Çekme gerilmesi

Çekme gerilmesi malzemenin çekmeye karşı gösterdiği dirençtir. Gerilme değeri kuvveti kesit alanına bölerek bulunur. Bir malzemenin çekmeye karşı gösterdiği maksimum direnç çekme deneyi ile bulunur. Çekme deneyinde cisim, bir süre uzadıktan sonra kopar. Koptuğu andaki gerilme değeri maksimum çekme gerilmesi değeridir. Bu değer birim uzama miktarı ve elastisite modülünün çarpılması ile bulunur. Birim uzama miktarı, toplam uzama miktarının malzemenin toplam uzunluğuna bölünmesi ile bulunur.

Cisim uzadıkça kesit alanı azalır. 'Gerçek Çekme Gerilmesi' malzeme uzarken kesit alanında oluşan daralmayı da hesaba katarak bulunur; kopma kuvveti kopma anındaki kesit alanına bölünerek gerçek çekme gerilmesi hesaplanır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/25/2010. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.