Yoksullaştıran büyüme

Ekonomi

Ana hatlar
Genel sınıflandırma

Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomik sistemler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Yoksullaştıran büyüme, ilk kez Jagdish Bhagwati tarafından 1958 yılında ortaya atılan[1], bir ülkedeki ekonomik büyümenin yoksulluğa sebep olabileceğine dair teori.

Hakkında

Bu görüşe göre; eğer bir ülkede ihracat yüksek seviyelerde ise, bu durum ihracat yapan ülkedeki ticari ilişkilere yansıyabilir ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bununla birlikte nadir durumlarda ticari ilişkilerdeki bu düşüş ekonomik gelişmeye oranla ağır basar ve gelişmenin önüne geçer. Bu durumda ülkedeki ekonomik büyüme önce durur, ardından düşüşe geçer. Bu durum yalnızca gelişen ülkenin dünya pazarını etkilediği durumlarda ortaya çıkar.

Kanadalı ekonomist Harry Gordon Johnson da bu teori hakkındaki çalışmalarıyla bilinen bir isimdir.[2]

Kaynakça

  1. Bhagwati, Jagdish. 1958. "Immiserizing Growth: A Geometrical Note," Review of Economic Studies 25, (June), s. 201-205.
  2. Johnson, Harry G. 1955. "Economic Expansion and International Trade," Manchester School 23, s. 95-112
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.