Çokçuluk

Çokçuluk varlığın birbirine indirgemeyen birçok tözden oluştuğunu savunan bir felsefi yaklaşımdır.[1] Varlıkbilimsel açıdan çokculuk; varlıkların tek bir tözden geldiğini ileri süren tekçiliğe örneğin maddeyi temelli töz kabul eden materyalizm veya tini temel kaynak alan idealizme karşıdır.

  1. Hançerlioğlu, Orhan. Felsefe Ansiklopedisi. Remzi Kitapevi. s. 262.
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.