Yahuda (havari)

Judas Iscariot (sağda), Son Akşam Yemeği'ini terk ediyor, Carl Bloch'un yağlıboya tablosu, 19. yy. sonları.

Yahuda ya da Yahuda İşkariyot ya da Judas (İbranice: יהודה איש־קריות, Latince: Iudam Iscariotem, Yunanca: Ιούδας Ισκαριώτης), İsa'yı ele veren havari.

İşkaryot, katil anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür (sicario). İsa'yı ele verdiği için Yehuda İskaryot olarak anılır. Geleneksel Hristiyan görüşüne göre otuz gümüş dinara İsa'yı ele vermiştir. Sonradan vicdan azabı çektiği için kendini asarak intihar ettiği söylenir.

Ölümü hakkında farklı söylemler bulunmakla birlikte, geleneksel anlatım kendisini asarak intihar ettiği biçimindedir. Yehuda'nın ardından Oniki Havari arasındaki yerine diğer havarilerce Matthias getirilir. Yehuda (Judas), Son Akşam Yemeğinden sonra İsa'yı 30 gümüş karşılığında Sanhedrin adı verilen meclise bildirmesi[1] ve onu öperek ele vermesi nedeniyle Judas adı ve öpüşü ihanet sözcüğüyle eşanlamlı kullanılır olmuştur.[2]

2006 yılında National Geographic Society tarafından yaklaşık 1800 yıl önce yazılmış "Yehuda'nın Müjdesi"ne ulaşılmıştır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.