 236,044 228,499
22 İZMİR  KARŞIYAKA 2942 213,226 211,594 242,401 233,874 236,863 228,658
23 MALATYA  YEŞİLYURT 3424 212,562 211,885 238,290 230,807 232,886 225,883
24 MERSİN  YENİŞEHİR 2895 212,463 211,046 237,921 230,558 233,025 225,850
25 İSTANBUL  BEYLİKDÜZÜ 2290 211,867 210,788 242,776 234,353 236,321 227,644
26 AYDIN GERMENCİK 303 211,714 209,484 241,647 232,996 236,327 227,750
27 ANTALYA MURATPAŞA 5647 210,859 209,605 240,010 231,295 234,329 226,299
28 ANTALYA KEMER 423 210,440 208,283 241,184 233,608 235,093 225,892
29 İZMİR  NARLIDERE 527 210,353 208,834 242,527 233,743 236,111 226,980
30 İSTANBUL  BEYOĞLU 2599 209,988 207,132 245,595 238,397 238,270 227,030
31 TRABZON  ÇAYKARA 185 209,028 207,739 253,270 247,613 241,724 227,402
32 BURDUR    KARAMANLI 96 207,513 205,547 230,624 223,656 226,700 220,115
33 ORDU GÜLYALI 42 207,493 207,714 237,850 228,265 231,233 223,486
34 ADANA ÇUKUROVA 5787 207,453 206,850 233,593 226,081 228,005 220,866
35 BURDUR    BUCAK 840 206,957 205,868 232,537 225,029 227,377 220,320
36 İZMİR  BORNOVA 4312 206,892 205,723 234,094 226,475 228,524 220,866
37 ANKARA YENİMAHALLE 7896 205,949 205,157 233,142 226,160 227,107 219,384
38 SAMSUN  ATAKUM 1828 205,512 205,050 230,654 223,238 225,199 218,413
39 AYDIN EFELER 2755 205,352 204,479 231,793 224,514 226,186 218,785
40 İSTANBUL  ÜSKÜDAR 7433 205,001 203,865 236,076 227,981 229,465 220,610
41 TRABZON  YOMRA 345 204,908 204,850 232,091 224,526 225,769 218,360
42 ÇANAKKALE  MERKEZ 1871 204,365 203,666 236,005 228,867 228,609 219,403
43 MERSİN  MEZİTLİ 1436 204,357 204,078 227,916 221,449 222,502 216,034
44 KAYSERİ  KOCASİNAN 3938 204,219 203,532 234,158 227,392 227,097 218,316
45 TUNCELİ  MERKEZ 428 204,115 203,121 238,151 231,334 230,029 219,744
46 YALOVA  MERKEZ 1725 203,950 203,241 233,018 224,809 226,808 218,814
47 RİZE  GÜNEYSU 180 203,507 202,810 232,083 224,118 225,887 217,964
48 KONYA  MERAM 3024 203,098 201,937 229,948 222,973 224,263 216,543
49 ESKİŞEHİR  MAHMUDİYE 120 202,506 199,795 240,150 232,710 232,185 220,354
50 ISPARTA  MERKEZ 2974 202,364 201,396 230,617 223,161 224,534 216,521
51 KONYA  KARATAY 2320 202,314 200,214 237,706 231,169 229,741 218,580
52 İSTANBUL  BAKIRKÖY 4130 202,187 200,775 237,697 228,739 230,188 219,953
53 KASTAMONU  MERKEZ 1572 202,169 200,956 234,883 227,167 227,637 218,078
54 ANTALYA KONYAALTI 994 202,080 201,084 235,394 225,959 228,556 219,386
55 İSTANBUL  BAŞAKŞEHİR 2334 201,694 200,189 235,587 228,237 228,012 217,813
56 SİNOP  MERKEZ 924 201,528 200,535 233,833 225,933 226,633 217,286
57 ŞANLIURFA  KARAKÖPRÜ 1946 201,110 200,471 226,074 219,555 220,522 213,487
58 ESKİŞEHİR  BEYLİKOVA 48 201,072 199,170 239,658 231,329 231,308 219,703
59 BALIKESİR BANDIRMA 1663 201,050 199,884 227,902 220,822 222,266 214,571
60 EDİRNE  MERKEZ 1947 200,970 200,416 231,205 223,810 224,176 215,563
61 AYDIN NAZİLLİ 1808 200,852 199,693 230,906 223,802 224,248 215,430
62 TEKİRDAĞ  SÜLEYMANPAŞA 2572 200,735 200,223 229,781 222,526 223,062 214,870
63 NİĞDE  BOR 745 200,717 199,220 235,122 229,194 226,833 215,966
64 MUĞLA  MENTEŞE 1476 200,327 199,644 224,121 216,488 219,323 213,037
65 KIRŞEHİR  MERKEZ 1759 200,049 198,993 229,930 223,456 223,014 214,078
66 İSTANBUL  SİLİVRİ 1538 199,982 199,047 234,739 227,635 226,415 215,997
67 İSTANBUL  KARTAL 5743 199,972 198,950 229,656 222,080 223,161 214,660
68 NEVŞEHİR  MERKEZ 1705 199,692 199,480 228,450 222,352 221,207 212,814
69 ERZURUM  PALANDÖKEN 2131 199,690 198,413 232,984 226,811 224,995 214,683
70 KARABÜK  MERKEZ 1547 199,530 199,142 227,070 219,512 220,878 213,301
71 HATAY  İSKENDERUN 3078 198,560 198,147 222,082 214,204 217,322 211,269
72 ARTVİN   MERKEZ 660 198,493 197,651 229,210 221,565 222,345 213,541
73 KÜTAHYA  ŞAPHANE 48 198,381 193,148 246,986 241,567 236,453 219,349
74 ADANA SARIÇAM 1315 198,287 197,274 227,749 220,782 221,141 212,515
75 ZONGULDAK  MERKEZ 1903 197,981 197,109 224,964 217,598 219,173 211,628
76 DİYARBAKIR  YENİŞEHİR 4294 197,750 197,040 221,332 214,209 216,448 210,049
77 BURDUR    MERKEZ 1282 197,611 195,797 229,651 222,908 222,636 212,826
78 BİLECİK MERKEZ 819 197,458 196,409 227,029 220,370 220,225 211,479
79 İZMİR  ÇİĞLİ 1620 197,441 196,028 228,003 220,066 221,640 212,856
80 KAHRAMANMARAŞ  ONİKİŞUBAT 3793 197,359 196,947 228,307 223,120 220,130 210,588
81 İSTANBUL  MALTEPE 4426 197,337 196,367 229,117 221,891 221,811 212,468
82 VAN  EDREMİT 881 196,741 196,729 225,075 219,281 217,729 209,434
83 KAYSERİ  TALAS 875 196,679 195,927 225,934 219,258 219,088 210,536
84 KASTAMONU  ABANA 9 196,511 197,737 229,863 220,739 221,593 212,894
85 TRABZON  ORTAHİSAR 3711 196,441 195,482 226,569 219,438 219,738 210,946
86 İSTANBUL  ŞİLE 287 196,166 195,487 222,887 216,624 216,520 208,668
87 İSTANBUL  SARIYER 3119 196,147 194,449 229,841 222,178 222,567 212,474
88 ISPARTA  YALVAÇ 595 196,134 195,610 222,468 216,078 216,275 208,727
89 KIRKLARELİ  LÜLEBURGAZ 1500 196,115 195,321 223,986 216,947 217,700 209,754
90 TOKAT ZİLE 924 195,931 195,643 226,067 219,771 218,509 209,686
91 GAZİANTEP  ŞEHİTKAMİL 6997 195,772 195,048 225,125 219,056 217,993 209,197
92 KAYSERİ  HACILAR 136 195,755 194,529 228,558 222,095 220,808 210,828
93 BALIKESİR SAVAŞTEPE 205 195,644 194,706 220,537 213,159 215,451 208,576
94 KÜTAHYA  DUMLUPINAR 46 195,434 194,422 247,148 240,646 233,399 216,713
95 ANTALYA MANAVGAT 2211 195,342 194,409 228,937 221,879 220,970 210,940
96 SAMSUN  İLKADIM 4470 194,877 193,774 227,431 219,956 220,051 210,438
97 ANKARA GÜDÜL 103 194,798 192,278 241,687 234,044 230,723 215,675
98 TRABZON  BEŞİKDÜZÜ 541 194,485 194,021 229,870 223,926 220,617 209,756
99 İZMİR  KONAK 5782 194,194 193,321 224,311 217,171 217,401 208,627
100 ÇORUM  MERKEZ 3195 194,182 193,132 227,047 220,280 219,277 209,378

Yerleşme Oranlarına Göre Okulların Sıralaması (Lisans)[14]

2015 YGS TÜRKİYE'DE OKUL TÜRLERİNE GÖRE EN BAŞARILI 5 LİSE ( Lisans Programına Yerleşme Oranı)
TÜR KODU OKULUN ADI İL İLÇE YGS'YE GİREN LİSANSA YERLEŞEN LİS.YER. ORANI
11017 BAĞCILAR İBNİ SİNA AND.LİS.  İSTANBUL  BAĞCILAR 256 180 70,31
11017 TORTUM ŞENYURT ÇOK P. AND.L. ERZURUM  TORTUM 22 15 68,18
11017 FENERBAHCE ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  KADIKÖY 196 125 63,78
11017 ARTOVA ANADOLU LİSESİ TOKAT ARTOVA 95 58 61,05
11017 GÜRLEK-NAKİPOĞLU AND.LİSESİ  İSTANBUL  BAKIRKÖY 408 249 61,03
11017 Lise(Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan L.)- 1461 188800 40973 21,78
11025 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİS.  İSTANBUL  BEYOĞLU 55 47 85,45
11025 ÖZEL PANGALTI ERMENİ LİSESİ  İSTANBUL  ŞİŞLİ 17 13 76,47
11025 ÖZEL KIRAÇ LİSESİ  İSTANBUL  KARTAL 30 21 70,00
11025 ÖZEL DERYA ÖNCÜ LİSESİ  İSTANBUL  ÜSKÜDAR 32 20 62,50
11025 ÖZEL ESAYAN ERMENİ LİSESİ  İSTANBUL  BEYOĞLU 30 18 60,00
11025 Özel Lise- 39 1604 588 36,87
11033 HÜSEYİN AVNİ SÖZEN AND.LİSESİ  İSTANBUL  ÜSKÜDAR 141 133 94,33
11033 BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİS.  İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 173 160 92,49
