Ayet

Arapça
‏آية
Çevriyazı
āyet
Anlamı
işaret, ibret

Âyet ya da Âyet-i Kerime (Arapça: آية veya آية كريمة), Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir.

Âyet Arapça'da delil, açık alamet, veri veya işâret gibi anlamlara gelmektedir. Türkçe olarak Âyet-î Kerîme şeklinde kullanımı yaygındır. Kur'an'da da cümle içinde bulunduğu konuma göre mucize (Bakara, 2/211), alamet (Bakara, 2/248), ibret (Nahl,16/ 11), acayip iş (Mü'minun, 23/50), delil (İsra, 17/12) ve Kur'an ayeti (Nahl, 16/101) karşılığı olarak kullanılmıştır.

Ayetlerin yapısı ve sayısı

Kur'an'daki ayetlerin uzunlukları, Mushaf'ta tam bir sayfa ile en kısa olarak bir ya da birkaç harften oluşan 'kesik harfler' veya Mukattaa harfleri arasında değişmektedir.

Kur'an ayetlerinin sayısı
Orijinal Kur'anın elde olmaması, Kur'anın yazım dönemindeki alfabetik yetersizliklerden dolayı noktalama işaretlerinin olmaması sebebiyle ayetlerin nereden başlayıp nerede bittiğinin bilinmemesi, besmelenin ayet olup olmadığı, mukatta' harflerinin birer ayet sayılıp sayılmaması gibi sebeplerle kesin olarak bilinmemektedir. Kur'an mushaflarında mevcut numaralandırmaya göre 6237 ayet bulunmaktadır. Ayrıca resmi Osman mushafı dışındaki sahabelere ait bazı Kuran nüshaları arasında farklılıklar bulunduğu da bilinenler arasındadır.

Farklı zamanlarda yazılan ayetlerin sureler içerisinde diziliminin vahiy ile belirlendiğine inanılır.

Kur'an ayetleri Kur'ana göre muhkem ve müteşabih (allegorik) olarak ikiye ayrılır.

Bunlardan muhkem (sağlam, tahkimat yapılmış, güçlendirilmiş) olanların anlamlarının herkesin anlayabileceği şekilde apaçık, müteşabih (benzeşik, temsili veya allegorik) olanların ise birtakım anlatı, işaret, ima veya imgelerle konuları ele aldığına, önemli olanın anlatılmak istenen mana ve ana fikir olduğuna inanılır. Ayetlerin sınıflandırılması ve anlaşılması amacıyla islam dünyasında binlerce tefsir ve meal kitabı yazılmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.