Çanakkale Lisesi

Okulumuz ilk olarak 1892 yılında, Mutasarrıf Ziver Paşa zamanında Maarif idaresinin ve halkın yardımı ile yaptırılıp açılmıştır. Üçü rüştiye (ortaokul), ikisi İdâdî (lise) olmak üzere beş sınıflı bir okul olarak "Kale-i Sultani Mekteb-i İdâdîsi" adıyla eğitim ve öğretime başlayan okulun 1900'lü yıllardaki müdürü, İsmail Hakkı Efendi'dir. Türk edebiyatının büyük kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin de bu yıllarda bir buçuk yıl kadar bu okulda okumuştur.

Okul, 1913'te "Çanakkale Sultanisi" (lise) adıyla anılmaktadır. Milli Edebiyat Akımı temsilcilerinden Ali Canip Yöntem o yıllarda, okula edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak atanmıştır.

12.09.1949'dan itibaren ortaokulu da bünyesinde bulundurarak "Çanakkale Lisesi" adını alan okul; bu devirde üç yıllık ortaokul, üç yıllık lise olarak hizmet vermiştir. Lise, daha sonra dört yıla çıkarılmıştır ve Bakalorya sınavları konmuştur. Okulun halk arasındaki yaygın adı "Taş Mektep" olarak günümüze kadar gelmiştir. 1924 ile 1949 yılları arasındaki zaman dilimi içinde ortaokul kentin tek ortaokulu olarak Çanakkale gençliğinin yetişmesinde önemli bir misyon üstlenmiştir.


Eski lise binası, 1957 yılına kadar "lise", 1958-1971 yılları arasında "Öğretmen Okulu", 1971-1998 yıllarda arasunda "M.Akif Ersoy Ticaret Lisesi" olarak eğitim işlevini sürdürmüştür. 2000 yılının başlangıcında geçirdiği restorasyonla "Öğretmenevi Oteli" olarak hizmet vermeye başlamıştır. Okulumuz 1957-1958 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Cumhuriyet Meydanı’ndaki bugünkü Fen Lisesi binasına taşınmış ve 13.09.1982 tarihine kadar eğitimine iki katlı bu binada hizmet vermiştir.

1982-1983 yılında halen öğrenimin sürdüğü İsmetpaşa Mahallesindeki 4 katlı, 32 derslikli, bilgisayar, kimya ve biyoloji laboratuvarları, bir kütüphane, bir sinevizyon odası, iki öğretmenler odası, ile yönetim odalarından oluşan binasına taşınmıştır.

1994-1995 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okul bünyesinde Çanakkale Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi de hizmete girmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/19/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.