11033 KADIKÖY ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  KADIKÖY 246 227 92,28
11033 MUSTAFA ELMAS ARICI AND. LİS. TEKİRDAĞ  SARAY 91 83 91,21
11033 HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ AND. L. İSTANBUL  SİLİVRİ 111 101 90,99
11033 Anadolu Lisesi(Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Lise)-1456 165233 95415 57,78
11041 ÖZEL EMİNE ÖRNEK AND. LİSESİ BURSA MUDANYA 26 26 100,00
11041 ÖZEL ÇEVRE KOLEJİ  İSTANBUL  KADIKÖY 41 41 100,00
11041 ÖZEL DERYA ÖNCÜ AND.LİSESİ  İSTANBUL  ÜSKÜDAR 49 49 100,00
11041 ÖZEL ÇAMLICA BİLFEN AND. LİS. İSTANBUL  ÜSKÜDAR 47 47 100,00
11041 ÖZEL BAHÇEŞEHİR BİLFEN AN. L. İSTANBUL  BAŞAKŞEHİR 52 51 98,08
11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise -552 29644 19621 66,19
11058 İZMİR FEN LİSESİ  İZMİR  BORNOVA 78 73 93,59
11058 İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ  İSTANBUL  KADIKÖY 99 91 91,92
11058 ERBAKIR FEN LİSESİ  DENİZLİ  MERKEZEFENDİ 77 70 90,91
11058 GÖYNÜK FEN LİSESİ ANTALYA KEMER 34 30 88,24
11058 AYDEM FEN LİSESİ  DENİZLİ  MERKEZEFENDİ 113 96 84,96
11058 Resmî Fen Lisesi -142 9929 6319 63,64
11066 ÖZEL ATLANTİK A. ULUSOY FEN L. ANKARA GÖLBAŞI 13 13 100,00
11066 ÖZEL AZİZİYE FEN LİSESİ  ERZURUM  PALANDÖKEN 16 16 100,00
11066 ÖZEL BAŞAKŞEHİR FATİH FEN L.  İSTANBUL  BAŞAKŞEHİR 16 16 100,00
11066 ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN F. L.  İSTANBUL  MALTEPE 26 26 100,00
11066 ÖZEL ŞEHZADE MEHMET FEN LİS.  MANİSA  YUNUSEMRE 15 15 100,00
11066 Özel Fen Lisesi -167 3557 2824 79,39
11099 ÖZEL TUREM AKŞAM LİSESİ  İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 10 6 60,00
11099 ÖZEL BURSA AKŞAM LİSESİ BURSA NİLÜFER 18 4 22,22
11099 ÖZEL ATAŞEHİR AKŞAM LİSESİ  İSTANBUL  ATAŞEHİR 13 2 15,38
11099 ÖZEL KADIKÖY AKŞAM LİSESİ  İSTANBUL  ÜSKÜDAR 10 1 10,00
11099 ÖZEL BAŞER AKŞAM LİSESİ  İSTANBUL  BAHÇELİEVLER 11 1 9,09
11099 Özel Akşam Lisesi-29 376 33 8,78
11122 ÖZEL ATLANTİK A.ULUSOY S.B.L. ANKARA GÖLBAŞI 17 17 100,00
11122 KAYSERİ KİLİM SOS.BİLİM. LİS. KAYSERİ  MELİKGAZİ 45 43 95,56
11122 AYDIN SOSYAL BİLİMLER LİS. AYDIN EFELER 40 38 95,00
11122 ISPARTA GAZİ SOSYAL BİL. L. ISPARTA  MERKEZ 33 31 93,94
11122 ANTALYA ERÜNAL SOS. BİL. L. ANTALYA DÖŞEMEALTI 62 58 93,55
11122 Sosyal Bilimler Lisesi-31 1686 1423 84,40
11139 HATAY SPOR LİSESİ  HATAY  ANTAKYA 22 2 9,09
11139 ANKARA TVF SPOR LİSESİ ANKARA YENİMAHALLE 59 4 6,78
11139 TRABZON SPOR LİSESİ  TRABZON  ORTAHİSAR 33 2 6,06
11139 BTSO CELAL SÖNMEZ SPOR L. BURSA OSMANGAZİ 53 3 5,66
11139 HAYRETTİN GÜRSOY SPOR L. KOCAELİ  KARTEPE 36 2 5,56
11139 Spor Lisesi -48 1686 22 1,30
11147 ÖZEL Pİ KARE TEMEL LİSESİ  İSTANBUL  ÜMRANİYE 10 9 90,00
11147 ÖZEL DENGE EĞİTİM TEMEL L. ANKARA ÇANKAYA 73 64 87,67
11147 ÖZEL AHMET KIRMIZI TEMEL L. BURSA NİLÜFER 172 147 85,47
11147 ÖZEL OĞUZHAN ÖZKAYA T. L.  İZMİR  GÜZELBAHÇE 104 87 83,65
11147 ÖZEL BOĞAZİÇİ EĞİTİM İLGİ TEM L. İSTANBUL  SARIYER 25 19 76,00
11147 Özel Temel Lise-38 1705 931 54,60
30000 GÜDÜL SAFİYE AKDEDE ÇPL AND.L. ANKARA GÜDÜL 48 15 31,25
30000 ALMUS ÇOK PROGRAMLI AND.LİS. TOKAT ALMUS 68 19 27,94
30000 DEĞİRMENDERE ÇP ANADOLU L. KAHRAMANMARAŞ  GÖKSUN 18 5 27,78
30000 PAZAR ÜZÜMÖREN SELÇUK ÇPL TOKAT PAZAR 22 6 27,27
30000 KARGI HACIHAMZA Ş.NURİ YILDIZ Ç ÇORUM  KARGI 11 3 27,27
30000 Çok Programlı Lise-204 13944 736 5,28
40023 AŞIK VEYSEL GÜZEL SANATLAR L. İSTANBUL  BÜYÜKÇEKMECE 64 9 14,06
40023 ANKARA GÜZEL SANATLAR LİSESİ ANKARA ÇANKAYA 60 5 8,33
40023 ANTALYA TİCARET VE S.O.G.S.LİS. ANTALYA KEPEZ 63 5 7,94
40023 MUŞ GÜZEL SANATLAR LİSESİ  MUŞ  MERKEZ 27 2 7,41
40023 NEVİT KODALLI GÜZEL SANAT.LİS. MERSİN  YENİŞEHİR 58 4 6,90
40023 Güzel Sanatlar Lisesi-69 3240 81 2,50
50027 ÖZKONAK H.HALİL TÜRKKAN A.LİS. NEVŞEHİR  AVANOS 21 21 100,00
50027 GÖLCÜK ANADOLU LİSESİ  KOCAELİ  GÖLCÜK 46 45 97,83
50027 GÖKÇEADA ATATÜRK AND.LİSESİ  ÇANAKKALE  GÖKÇEADA 58 55 94,83
50027 SELENDİ M.AKİF ERSOY AND.LİS. MANİSA  SELENDİ 37 35 94,59
50027 BİGA 18 EYLÜL ANADOLU LİSESİ  ÇANAKKALE  BİGA 50 47 94,00
50027 Anadolu Öğretmen Lisesi (2014-15 Başka Liseye Dönüştürüldüler)-296 24139 17518 72,57
51015 KADIKÖY ERKEK ANADOLU İHL İSTANBUL  KADIKÖY 112 64 57,14
51015 KADIKÖY KIZ ANADOLU İMAM H.L. İSTANBUL  KADIKÖY 198 105 53,03
51015 İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP L. İSTANBUL  FATİH 265 135 50,94
51015 GÖNEN ANADOLU İMAM HATİP L. BALIKESİR GÖNEN 120 59 49,17
51015 KALECİK ANADOLU İMAM HATİP L. ANKARA KALECİK 19 9 47,37
51015 İmam Hatip Lisesi-483 47490 11432 24,07
51023 BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP L.  İSTANBUL  BEYOĞLU 84 76 90,48
51023 ULUSLARARASI FATİH S. M. A.İ.H.L. İSTANBUL  FATİH 30 26 86,67
51023 GÜNGÖREN KIZ ANADOLU İHL İSTANBUL  GÜNGÖREN 122 95 77,87
51023 BURSA İPEKÇİLİK ANADOLU İHL BURSA YILDIRIM 170 132 77,65
51023 M.SAMİ RAMAZANOĞLU AND.İHL KONYA  SELÇUKLU 312 225 72,12
51023 Anadolu İmam Hatip Lisesi-168 14571 4136 28,39
52011 SARIYAPRAK ÇOK PROG. AND.L. ADIYAMAN BESNİ 23 8 34,78
52011 ÇATALCA ÇOK PROG.AND.L. İSTANBUL  ÇATALCA 217 74 34,10
52011 A.MENDERES M.VE TEK.AND.L. ORDU ÜNYE 96 27 28,13
52011 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK AND.L. AKSARAY  MERKEZ 155 43 27,74
52011 ÇİĞDEMLİ ÇOK PROG. AND. LİS. YOZGAT  SORGUN 38 10 26,32
52011 Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Başka liseye dönüştürüldüler)-400 51995 4565 8,78
52028 ATABEY H.NACİYE KASAP MTAL ISPARTA  ATABEY 51 14 27,45
52028 DERİNCE MESLEKİ VE TEK.AND.L KOCAELİ  DERİNCE 129 35 27,13
52028 NECATİ TOPAY MES.VE TEK.AND.L. BURDUR    BUCAK 79 18 22,78
52028 BEYOĞLU MESLEKİ VE TEK.AND.L İSTANBUL  BEYOĞLU 96 20 20,83
52028 SULTANAHMET SUPHİ PAŞA MTAL. İSTANBUL  FATİH 126 26 20,63
52028 And.Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-44 3563 411 11,54
53024 TÜRK TELEKOM M. VE TEK.AND.L. ANKARA ÇANKAYA 113 67 59,29
53024 PENDİK TÜRK TELEKOM M.T.A.L. İSTANBUL  PENDİK 88 33 37,50
53024 İTO MESLEKİ VE TEK.AND.L. İSTANBUL  BAYRAMPAŞA 180 57 31,67
53024 HAYDAR AKIN MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  AVCILAR 116 35 30,17
53024 ADİL KARAAĞAÇ MES.TEK.AND.L. KONYA  SELÇUKLU 167 46 27,54
53024 Anadolu Teknik Lisesi  (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-47 5919 908 15,34
54012 M.EMİN HOROZ MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  AVCILAR 144 39 27,08
54012 MAÇKA A.TUNCEL MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  ŞİŞLİ 251 54 21,51
54012 GÜRPINAR İMKB MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  BEYLİKDÜZÜ 197 31 15,74
54012 A.VE N.BİLİMLİ MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  BAĞCILAR 136 21 15,44
54012 GOSB-TADIM JALE YÜCEL MTAL KOCAELİ  ÇAYIROVA 141 21 14,89
54012 Endüstri Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-539 101979 4596 4,51
55017 ALPARSLAN MES.TEK.AND.L. İZMİR  BAYINDIR 30 22 73,33
55017 KORKUT MES.TEK.AND.L. MUŞ  KORKUT 33 9 27,27
55017 FATMA ALİYE MES.TEK.AND.L. BİTLİS HİZAN 37 10 27,03
55017 HACIBEKTAŞ MES.TEK.AND.L. NEVŞEHİR  HACIBEKTAŞ 30 8 26,67
55017 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS.  ERZURUM  PASİNLER 36 9 25,00
