Çıkış durakları

Bu maddenin konusunun kayda değerlik yönergelerini (kişiler, kitaplar, organizasyonlar ve şirketler, okullar, müzik, web içeriği, filmler, tiyatro oyunları, TV programları) sağlamadığı düşünülmektedir.

Konudan bağımsız ve güvenilir kaynaklar kullanarak maddeyi geliştirebilir ve kayda değer olduğunu ispat edebilirsiniz. Maddenin kayda değerliği kanıtlanamazsa maddenin silme politikası gereğince hızlı silinmesi veya kayda değerliği tartışmalı ise silinmeye aday gösterilmesi yerinde olacaktır.

Bu madde Kasım 2016 tarihinden bu yana işaretli olarak durmaktadır.

Tevrat'ta Mısır'dan çıkış sırasında İsrailoğullarının 42 yerde durakladığı anlatılır. Belgesel hipoteze göre bu liste köken olarak diğer kaynaklardan bağımsız bir metindir. Bu hipoteze göre, redaktör, hikâyeler arasındaki göze batan devamsızlığı önlemek için, hikâyeler arasındaki geçişlerde bu listeden faydalanmıştır. Bu listede Mısır'dan çıkan İsrailoğullarının çölden geçerken konakladığı yerler bulunur. Farklı kaynaklardan gelen hikâyeleri bağlamak için kullanılan bu liste Çıkış ve Sayılar kitaplarında görülür.

Biraz farklı bir listenin tamamı Sayılar 33'de görülür. Seyahatin bazı bölümleri tam liste olarak sunulurken parçalı sürümde yer almamaktadır; Sina'dan Zin'e olan bölüm bunun en belirgin örneklerindendir. Bir görüşe göre, bu bölüm hata sonucu parçalı sürümde konu dışı bırakılmıştır ve bunun sebebi "Sina" ile "Zin"in yakın sesli olmasıdır. Tam listede 42 durak olduğu ve İsrailoğullarının çölde kırk yıl gezdiği söylendiği için muhtemelen bu listeye sonradan yeni yerler de eklenmiş olabilir.

Her iki versiyonunda da kısa hikaye parçaları yer almaktadır. Örneğin, "...Sonra Elim'e gittiler. Orada on iki su kaynağı, yetmiş hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar...". Hikayelerin ne kadarı orijinal listede yer aldığı ve ne kadarının redaktör tarafından eklendiği tartışmaya açıktır. Bazı durumlarda bunun tersi görülmektedir; redaktör hikayelere listede olmayan durak adları eklemiştir. Bu durum özellikle Sayılar 21'de ön plana çıkar.

Çıkış duraklarının listesi

Durak Tevrat kaynağı Açıklama Modern yer
Ramses Çık. 12:37; Say. 33:3,5 Raamses bölgesi Mısır'ın en yüksek kaliteli yerlerinden biriydi (Tekv. 47:11) Pi-Ramesses: Tell ed-Dab'a/Qantir
Sukkot Çık. 12:37, 13:20; Say. 33:5-6 Sınıra yakın Mısır şehri Tjeku (Zuko), Tell el Maskhuta
Etam Çık. 13:20; Say. 33:6-8 "çöl kenarı" İsmailiye?
i-Hahirot Çık. 14:2-3; Say. 33:7-8 Muhtemelen Hirot körfezi Kanalın Acı Göller'e veya Akdeniz'e açıldığı yer.
Mara Çık. 15:23; Say. 33:8-9 'acı' Süveyş'in 30 kilometre kuzeyi
Elim Çık. 15:27, 16:1; Say. 33:9-10 12 kuyu 70 hurma ağacı vardı ?
Kızıldeniz Say. 33:10-11 - - Süveyş veya Akabe körfezinin yakını
Sin Çölü Çık. 16:1, 17:1; Say. 33:11-12 Elim ve Sina arası ?
Dofka Say. 33:12-13 - - - -
Aluş Say. 33:13-14 - - - -
Refidim Çık. 17:1, 19:2; Say. 33:14-15 - - ?
Sina Çölü Çık. 19:1-2; Say. 10:12, 33:15-16 - - ?
Kivrot-Hattaava Say. 11:35, 33:16-17 Şehvet mezarı - -
Haserot Say. 11:35, 12:16, 33:17-18 - - - -
Ritma Say. 33:18-19 - - - -
Rimmon-Peres Say. 33:19-20 - - - -
Livna Say. 33:20-21 - - - -
Rissa Say. 33:21-22 - - - -
Kehelata Say. 33:22-23 - - - -
Şefer Dağı Say. 33:23-24 - - - -
Harada Say. 33:24-25 - - - -
Makhelot Say. 33:25-26 - - - -
Tahat Say. 33:26-27 - - - -
Tera Say. 33:27-28 - - - -
Mitka Say. 33:28-29 - - - -
Haşmona Say. 33:29-30 - - - -
Moserot Say. 33:30-31 - - - -
Bene-Yaakan Say. 33:31-32 - - - -
Hor-Hagidgat Say. 33:32-33 - - - -
Yotvata Say. 33:33-34 - - - -
Avrona Say. 33:34-35 - - - -
Esyon-Gever Say. 33:35-36 - - Akabe körfezinin kuzey ucu
Kadeş Say. 20:1,22, 33:36-37 Zin Çölü'nde; Meryem'in ölüp gömüldüğü yer. muhtemelen Ayn el Kadis
Hor Dağı Say. 20:22, 21:4, 33:37-41 Edom sınırı; Harun'un gömüldüğü yer. - -
Salmona Say. 33:41-42 - - - -
Punon Say. 33:42-43 - - - -
Ovot Say. 21:10-11, 33:43-44 - - - -
İye Haavarim Say. 21:11, 33:44-45 - - - -
Divon-Gad Say. 33:45-46 - - - -
Almon-Divlatayma Say. 33:46-47 - - - -
Haavarim Say. 33:47-48 İsrailoğulları, Nebo Dağı'nın eteklerine kamp kurdular. - -
Moav düzlükleri Say. 22:1, 33:48-50 İsrailoğulları, Şeria Nehri üzerinde, Bet Hayişimot'tan to Aveil Haşitim'e kadar kamp kurdular. Transürdün
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.