Germiyanoğlu Mehmed Bey

Çahşadan Mehmed Bey bin Yakub, Germiyanoğulları Beyliği'nin ikinci hükümdarı. Lakabı Çahşadan'dır.[1] Çahşamak, bir şeyi parçalamak, ufak parçalara ayırmak anlamına gelir. Mehmed Bey'e Çahşadan denmesi, onun bu denli kuvveti elinde bulundurmasındandır.

Babası I. Yakub Bey'in 1341'de hayatta olduğu bilindiği için bu tarihten sonra hükümdar olmuştur. Kula ve SimavKatalanlar'dan geri almıştır.[2][3] Kula bu tarihten sonra Germiyanoğulları'nın son zamanına kadar onların elinde bulunmuştur.

Mehmed Bey'in vefat tarihi belli değildir. Oğlu Süleyman Şah'ın Denizli'de 1398 tarih kitabeli bir camisi bulunduğu için kendisi bu tarihten önce vefat etmiştir.[4]

Kaynakça

  1. Şeyhoğlu Mustafa, Hurşidnâme, Hamidiye Kütüphanesi, No, 550
  2. Evliya Çelebi, Simavı Germiyan oğlu veziri (Babuk Bey)in zaptettiğini yazar. Babuk Bey camiinden ve isminden kuyudatı şer'iyede de bahsedilir
  3. II. Yakub Bey'in Taş Vakfiyesi'nde Simav ve Kula'nın geri alındığı yazar
  4. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 46
Resmî unvanlar
Önce gelen:
I. Yakub Bey
Germiyanoğulları Beyi
1340-1361
Sonra gelen:
Germiyanoğlu Süleyman Şah
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.