55017 Kız Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-546 71146 5612 7,89
55025 İSTANBUL MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  FATİH 57 16 28,07
55025 CAĞALOĞLU MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  FATİH 63 16 25,40
55025 İMRENLER MES.TEK.AND.L. KONYA  HÜYÜK 41 10 24,39
55025 75. YIL M.GÖKER MES.TEK.AND.L. NİĞDE  MERKEZ 87 21 24,14
55025 GAZİOSMANPAŞA MES.TEK.AND.L. ANKARA ÇANKAYA 162 33 20,37
55025 Anadolu Kız Meslek Lis. (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-56 6729 635 9,44
56127 HAMZA PAŞA MES.TEK.AND.L. AFYON ŞUHUT 47 17 36,17
56127 PİRAZİZ MES.TEK.AND.L. GİRESUN  PİRAZİZ 49 13 26,53
56127 GÜZELHİSAR MES.TEK.AND.L. AYDIN EFELER 58 15 25,86
56127 M.KEMAL ÖZVER MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  BÜYÜKÇEKMECE 89 23 25,84
56127 VALİDEBAĞ MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  ÜSKÜDAR 190 48 25,26
56127 Anadolu Sağlık M. Lis. (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-307 18472 1406 7,61
57026 ANTAKYA N.-F.ÖKSÜZ MES.TEK.A.L. HATAY  DEFNE 87 30 34,48
57026 K.ÇEKMECE İMKB MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  KÜÇÜKÇEKMECE 98 33 33,67
57026 ETİLER MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 160 52 32,50
57026 NİHAL AKÇURA MES.TEK.AND.L. MANİSA  YUNUSEMRE 37 12 32,43
57026 ANKARA MES.TEK.AND.L. ANKARA YENİMAHALLE 118 35 29,66
57026 And.Otel.ve Turizm M. L.(2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-113 7273 917 12,61
80232 ZİYA KALKAVAN MES.TEK.AND.L. İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 121 33 27,27
80232 NEVVAR SALİH İŞGÖREN EĞİTİM K. İZMİR  KONAK 51 12 23,53
80038 FETTAH TAMİNCE MES.TEK.AND.L. ANTALYA KONYAALTI 126 29 23,02
80013 ŞHT.ÜSĞ C.YILMAZ MES.TEK.AND.L. SİVAS  MERKEZ 79 18 22,78
80038 PENDİK B.HAYRETTİN PAŞA MESL İSTANBUL  PENDİK 126 28 22,22
80038 And. Denizcilik Meslek L.(2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-26 1842 188 10,21

YGS Puanlarına Göre Okulların Sıralaması (YGS-1)[14]

2015 YGS TÜRKİYE'DE OKUL TÜRLERİNE GÖRE EN BAŞARILI 5 LİSE ( YGS-1 Puanı)
TÜR KODU OKULUN ADI İL İLÇE YGS'YE GİREN YGS-1
11017 BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  BAĞCILAR 256 219,322
11017 ZÜHTÜ KURTULMUŞ ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  ZEYTİNBURNU 472 197,435
11017 ABANA İNÖNÜ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU L KASTAMONU  ABANA 9 196,511
11017 KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  ŞİŞLİ 255 195,957
11017 BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  BAĞCILAR 195 195,715
11017 Lise(Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan L.)- 1461 188800 164,920
11025 ÖZEL ARTI METROPOL LİSESİ  AKSARAY  MERKEZ 74 265,138
11025 ÖZEL ASYA LİSESİ  İSTANBUL  SULTANGAZİ 12 260,266
11025 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ  İSTANBUL  BEYOĞLU 55 231,930
11025 ÖZEL ENVAR LİSESİ  KONYA  SELÇUKLU 33 222,690
11025 ÖZEL PANGALTI ERMENİ LİSESİ  İSTANBUL  ŞİŞLİ 17 221,383
11025 Özel Lise- 39 1604 183,407
11033 BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ  İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 173 414,535
11033 İSTANBUL LİSESİ  İSTANBUL  FATİH 163 414,292
11033 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ANKARA YENİMAHALLE 348 404,146
11033 HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  ÜSKÜDAR 141 396,205
11033 GAZİ ANADOLU LİSESİ ANKARA YENİMAHALLE 272 393,950
11033 Anadolu Lisesi(Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Lise)-1456 165233 239,946
11041 TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ KOCAELİ  GEBZE 40 399,651
11041 ÖZEL ALTINBAŞAK ANADOLU LİSESİ  ISPARTA  MERKEZ 30 398,713
11041 ÖZEL VİZYON ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  ESENYURT 13 381,308
11041 ÖZEL EGE LİSESİ  İZMİR  BORNOVA 110 369,033
11041 ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN ANADOLU ISPARTA  MERKEZ 21 362,799
11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise -552 29644 239,093
11058 İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ  İSTANBUL  KADIKÖY 99 442,281
11058 İZMİR FEN LİSESİ  İZMİR  BORNOVA 78 440,725
11058 ANKARA FEN LİSESİ ANKARA ÇANKAYA 103 439,566
11058 AYDIN FEN LİSESİ AYDIN EFELER 51 429,542
11058 ERBAKIR FEN LİSESİ  DENİZLİ  MERKEZEFENDİ 77 421,623
11058 Resmî Fen Lisesi -142 9929 377,669
11066 ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY FEN LİSE ANKARA GÖLBAŞI 13 453,792
11066 ÖZEL SAMANYOLU FEN LİSESİ ANKARA YENİMAHALLE 23 450,320
11066 ÖZEL AZİZİYE FEN LİSESİ  ERZURUM  PALANDÖKEN 16 449,172
11066 ÖZEL YILDIRIMHAN FEN LİSESİ  MERSİN  YENİŞEHİR 12 446,183
11066 ÖZEL BAŞAKŞEHİR FATİH FEN LİSESİ  İSTANBUL  BAŞAKŞEHİR 16 446,146
11066 Özel Fen Lisesi -167 3557 370,932
11122 ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY SOSYAL B ANKARA GÖLBAŞI 17 386,834
11122 PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİ İSTANBUL  BAHÇELİEVLER 129 307,780
11122 KAYSERİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSES KAYSERİ  MELİKGAZİ 45 290,348
11122 ÖZEL FEZA BERK SOSYAL BİLİMLER LİSE SAMSUN  İLKADIM 8 285,857
11122 ANKARA TÜRK TELEKOM MEHMET KAPLAN S ANKARA ÇANKAYA 42 284,821
11122 Sosyal Bilimler Lisesi-31 1686 259,463
11139 ANKARA TVF SPOR LİSESİ ANKARA YENİMAHALLE 59 156,792
11139 HATAY SPOR LİSESİ  HATAY  ANTAKYA 22 152,879
11139 AMASYA SPOR LİSESİ AMASYA MERKEZ 23 149,989
11139 İSTANBUL PROF FAİK SOMER SPOR LİSES İSTANBUL  ATAŞEHİR 64 149,567
11139 BUCA ATATÜRK SPOR LİSESİ  İZMİR  BUCA 66 148,930
11139 Spor Lisesi -48 1686 143,354
11147 ÖZEL AHMET KIRMIZI TEMEL LİSESİ BURSA NİLÜFER 172 258,361
11147 ÖZEL ANTALYA TAC TEMEL LİSESİ ANTALYA MURATPAŞA 67 251,901
11147 ÖZEL OĞUZHAN ÖZKAYA TEMEL LİSESİ  İZMİR  GÜZELBAHÇE 104 250,448
11147 ÖZEL DENGE EĞİTİM TEMEL LİSESİ ANKARA ÇANKAYA 73 248,875
11147 ÖZEL BATMAN ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ  BATMAN MERKEZ 12 247,304
11147 Özel Temel Lise-38 1705 220,639
30000 ALMUS ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ TOKAT ALMUS 68 161,808
30000 BÜYÜKTATLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU Lİ K.MARAŞ  AFŞİN 20 160,935
30000 KARAHALLI VEYİS TURAN ÇOK PROGRAMLI UŞAK  KARAHALLI 38 160,839
30000 ÇİĞİL ŞEHİT RAMAZAN AKAR ÇOK PROGRA KONYA  ILGIN 13 159,153
30000 PAZAR ÜZÜMÖREN SELÇUK ÇOK PROGRAMLI TOKAT PAZAR 22 158,834
30000 Çok Programlı Lise-204 13944 141,119
40023 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GÜZ ANTALYA KEPEZ 63 164,421
40023 ANKARA GÜZEL SANATLAR LİSESİ ANKARA ÇANKAYA 60 164,278
40023 İSTANBUL AVNİ AKYOL GÜZEL SANATLAR İSTANBUL  KADIKÖY 60 161,688
40023 KONYA SELÇUKLU KONYA ÇİMENTO GÜZEL KONYA  SELÇUKLU 63 160,757
40023 BUCA IŞILAY SAYGIN GÜZEL SANATLAR L İZMİR  BUCA 60 160,323
40023 Güzel Sanatlar Lisesi-69 3240 151,605
50027 ÇAPA FEN LİSESİ  İSTANBUL  FATİH 178 398,638
50027 TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ  ISPARTA  MERKEZ 125 351,364
50027 BANDIRMA YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU BALIKESİR BANDIRMA 83 349,000
