Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Çalışma İktisadı ve Sanayi İlişkileri bölümünün geçmişi, ilk önce İstanbul Üniversitesi'nde "İçtimai Siyaset", sonrasında Mülkiye'de "Sosyal Siyaset Kürsüsü"ne dayanır. 1933 yılından sonra Almanya'da Hitler iktidarından kaçan ve İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan bilim adamlarından olan Gerhard Kessler, bu bilim dalının Türkiye'de yerleşmesine çok önemli katkılar sağlamıştır. Ankara'da ise 1952'li yıllardan sonra Prof. Dr. Cahit Talas bu bilim dalının kurumsallaşması ve gelişmesinde belirleyici olmuştur.

Temel konuları

Yaklaşımlar

Bölüm çalışmalarında iki gelenek belirginleşmiştir. Birinci gelenek çalışma ilişkisinde ve işgücü piyasasında çalışanların işveren karşısında zayıf olduğunu belirterek, ekonomik ve sosyal yönden zayıf olanların işverenler karşısında ve piyasa işleyişi karşısında korunmasını savunur. Anlaşılacağı üzere bu gelenek sosyal politika değerlerini öne çıkarmaktadır.

İkinci gelenek ise, üretim sürecindeki, işletme yapısındaki ve toplumdaki değişimlere vurgu yaparak, çalışma ilişkisinin devletin korumacı müdahalesi olmaksızın bireysel tercihler ile işletme tercihleri arasında "insan kaynakları yönetimi" uygulamalarıyla sağlanabileceği savunmaktadır.

Bölümü Barındıran Üniversiteler

Bağlantı

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.