50027 TEKİRDAĞ BELEDİYESİ SOSYAL BİLİMLER TEKİRDAĞ  SÜLEYMANPAŞA 124 344,912
50027 NİHAL-TURGUT ANLAR ANADOLU LİSESİ  HATAY  ANTAKYA 84 344,800
50027 Anadolu Öğretmen Lisesi (2014-15 Başka Liseye Dönüştürüldüler)-296 24139 282,839
51015 KADIKÖY ERKEK ANADOLU İMAM HATİP Lİ İSTANBUL  KADIKÖY 112 202,997
51015 TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİS ANKARA YENİMAHALLE 382 202,735
51015 KADIKÖY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSE İSTANBUL  KADIKÖY 198 200,899
51015 İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İSTANBUL  FATİH 265 199,988
51015 KARATAY KONYA ANADOLU İMAM HATİP Lİ KONYA  KARATAY 437 191,615
51015 İmam Hatip Lisesi-483 47490 163,329
51023 BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL  BEYOĞLU 84 325,218
51023 KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL  KARTAL 269 275,100
51023 ULUSLARARASI FATİH SULTAN MEHMET AN İSTANBUL  FATİH 30 270,227
51023 GÜNGÖREN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİS İSTANBUL  GÜNGÖREN 122 258,613
51023 SELÇUKLU MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU AN KONYA  SELÇUKLU 312 245,768
51023 Anadolu İmam Hatip Lisesi-168 14571 170,100
52011 ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSES İSTANBUL  ÇATALCA 217 165,159
52011 KARAADİLLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU Lİ AFYON ŞUHUT 15 164,037
52011 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS MANİSA  SOMA 97 163,181
52011 MUT ÖZDEMİRLER ÇOK PROGRAMLI ANADOL MERSİN  MUT 114 159,733
52011 ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU Lİ ANKARA ALTINDAĞ 366 158,391
52011 Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Başka liseye dönüştürüldüler)-400 51995 145,481
52028 HACI HÜSEYİN KÖLÜK MESLEKİ VE TEKNİ MALATYA  BATTALGAZİ 97 169,412
52028 ŞEHİT AYDIN BERBER MESLEKİ VE TEKNİ ZONGULDAK  ÇAYCUMA 47 167,231
52028 DERİNCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU L KOCAELİ  DERİNCE 129 163,616
52028 SULTANAHMET SUPHİ PAŞA MESLEKİ VE T İSTANBUL  FATİH 126 159,533
52028 AFŞİN İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOL K.MARAŞ  AFŞİN 85 159,433
52028 And.Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-44 3563 149,559
53024 TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANAD ANKARA ÇANKAYA 113 202,948
53024 SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANA ESKİŞEHİR  TEPEBAŞI 117 198,779
53024 PENDİK TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKN İSTANBUL  PENDİK 88 194,718
53024 MÜNCİ İNCİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOL VAN  TUŞBA 58 191,947
53024 ADİL KARAAĞAÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANA KONYA  SELÇUKLU 167 190,974
53024 Anadolu Teknik Lisesi  (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-47 5919 167,252
54012 ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ MESLE İSTANBUL  BAĞCILAR 136 173,314
54012 MAÇKA AKİF TUNCEL MESLEKİ VE TEKNİK İSTANBUL  ŞİŞLİ 251 167,702
54012 TUZLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS İSTANBUL  TUZLA 382 166,583
54012 GÜRPINAR İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANA İSTANBUL  BEYLİKDÜZÜ 197 166,014
54012 ÇUKUROVA KİMYA MESLEKİ VE TEKNİK AN MANİSA  YUNUSEMRE 102 165,302
54012 Endüstri Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-539 101979 145,514
55017 BAYINDIR ALPARSLAN MESLEKİ VE TEKNİ İZMİR  BAYINDIR 30 173,872
55017 ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU L KAYSERİ  KOCASİNAN 265 166,487
55017 YAPI VE KREDİ BANKASI MESLEKİ VE TE KOCAELİ  ÇAYIROVA 120 165,069
55017 ANTALYA BAROSU MESLEKİ VE TEKNİK AN ANTALYA MURATPAŞA 264 164,569
55017 MERAM ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANA KONYA  MERAM 315 162,512
55017 Kız Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-546 71146 147,380
55025 İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU İSTANBUL  FATİH 57 182,753
55025 CAĞALOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU İSTANBUL  FATİH 63 173,727
55025 TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ İŞVERENLERİ KAYSERİ  MELİKGAZİ 43 169,618
55025 75. YIL MEHMET GÖKER MESLEKİ VE TEK NİĞDE  MERKEZ 87 167,682
55025 İMRENLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU KONYA  HÜYÜK 41 162,661
55025 Anadolu Kız Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-56 6729 151,033
56127 İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOL BURSA YILDIRIM 98 206,448
56127 KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKN ANKARA KEÇİÖREN 98 204,897
56127 AKŞEMSETTİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADO BURSA M.KEMALPAŞA 85 204,476
56127 ŞEHİT YÜZBAŞI ERDAL OKUL MESLEKİ VE TOKAT TURHAL 41 204,380
56127 HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK AN İSTANBUL  ŞİŞLİ 82 203,855
56127 Anadolu Sağlık Meslek Lis. (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-307 18472 180,988
57026 ETİLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU Lİ İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 160 163,576
57026 KÜÇÜKÇEKMECE İMKB MESLEKİ VE TEKNİK İSTANBUL  K.ÇEKMECE 98 159,383
57026 ANTAKYA NİMET-FAHRİ ÖKSÜZ MESLEKİ V HATAY  DEFNE 87 158,086
57026 SELİMPAŞA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK AN İSTANBUL  SİLİVRİ 60 155,394
57026 AKÇAKOCA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU KOCAELİ  İZMİT 46 154,997
57026 And.Otel.ve Turizm Mes. L.(2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-113 7273 146,406
80232 ZİYA KALKAVAN MESLEKİ VE TEKNİK ANA İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 121 208,432
80232 KONAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN EĞİTİM K İZMİR  KONAK 51 190,695
80013 MUHSİN ADİL BİNAL MESLEKİ VE TEKNİK İSTANBUL  KADIKÖY 57 189,506
80013 BAKIRKÖY NÜKET ERCAN MESLEKİ VE TEK İSTANBUL  BAKIRKÖY 58 189,463
80038 PENDİK BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MESL İSTANBUL  PENDİK 126 188,279
80038 Anadolu Denizcilik Meslek L.(2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-26 1842 163,962

Derslere Göre Okulların Sıralaması (Temel Matematik)[14]

2015 YGS TÜRKİYE'DE OKUL TÜRLERİNE GÖRE EN BAŞARILI 5 LİSE ( T.Matematik Sırası)
TÜR KODU OKULUN ADI İL İLÇE YGS'YE GİREN T.MAT Türkiye Sırası
11017 BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  BAĞCILAR 256 1791
11017 KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  ŞİŞLİ 255 2093
11017 BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  BAĞCILAR 195 2126
11017 OBA NAZMİ YILMAZ ANADOLU LİSESİ ANTALYA ALANYA 34 2155
11017 KEMAL HASOĞLU ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  BAHÇELİEVLER 736 2222
11017 Lise(Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan L.)- 1461 188800  
11025 ÖZEL ARTI METROPOL LİSESİ (AKSARAY AKSARAY  MERKEZ 74 1086
11025 ÖZEL ASYA LİSESİ  İSTANBUL  SULTANGAZİ 12 1342
11025 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ  İSTANBUL  BEYOĞLU 55 1456
11025 ÖZEL ENVAR LİSESİ  KONYA  SELÇUKLU 33 1660
11025 ÖZEL PANGALTI ERMENİ LİSESİ  İSTANBUL  ŞİŞLİ 17 1707
11025 Özel Lise- 39 1604  
11033 BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ  İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 173 46
11033 İSTANBUL LİSESİ  İSTANBUL  FATİH 162 55
11033 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ANKARA YENİMAHALLE 348 81
11033 HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  ÜSKÜDAR 141 92
11033 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  FATİH 165 102
11033 Anadolu Lisesi(Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Lise)-1456 165233  
11041 TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ KOCAELİ  GEBZE 40 80
11041 ÖZEL ALTINBAŞAK ANADOLU LİSESİ  ISPARTA  MERKEZ 30 102
11041 ÖZEL VİZYON ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL  ESENYURT 13 180
11041 ÖZEL EGE LİSESİ  İZMİR  BORNOVA 110 203
11041 ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ  İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 191 232
11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise -552 29644  
11058 İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ  İSTANBUL  KADIKÖY 99 9
11058 ANKARA FEN LİSESİ ANKARA ÇANKAYA 103 11
11058 İZMİR FEN LİSESİ  İZMİR  BORNOVA 78 12
11058 AYDIN FEN LİSESİ AYDIN EFELER 51 26
11058 KAYSERİ FEN LİSESİ  KAYSERİ  MELİKGAZİ 62 34
11058 Resmî Fen Lisesi -142 9929  
11066 ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY FEN LİSE ANKARA GÖLBAŞI 13 1
11066 ÖZEL BAŞAKŞEHİR FATİH FEN LİSESİ  İSTANBUL  BAŞAKŞEHİR 16 2
11066 ÖZEL YILDIRIMHAN FEN LİSESİ  MERSİN  YENİŞEHİR 12 3
11066 ÖZEL AZİZİYE FEN LİSESİ  ERZURUM  PALANDÖKEN 16 4
11066 ÖZEL İSTANBUL FATİH FEN LİSESİ  İSTANBUL  BAHÇELİEVLER 23 5
11066 Özel Fen Lisesi -167 3557  
11122 ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY SOSYAL B ANKARA GÖLBAŞI 17 60
11122 PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİ İSTANBUL  BAHÇELİEVLER 129 377
11122 KAYSERİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSES KAYSERİ  MELİKGAZİ 45 393
11122 ANKARA TÜRK TELEKOM MEHMET KAPLAN S ANKARA ÇANKAYA 42 447
11122 KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER KONYA  KARATAY 65 462
11122 Sosyal Bilimler Lisesi-31 1686  
11139 ANKARA TVF SPOR LİSESİ ANKARA YENİMAHALLE 59 4170
11139 RUHİ SARIALP SPOR LİSESİ  İSTANBUL  B.ÇEKMECE 25 5870
11139 AMASYA SPOR LİSESİ AMASYA MERKEZ 23 5997
11139 KARAMAN SPOR LİSESİ  KARAMAN  MERKEZ 22 6176
11139 BUCA ATATÜRK SPOR LİSESİ  İZMİR  BUCA 66 6294
11139 Spor Lisesi -48 1686  
11147 ÖZEL OĞUZHAN ÖZKAYA TEMEL LİSESİ  İZMİR  GÜZELBAHÇE 104 1032
11147 ÖZEL BATMAN ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ (BAT BATMAN MERKEZ 12 1033
11147 ÖZEL AHMET KIRMIZI TEMEL LİSESİ BURSA NİLÜFER 172 1050
11147 ÖZEL ANTALYA TAC TEMEL LİSESİ ANTALYA MURATPAŞA 67 1072
11147 ÖZEL NAZİLLİ KÜLTÜR TEMEL LİSESİ AYDIN NAZİLLİ 34 1259
11147 Özel Temel Lise-38 1705  
30000 BÜYÜKTATLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU Lİ K.MARAŞ  AFŞİN 20 3330
30000 KARAHALLI VEYİS TURAN ÇOK PROGRAMLI UŞAK  KARAHALLI 38 3448
30000 ALMUS ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ TOKAT ALMUS 68 3842
30000 KARGI HACIHAMZA ŞEHİT NURİ YILDIZ Ç ÇORUM  KARGI 11 3882
30000 KEBAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ELAZIĞ KEBAN 19 3902
30000 Çok Programlı Lise-204 13944  
40023 KONYA SELÇUKLU KONYA ÇİMENTO GÜZEL KONYA  SELÇUKLU 63 4539
40023 KARAMAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ (KARA KARAMAN  MERKEZ 38 4697
40023 ANKARA GÜZEL SANATLAR LİSESİ ANKARA ÇANKAYA 60 4738
40023 MERSİN NEVİT KODALLI GÜZEL SANATLAR MERSİN  YENİŞEHİR 58 4738
40023 BUCA IŞILAY SAYGIN GÜZEL SANATLAR L İZMİR  BUCA 60 4924
40023 Güzel Sanatlar Lisesi-69 3240  
50027 ÇAPA FEN LİSESİ  İSTANBUL  FATİH 178 97
50027 BANDIRMA YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU BALIKESİR BANDIRMA 83 254
50027 TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ  ISPARTA  MERKEZ 125 262
50027 NİHAL-TURGUT ANLAR ANADOLU LİSESİ  HATAY  ANTAKYA 84 285
50027 ŞEHZADELER GEDİZ ANADOLU LİSESİ  MANİSA  ŞEHZADELER 88 290
50027 Anadolu Öğretmen Lisesi (2014-15 Başka Liseye Dönüştürüldüler)-296 24139  
51015 KADIKÖY ERKEK ANADOLU İMAM HATİP Lİ İSTANBUL  KADIKÖY 112 1967
51015 TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİS ANKARA YENİMAHALLE 382 2058
51015 İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İSTANBUL  FATİH 265 2201
51015 KADIKÖY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSE İSTANBUL  KADIKÖY 198 2209
51015 KARATAY KONYA ANADOLU İMAM HATİP Lİ KONYA  KARATAY 437 2407
51015 İmam Hatip Lisesi-483 47490  
51023 BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL  BEYOĞLU 84 246
51023 KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL  KARTAL 269 759
51023 ULUSLARARASI FATİH SULTAN MEHMET AN İSTANBUL  FATİH 30 831
51023 GÜNGÖREN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİS İSTANBUL  GÜNGÖREN 122 1038
51023 SELÇUKLU M.SAMİ RAMAZANOĞLU A.İ.H.L. KONYA  SELÇUKLU 312 1263
51023 Anadolu İmam Hatip Lisesi-168 14571  
52011 KARAADİLLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU Lİ AFYON ŞUHUT 15 3200
52011 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS MANİSA  SOMA 97 3389
52011 ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSES İSTANBUL  ÇATALCA 217 3389
52011 KUMLUCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSES BARTIN  ULUS 43 3707
52011 MUT ÖZDEMİRLER ÇOK PROGRAMLI ANADOL MERSİN  MUT 114 3785
52011 Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Başka liseye dönüştürüldüler)-400 51995  
52028 HACI HÜSEYİN KÖLÜK MESLEKİ VE TEKNİ MALATYA  BATTALGAZİ 97 3266
52028 ŞEHİT AYDIN BERBER MESLEKİ VE TEKNİ ZONGULDAK  ÇAYCUMA 47 3672
52028 BEYOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU L İSTANBUL  BEYOĞLU 96 3761
52028 AFŞİN İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOL K.MARAŞ  AFŞİN 85 4024
52028 DERİNCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU L KOCAELİ  DERİNCE 129 4035
52028 And.Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Mes. ve Teknik And. Lis.oldu)-44 3563  
53024 SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANA ESKİŞEHİR  TEPEBAŞI 117 2022
53024 ADİL KARAAĞAÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANA KONYA  SELÇUKLU 167 2066
53024 PENDİK TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKN İSTANBUL  PENDİK 88 2072
53024 TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANAD ANKARA ÇANKAYA 113 2140
53024 SULTANBEYLİ SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ V İSTANBUL  SULTANBEYLİ 164 2168
53024 Anadolu Teknik Lisesi  (2014-2015 Mesleki ve Teknik And. Lisesi oldu)-47 5919  
54012 ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ MESLE İSTANBUL  BAĞCILAR 136 2761
54012 ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANA ANKARA ETİMESGUT 279 3238
54012 TUZLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS İSTANBUL  TUZLA 382 3291
54012 GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSE ANKARA YENİMAHALLE 339 3317
54012 SELÇUK YAŞAR BOYACILIK MESLEKİ VE T İZMİR  BORNOVA 65 3334
54012 Endüstri Meslek Lisesi (2014-2015 Mes. ve Teknik And Lisesi oldu)-539 101979  
55017 TOLGA ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADO İSTANBUL  SANCAKTEPE 101 3543
55017 ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU L KAYSERİ  KOCASİNAN 265 3694
55017 MERAM ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANA KONYA  MERAM 315 3694
55017 YAPI VE KREDİ BANKASI MESLEKİ VE TE KOCAELİ  ÇAYIROVA 120 3753
55017 FAHRİ KİRAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADO BALIKESİR ALTIEYLÜL 110 3779
55017 Kız Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)-546 71146  
55025 İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU İSTANBUL  FATİH 57 2638
55025 TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ İŞVERENLERİ KAYSERİ  MELİKGAZİ 43 3053
55025 75. YIL MEHMET GÖKER MESLEKİ VE TEK NİĞDE  MERKEZ 87 3511
55025 CAĞALOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU İSTANBUL  FATİH 63 3571
55025 ESVET SABRİ AYTAŞMAN MESLEKİ VE TEK YALOVA  MERKEZ 72 3668
55025 Anadolu Kız Meslek Lisesi (2014-2015 Mes.ve Teknik And.Lisesi oldu)-56 6729  
56127 İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOL BURSA YILDIRIM 98 2019
56127 ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU L BALIKESİR KARESİ 165 2055
56127 KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKN ANKARA KEÇİÖREN 98 2082
56127 SELÇUKLU ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK KONYA  SELÇUKLU 180 2130
56127 HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK AN İSTANBUL  ŞİŞLİ 82 2153
56127 Anadolu Sağlık Meslek Lis. (2014-2015 Mes. ve Teknik And. Lis. oldu)-307 18472  
57026 TATVAN SEYDİ ALİ REİS MESLEKİ VE TE BİTLİS TATVAN 68 4133
57026 ANTAKYA NİMET-FAHRİ ÖKSÜZ MESLEKİ V HATAY  DEFNE 87 4338
57026 ETİLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU Lİ İSTANBUL  BEŞİKTAŞ 160 4572
57026 DR. SADIK AHMET MESLEKİ VE TEKNİK A EDİRNE  MERKEZ 48 4658
57026 AMASRA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU Lİ BARTIN  AMASRA 57 4817
57026 And.Otel.ve Turizm Mes. L.(2014-2015 Mes.ve Teknik And Lis. oldu)-113 7273  
80038 PENDİK BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MESL İSTANBUL  PENDİK 126 2295
80013 MUHSİN ADİL BİNAL MESLEKİ VE TEKNİK İSTANBUL  KADIKÖY 57 2371
80013 BAKIRKÖY NÜKET ERCAN MESLEKİ VE TEK İSTANBUL  BAKIRKÖY 58 2454
80038 FETTAH TAMİNCE MESLEKİ VE TEKNİK AN ANTALYA KONYAALTI 126 2470
80038 AKDENİZ MERSİN DENİZ TİCARET ODASI MERSİN  AKDENİZ 65 2535
80038 Anadolu Denizcilik Meslek L.(2014-2015 Mes. ve Teknik And Lis. oldu)-26 1842  

LYS Sonuçları

İllerin Derslere ve LYS Puanlarına Göre Sıralaması:[14]

SIRA İL  İLLERİN DERS VE LYS PUANLARINA GÖRE  BAŞARI SIRALARI
MAT GEO KİM FİZ BİY TDE COĞ1 TAR DİN MF TM TS ORT
1 NİĞDE 4 11 2 6 2 2 17 1 7 3 2 3 5,00
2 ESKİŞEHİR 8 6 7 3 10 5 31 11 6 8 8 2 8,75
3 BİLECİK 3 1 15 5 12 20 3 32 4 4 3 7 9,08
4 İZMİR 12 16 3 4 8 3 20 15 11 6 10 6 9,50
5 KÜTAHYA 7 9 18 12 5 43 12 16 3 10 4 11 12,50
6 EDİRNE 16 14 10 25 13 10 15 3 21 18 9 1 12,92
7 DENİZLİ 6 4 6 8 15 34 23 25 27 5 6 8 13,92
8 AYDIN 11 13 5 10 16 11 5 20 37 14 13 13 14,00
9 TRABZON 15 15 14 15 22 12 11 17 9 21 17 25 16,08
10 BURDUR 1 2 29 34 19 4 2 40 39 15 1 9 16,25
11 SİNOP 23 32 22 14 29 1 13 4 22 30 5 10 17,08
12 BAYBURT 24 3 1 1 1 32 1 46 35 1 14 56 17,92
13 BURSA 25 17 23 16 26 14 35 19 5 20 20 5 18,75
14 KIRŞEHİR 2 8 4 2 3 7 24 72 45 2 7 60 19,67
15 BALIKESİR 10 18 12 9 11 41 25 41 26 13 12 26 20,33
16 ISPARTA 5 5 13 11 7 57 40 54 30 9 15 19 22,08
17 YALOVA 21 7 8 7 4 54 64 29 2 12 46 20 22,83
18 ANTALYA 20 35 33 18 24 18 16 36 33 26 24 16 24,92
19 KAYSERİ 34 25 26 31 33 23 51 9 13 28 21 17 25,92
20 İSTANBUL 39 44 32 26 37 9 58 10 1 33 26 4 26,58
21 NEVŞEHİR 17 10 25 13 17 51 43 59 20 17 27 29 27,33
22 ANKARA 18 20 38 21 39 36 46 21 15 31 23 23 27,58
23 GÜMÜŞHANE 38 31 16 35 6 48 36 14 29 16 28 35 27,67
24 KIRIKKALE 13 27 24 19 30 24 57 23 54 11 16 34 27,75
25 BOLU 26 19 27 22 34 28 39 53 23 25 19 27 28,50
26 KİLİS 41 34 11 29 14 13 8 56 65 7 18 46 28,58
27 KASTAMONU 30 24 51 52 53 15 32 30 12 46 11 15 30,92
28 AFYON 37 42 21 23 28 44 33 28 38 24 22 32 31,00
29 KONYA 19 21 36 30 31 52 44 39 19 29 25 33 31,50
30 MERSİN 22 29 30 24 35 17 28 61 56 35 36 45 34,92
31 AKSARAY 59 54 52 55 42 30 6 6 18 39 51 24 36,33
32 TOKAT 40 37 17 27 9 21 42 47 63 23 50 59 36,33
33 KARAMAN 14 12 42 43 51 55 48 44 25 38 35 42 37,42
34 SAMSUN 29 38 19 20 21 29 59 63 53 22 45 53 37,67
35 MANİSA 42 43 43 37 46 45 4 51 34 49 32 30 38,00
36 KOCAELİ 52 41 50 42 55 16 52 18 10 57 47 18 38,17
37 ÇORUM 48 46 39 45 18 31 19 49 51 37 29 54 38,92
38 TEKİRDAĞ 54 40 48 51 50 8 41 52 16 58 38 12 39,00
39 ERZURUM 64 68 60 60 58 6 21 5 14 54 42 21 39,50
40 ADANA 27 39 34 32 32 26 60 57 46 36 40 49 39,83
41 ERZİNCAN 35 36 44 36 54 59 30 34 55 40 33 38 41,25
42 KARABÜK 9 23 9 17 38 73 73 80 62 19 44 65 42,83
43 HATAY 31 53 35 33 20 39 56 27 64 42 59 55 42,92
44 ZONGULDAK 28 28 37 40 43 38 53 68 58 48 34 47 43,58
45 GİRESUN 55 48 53 50 27 37 22 48 52 52 30 51 43,83
46 AMASYA 33 30 31 38 23 56 54 66 60 27 49 58 43,83
47 RİZE 57 50 41 54 60 27 14 71 17 55 52 28 43,92
48 DÜZCE 65 59 62 59 63 33 29 22 8 59 54 14 44,00
49 YOZGAT 63 67 69 66 62 22 7 7 32 56 39 36 44,00
50 ORDU 49 51 20 41 25 50 37 70 72 32 31 61 45,00
51 OSMANİYE 43 49 47 47 40 19 9 73 69 43 37 63 45,00
52 KIRKLARELİ 32 26 40 46 41 60 69 69 41 47 43 31 45,42
53 ÇANAKKALE 51 47 57 49 64 63 10 26 47 61 48 22 45,50
54 SİİRT 45 57 28 28 49 40 70 13 42 41 68 69 45,83
55 BARTIN 61 45 46 39 36 49 18 76 49 34 60 41 46,17
56 UŞAK 36 33 56 57 65 46 49 64 48 53 41 40 49,08
57 TUNCELİ 67 64 54 53 45 25 38 8 80 45 61 48 49,08
58 MALATYA 46 56 59 58 48 53 66 31 28 51 58 43 49,75
59 ÇANKIRI 47 22 55 44 61 67 63 62 43 44 57 44 50,83
60 SİVAS 60 58 65 62 56 42 62 35 31 63 55 50 53,25
61 MUĞLA 50 52 45 48 44 62 26 75 74 60 62 52 54,25
62 SAKARYA 56 55 58 56 47 61 68 74 44 50 53 37 54,92
63 ELAZIĞ 58 65 66 65 59 58 65 38 24 62 56 57 56,17
64 KARS 80 77 79 76 71 35 34 2 36 78 69 39 56,58
65 AĞRI 73 73 61 67 73 47 47 12 57 69 67 64 59,42
66 BİTLİS 68 70 63 72 67 65 27 37 59 68 64 66 60,67
67 DİYARBAKIR 44 63 49 63 66 70 72 42 61 65 71 73 61,75
68 ADIYAMAN 53 61 64 70 52 77 76 45 50 70 65 68 62,67
69 BİNGÖL 74 78 76 71 76 66 50 24 67 67 70 70 66,08
70 BATMAN 62 60 68 73 75 72 78 43 40 72 78 74 66,33
71 K.MARAŞ 69 62 73 68 68 74 55 65 70 66 63 62 66,50
72 GAZİANTEP 66 71 67 61 57 68 80 77 66 64 66 67 67,58
73 ŞANLIURFA 70 69 75 75 77 64 75 33 73 74 73 71 69,33
74 MUŞ 75 72 72 69 70 79 45 67 75 71 74 78 71,00
75 IĞDIR 77 76 77 78 72 69 61 55 71 75 75 72 71,92
76 MARDİN 71 74 70 77 74 71 77 60 68 77 77 77 73,17
77 VAN 76 75 74 74 69 76 71 58 76 73 76 76 73,25
78 ARTVİN 72 66 78 64 78 75 67 81 79 76 72 75 74,08
79 ŞIRNAK 78 79 71 79 79 78 79 50 78 79 80 79 76,25
80 ARDAHAN 81 81 81 80 81 80 74 79 77 81 79 80 80,25
81 HAKKARİ 80 80 80 81 80 81 81 78 81 80 81 81 81,08

Okulların LYS Puanlarına Göre Sıralaması (MF)[14]

OKULLARIN TÜRLERİNDE LYS PUAN ORTALAMALARINA GÖRE SIRALAMASI (MF) GENEL SIRA KATIL. ADAY PUAN ORT.
11017-Lise(Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan L.)
BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL BAĞCILAR 1091 84 252,891
İHSAN MERMERCİ ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL ZEYTİNBURNU 1164 14 249,578
ARTOVA ANADOLU LİSESİ  TOKAT ARTOVA 1224 16 246,104
İLKKURŞUN ANADOLU LİSESİ  İZMİR KARABAĞLAR 1708 12 223,473
DİVRİĞİ NACİ DEMİRAĞ ANADOLU LİSESİ   SİVAS DİVRİĞİ 1786 17 219,760
11025-Özel Lise
ÖZEL ARTI METROPOL LİSESİ  AKSARAY MERKEZ 495 43 300,627
ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ  İSTANBUL BEYOĞLU 1075 27 253,652
ÖZEL TUFAN LİSESİ  HATAY DÖRTYOL 1110 24 252,074
ÖZEL BİLTEPE LİSESİ  OSMANİYE KADİRLİ 1171 15 249,246
ÖZEL SAHAKYAN NUNYAN ERMENİ LİSESİ   İSTANBUL FATİH 1205 11 247,407
11033-Anadolu Lisesi(Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Lise)
İSTANBUL LİSESİ  İSTANBUL FATİH 41 136 402,465
BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ  İSTANBUL BEŞİKTAŞ 50 139 397,782
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARA Y LİSESİ  İSTANBUL BEYOĞLU 60 69 394,516
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ  ANKARA YENİMAHALLE 63 324 394,190
HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL ÜSKÜDAR 79 119 387,430
11041-Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise 
ÖZEL VİZYON ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL ESENYURT 66 11 393,010
ÖZEL ALTINBAŞAK ANADOLU LİSESİ  ISPARTA MERKEZ 97 30 381,727
TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ  LİSESİ  KOCAELİ GEBZE 101 25 379,466
ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ  İSTANBUL BEŞİKTAŞ 140 120 367,982
ÖZEL EGE LİSESİ  İZMİR BORNOVA 151 99 365,035
11058-Resmî Fen Lisesi 
İZMİR FEN LİSESİ  İZMİR BORNOVA 5 77 431,281
ANKARA FEN LİSESİ  ANKARA ÇANKAYA 10 101 426,173
İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ  İSTANBUL KADIKÖY 19 99 420,413
AYDIN FEN LİSESİ  AYDIN EFELER 26 49 412,332
ERBAKIR FEN LİSESİ  DENİZLİ MERKEZEFENDİ 32 75 407,951
11066-Özel Fen Lisesi 
ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY FEN LİSESİ  ANKARA GÖLBAŞI 1 12 453,938
ÖZEL AZİZİYE FEN LİSESİ  ERZURUM PALANDÖKEN 2 16 438,757
ÖZEL SAMANYOLU FEN LİSESİ  ANKARA YENİMAHALLE 3 22 433,197
ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN FEN LİSESİ  İSTANBUL MALTEPE 4 26 432,159
ÖZEL BAŞAKŞEHİR FATİH FEN LİSESİ  İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 6 15 430,822
11122-Sosyal Bilimler Lisesi
PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER L. İSTANBUL BAHÇELİEVLER 687 13 281,601
MEHMET UZAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ   BURDUR MERKEZ 1402 27 237,608
KARAMAN NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİM.L. KARAMAN MERKEZ 1579 10 229,464
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ  ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 1819 14 218,447
ELAZIĞ AHMET YESEVİ SOSYAL BİLİMLER  LİSESİ  ELAZIĞ MERKEZ 1958 13 213,209
11147-Özel Temel Lise
ÖZEL AHMET KIRMIZI TEMEL LİSESİ  BURSA NİLÜFER 857 115 267,120
ÖZEL NAZİLLİ KÜLTÜR TEMEL LİSESİ  AYDIN NAZİLLİ 870 20 266,393
ÖZEL ŞANLI KALE TEMEL LİSESİ  ŞANLIURFA SİVEREK 946 46 261,436
ÖZEL OĞUZHAN ÖZKAYA TEMEL LİSESİ  İZMİR GÜZELBAHÇE 1093 68 252,766
ÖZEL DENGE EĞİTİM TEMEL LİSESİ  ANKARA ÇANKAYA 1119 50 251,775
30000-Çok Programlı Lise
ALMUS ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ   TOKAT ALMUS 2618 12 195,730
DİLOVASI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSE Sİ  KOCAELİ DİLOVASI 2807 26 192,075
PAMUKÇU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSES İ  BALIKESİR ALTIEYLÜL 3426 10 182,974
KAŞÜSTÜ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSES İ  TRABZON YOMRA 3573 14 181,007
KARAHALLI VEYİS TURAN ÇOK PROGRAMLI  AND. L. UŞAK KARAHALLI 3707 14 179,431
50027-Anadolu Öğretmen Lisesi (2014-15 Başka Liseye Dönüştürüldüler)
ÇAPA FEN LİSESİ  İSTANBUL FATİH 111 164 376,652
BANDIRMA YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU  LİSESİ  BALIKESİR BANDIRMA 222 69 346,018
TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ  ISPARTA MERKEZ 253 108 338,504
ZEKİ KONUKOĞLU ANADOLU LİSESİ  BURSA İNEGÖL 254 68 338,465
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ANADOLU İMAM HATİP LİS. BİLECİK MERKEZ 262 31 336,117
51015-İmam Hatip Lisesi
İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ   İSTANBUL FATİH 1600 65 228,579
TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİS ESİ  ANKARA YENİMAHALLE 1643 116 226,194
KADIKÖY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSE Sİ  İSTANBUL KADIKÖY 1846 53 217,677
KADIKÖY ERKEK ANADOLU İMAM HATİP Lİ SESİ  İSTANBUL KADIKÖY 1908 32 215,174
ÜNYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  ORDU ÜNYE 1909 11 215,119
51023-Anadolu İmam Hatip Lisesi
BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL BEYOĞLU 269 33 334,248
ULUSLARARASI FATİH SULTAN MEHMET AND. İ.H.L. İSTANBUL FATİH 628 12 287,040
KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL KARTAL 707 131 279,823
BURSA İPEKÇİLİK ANADOLU İMAM HATİP  LİSESİ  BURSA YILDIRIM 782 61 273,545
SELÇUKLU MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU AND. İ.H.L. KONYA SELÇUKLU 910 126 263,727
52011-Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Başka liseye dönüştürüldüler)
TÜRKİYE GAZETESİ MES. VE TEK.AND.L. İSTANBUL BAHÇELİEVLER 2535 10 197,109
ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL ÇATALCA 2761 51 193,015
ALİ KUL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL ESENYURT 3237 63 185,187
SİNCAN İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ANKARA SİNCAN 3540 27 181,367
MUT ÖZDEMİRLER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  MERSİN MUT 3558 29 181,191
52028-Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
SİLİFKE ULUĞ BEY MESLEKİ VE TEKNİK  AND. LİSESİ  MERSİN SİLİFKE 3841 10 177,818
AFŞİN İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  K.MARAŞ AFŞİN 3959 22 176,669
SULTANAHMET SUPHİ PAŞA MES. VE TEKNİK AND. L. İSTANBUL FATİH 4273 15 173,588
HACI HÜSEYİN KÖLÜK MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİS. MALATYA BATTALGAZİ 4274 21 173,582
DERİNCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  KOCAELİ DERİNCE 4281 14 173,508
53024-Anadolu Teknik Lisesi  (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİSESİ  ANKARA ÇANKAYA 2293 58 202,233
SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİSESİ  ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 2420 61 199,449
PENDİK TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEK. AND.LİS. İSTANBUL PENDİK 2940 43 189,991
SULTANBEYLİ SABİHA GÖKÇEN M.VE TEK.AND.LİS. İSTANBUL SULTANBEYLİ 3018 88 188,719
HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL AVCILAR 3063 51 187,903
54012-Endüstri Meslek Lisesi  (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
VAN GÖLÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ  VAN İPEKYOLU 2974 12 189,516
GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ANKARA YENİMAHALLE 3009 109 188,795
EREĞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ZONGULDAK EREĞLİ 3095 28 187,387
ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ M. VE T. AND.L. İSTANBUL BAĞCILAR 3199 43 185,620
ULUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ANKARA ALTINDAĞ 3270 73 184,778
55017-Kız Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
MERAM ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ  KONYA MERAM 2987 44 189,254
YILDIZ-SELAHATTİN MISTIKOĞLU MES. VE T.AND.L. HATAY ANTAKYA 3068 25 187,820
ALAATTİN-NİLÜFER KADAYIFCIOĞLU M. VE T.AND.L. İSTANBUL BAĞCILAR 3209 31 185,446
KÜÇÜKKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ  İSTANBUL G.OSMANPAŞA 3252 14 185,023
ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİSESİ  ANKARA ALTINDAĞ 3353 41 183,975
55025-Anadolu Kız Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
GAZİOSMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİSESİ  ANKARA ÇANKAYA 3035 20 188,419
FATMA-HACI HÜSEYİN AKGÜL MES. VE  TEK.AND.L. ANKARA ETİMESGUT 3529 14 181,553
FATİH ÖZCAN SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİS. ANKARA SİNCAN 3855 17 177,714
TÜRKİYE TEKSTİL S. İŞVEREN.  SENDİKASI M.T.A.L. KAYSERİ MELİKGAZİ 3998 15 176,270
CEBECİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ANKARA MAMAK 4057 28 175,726
80232-80038 Anadolu Denizcilik Teknik - Meslek Lisesi(2014-2015 Mes.ve Teknik And L.oldu)
ZİYA KALKAVAN MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ  İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2896 86 190,638
FETTAH TAMİNCE MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİSESİ  ANTALYA KONYAALTI 3402 54 183,238
KONAK N-SALİH İŞGÖREN EĞİTİM KAMPÜSÜ-4 M.T.A.L. İZMİR KONAK 3442 23 182,733
GÜZELBAHÇE İMKB MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ  İZMİR GÜZELBAHÇE 3609 17 180,476
NEDİME SERAP ULUSOY MES. VE TEK. AND. LİSESİ  SAMSUN TEKKEKÖY 3619 58 180,384

Okulların LYS Puanlarına Göre Sıralaması (TM)[14]

OKULLARIN TÜRLERİNDE LYS PUAN ORTALAMALARINA GÖRE SIRALAMASI (TM) GENEL SIRA KATIL. ADAY PUAN ORT.
11017-Lise(Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan L.)
KÖPRÜKÖY YAĞAN ÇOK PROG.ANADOLU L. ERZURUM KÖPRÜKÖY 1006 19 270,063
BAĞBAŞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  ERZURUM TORTUM 1099 11 265,939
BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL BAĞCILAR 1149 146 263,733
ULUDERBENT SABANCI ÇOK PROG. AND. L. MANİSA ALAŞEHİR 1679 15 242,467
NECLA-YAŞAR DURU ÇOK PROGRAMLI AND.L. ANTALYA İBRADI 1817 12 237,143
11025-Özel Lise
ÖZEL ARTI METROPOL LİSESİ  AKSARAY MERKEZ 1559 33 247,371
ÖZEL ENVAR LİSESİ  KONYA SELÇUKLU 1810 28 237,461
ÖZEL BİLTEPE LİSESİ  OSMANİYE KADİRLİ 1930 23 233,750
ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ  İSTANBUL BEYOĞLU 2008 31 231,122
ÖZEL KERİME HATUN LİSESİ  SAKARYA ERENLER 2089 17 228,663
11033-Anadolu Lisesi(Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Lise)
BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ  İSTANBUL BEŞİKTAŞ 28 139 389,257
İSTANBUL LİSESİ  İSTANBUL FATİH 31 122 388,950
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY L. İSTANBUL BEYOĞLU 40 118 382,465
HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL ÜSKÜDAR 60 123 375,973
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ  ANKARA YENİMAHALLE 69 262 372,619
11041-Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise 
TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ  LİS. KOCAELİ GEBZE 38 31 384,292
ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ  İSTANBUL BEŞİKTAŞ 103 130 361,481
ÖZEL ALTINBAŞAK ANADOLU LİSESİ  ISPARTA MERKEZ 124 26 354,895
ÖZEL VİZYON ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL ESENYURT 143 13 351,323
ÖZEL EGE LİSESİ  İZMİR BORNOVA 169 74 344,762
11058-Resmî Fen Lisesi 
İZMİR FEN LİSESİ  İZMİR BORNOVA 6 55 409,964
ANKARA FEN LİSESİ  ANKARA ÇANKAYA 11 66 404,506
İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ  İSTANBUL KADIKÖY 16 67 397,656
AYDIN FEN LİSESİ  AYDIN EFELER 20 34 392,160
BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ   İZMİR BUCA 39 41 383,082
11066-Özel Fen Lisesi 
ÖZEL YAMANLAR BEDRİ ŞAŞAL FEN LİSESİ  İZMİR KEMALPAŞA 2 13 419,428
ÖZEL SAMANYOLU FEN LİSESİ  ANKARA YENİMAHALLE 3 13 417,586
ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ  İZMİR KARŞIYAKA 4 26 414,106
ÖZEL AZİZİYE FEN LİSESİ  ERZURUM PALANDÖKEN 8 16 408,182
ÖZEL FATİH TOPKAPI FEN LİSESİ  İSTANBUL ZEYTİNBURNU 9 14 407,933
11122-Sosyal Bilimler Lisesi
ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY SOSYAL BİL. L. ANKARA GÖLBAŞI 7 17 409,348
KAYSERİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KAYSERİ MELİKGAZİ 125 45 354,626
PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİM.L. İSTANBUL BAHÇELİEVLER 136 123 352,183
TÜRK TELEKOM MEHMET KAPLAN SOS.BİL. L. ANKARA ÇANKAYA 170 41 344,435
SAMSUN İBRAHİM TANRIVERDİ SOSYAL BİLİM. L. SAMSUN İLKADIM 175 52 343,231
11147-Özel Temel Lise
ÖZEL DENGE EĞİTİM TEMEL LİSESİ  ANKARA ÇANKAYA 961 66 272,172
ÖZEL AHMET KIRMIZI TEMEL LİSESİ  BURSA NİLÜFER 1141 139 263,971
ÖZEL OĞUZHAN ÖZKAYA TEMEL LİSESİ  İZMİR GÜZELBAHÇE 1150 59 263,693
ÖZEL NAZİLLİ KÜLTÜR TEMEL LİSESİ  AYDIN NAZİLLİ 1496 27 249,331
ÖZEL ANTALYA TAC TEMEL LİSESİ  ANTALYA MURATPAŞA 1499 52 249,229
30000-Çok Programlı Lise
GÜDÜL SAFİYE AKDEDE ÇOK PROG.AND. L. ANKARA GÜDÜL 2001 17 231,251
EKİNÖZÜ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 2251 12 224,127
YENİCE ŞEHİT HÜSEYİN AYTÜRK Ç.P.AND. L. MERSİN TARSUS 2375 12 221,702
MESUDİYE İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU  L. ORDU MESUDİYE 2431 10 220,613
ALMUS ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ   TOKAT ALMUS 2793 20 214,503
50027-Anadolu Öğretmen Lisesi (2014-15 Başka Liseye Dönüştürüldüler)
ÇAPA FEN LİSESİ  İSTANBUL FATİH 71 146 371,473
FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ   BARTIN MERKEZ 203 29 338,767
HASAN ALİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ  ANKARA ÇANKAYA 232 103 332,958
75.YIL FEN LİSESİ  MERSİN AKDENİZ 236 52 332,273
TOKAT MERKEZ İMKB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ  TOKAT MERKEZ 237 57 332,068
51015-İmam Hatip Lisesi
KADIKÖY ERKEK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL KADIKÖY 1522 49 248,533
KARAMÜRSEL ANADOLU İMAM HATİP LİSES İ  KOCAELİ KARAMÜRSEL 1629 23 244,347
TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  ANKARA YENİMAHALLE 1684 234 242,163
GÖNEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  BALIKESİR GÖNEN 1878 47 235,214
KADIKÖY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL KADIKÖY 1900 126 234,610
51023-Anadolu İmam Hatip Lisesi
BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL BEYOĞLU 182 57 342,283
KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  İSTANBUL KARTAL 625 193 293,136
GÜNGÖREN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİS ESİ  İSTANBUL GÜNGÖREN 711 72 286,414
ULUSLARARASI F.SULTAN MEHMET AND. İ.H.L.  İSTANBUL FATİH 751 13 282,960
MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU AND.İ.H.L. KONYA SELÇUKLU 903 200 275,426
52011-Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Başka liseye dönüştürüldüler)
KUMLUCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  BARTIN ULUS 2358 13 222,066
ÇİĞDEMLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  YOZGAT SORGUN 2556 11 218,251
ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL ÇATALCA 2643 94 216,834
ABDİPAŞA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  BARTIN ULUS 2647 10 216,771
ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ANKARA ALTINDAĞ 2752 163 215,114
52028-Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
AFŞİN İMKB MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİSESİ  KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2577 26 217,804
BEYOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS. İSTANBUL BEYOĞLU 3381 38 206,669
SİLİFKE ULUĞ BEY MESLEKİ VE TEKNİK  AND. L. MERSİN SİLİFKE 3514 13 205,091
ATABEY H.NACİYE KASAP MES. VE TEK. AND.L. ISPARTA ATABEY 3764 23 202,200
DERİNCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  KOCAELİ DERİNCE 4050 54 199,431
53024-Anadolu Teknik Lisesi  (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİS. ANKARA ÇANKAYA 2319 54 222,815
SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİS. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 2980 21 211,922
İ.T.O. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  İSTANBUL BAYRAMPAŞA 3186 66 209,135
PENDİK TÜRK TELEKOM MES. VE TEK. AND.L. İSTANBUL PENDİK 3347 47 207,111
SULTANBEYLİ S.GÖKÇEN MES. VE TEK.AND.L. İSTANBUL SULTANBEYLİ 3483 50 205,475
54012-Endüstri Meslek Lisesi  (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
A.-VE NERMİN BİLİMLİ MES.VE TEKNİK AND.L. İSTANBUL BAĞCILAR 3695 45 203,070
MAÇKA AKİF TUNCEL MES. VE TEK.  AND. LİS. İSTANBUL ŞİŞLİ 3716 84 202,800
VALİ GÖKHAN AYDINER MES. VE TEK. AND. LİS. DİYARBAKIR KAYAPINAR 3947 54 200,383
BİSMİL ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK AND LİS. DİYARBAKIR BİSMİL 4055 18 199,376
ZUHAL DÖRTÇELİK ŞENİPEK MES. VE TEK.AND.L. BURSA GÜRSU 4085 10 199,189
55017-Kız Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
BAYINDIR ALPARSLAN MES. VE TEK. AND. LİS.  İZMİR BAYINDIR 2025 25 230,715
AKYAZI NİLÜFER HATUN MES.VE TEK.AND.L. SAKARYA AKYAZI 2476 25 219,817
TBMM 85. YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU  LİS. MANİSA ŞEHZADELER 2495 14 219,347
ETLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS ESİ  ANKARA KEÇİÖREN 2568 60 217,954
HAFSA SULTAN MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİS. MERSİN TOROSLAR 2607 46 217,377
55025-Anadolu Kız Meslek Lisesi (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS. İSTANBUL FATİH 1875 25 235,238
CEBECİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ANKARA MAMAK 2638 69 216,897
FATİH ÖZCAN SABANCI MESLEKİ VE TEK.AND.L. ANKARA SİNCAN 2891 78 213,127
FATMA-H.HÜSEYİN AKGÜL MES. VE TEK.AND.L. ANKARA ETİMESGUT 2965 36 212,158
İMRENLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU L. KONYA HÜYÜK 3199 25 209,008
56127-Anadolu Sağlık Meslek Lis. (2014-2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu)
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ORDU ALTINORDU 1658 10 243,040
SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ADANA SEYHAN 2019 20 230,899
KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEK.AND.L.  ANKARA KEÇİÖREN 2083 28 228,801
ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL MES.VE TEK.AND.L. İSTANBUL ÜSKÜDAR 2095 32 228,548
BAHÇELİEVLER MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİS. İSTANBUL BAHÇELİEVLER 2142 11 227,264
57026-And.Otelcilik ve Turizm Mes. L.(2014-2015 Mes.ve Teknik And Lis. oldu)
ANTAKYA NİMET-FAHRİ ÖKSÜZ MES. VE T.A..L. HATAY DEFNE 3525 40 204,969
AKÇAKOCA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS. KOCAELİ İZMİT 4331 12 196,648
MOGAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ANKARA GÖLBAŞI 4494 10 195,073
MURADİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİS. BURSA OSMANGAZİ 4536 32 194,580
K.ÇEKMECE İMKB MESLEKİ VE TEKNİK  AND.LİS. İSTANBUL K.ÇEKMECE 4565 23 194,262
80232-80038 Anadolu Denizcilik Teknik - Meslek Lisesi(2014-2015 Mes.ve Teknik And L.oldu)
ZİYA KALKAVAN MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİS. İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2592 54 217,585
N.-SALİH İŞGÖREN EĞİTİM K AMPÜSÜ-4 M.T.A.L.  İZMİR KONAK 3698 20 202,997
AKDENİZ MERSİN DENİZ TİC.ODASI  MES.T.A.L. MERSİN AKDENİZ 3757 14 202,287
FETTAH TAMİNCE MESLEKİ VE TEK. AND. LİS. ANTALYA KONYAALTI 3960 40 200,280
SEFA ATAKAŞ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİS. HATAY İSKENDERUN 4046 33 199,467

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.