Yıldız Teknik Üniversitesi

Koordinatlar: 41°06′20″K 29°01′25″D / 41.10548°N 29.02365°E / 41.10548; 29.02365

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Kuruluş 1911 (Kondüktör Mekteb-i Âlisi)
1982 (Yıldız Üniversitesi)
1992 (Yıldız Teknik Üniversitesi) [1]
Tür Devlet üniversitesi
Eski isim(ler)i Kondüktör Mekteb-i Âlîsi (1911)
Nafıa Fen Mektebi (1922)
İstanbul Teknik Okulu (1937)
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1969)
Yıldız Üniversitesi (1982)
Eğitim dil(ler)i Türkçe, İngilizce ve Fransızca
Rektör Bahri Şahin[2]
Akademik personel 1.736 [3]
Kayıtlı 25.063 lisans, 7.037 yüksek lisans, 2.189 doktora öğrencisi [3]
Diğer öğrenciler 1.381 önlisans [3]
Akademik birimler 10 fakülte,[4]
3 yüksekokul,[5]
ve 2 enstitü.[6]
Konum İstanbul, Türkiye
Okul renkleri Lacivert, Sarı ve Beyaz
              
Maskot On Köşeli Özel Yıldız
Web sitesi yildiz.edu.tr

Yıldız Teknik Üniversitesi (kısaca YTÜ), İstanbul, Türkiye'de yer alan; 1911 yılında Kondüktör Mekteb-i Âlîsi adıyla kurulmuş devlet üniversitesidir.[1]

Yıldız Teknik Üniversitesi, 1911’de Kondüktör Mekteb-i Âlîsi adıyla “Fen Memuru” (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla Paris’teki “Ecol De Conducteur”ün müfredat programı esas alınarak kurulmuştur.[1] Zamanla büyüyüp gelişen okul bugün merkezi İstanbul'un kültür ve iş merkezlerinden Beşiktaş'ta bulunan 3 yerleşkeye sahiptir.[7] Yıldız ve Davutpaşa yerleşkelerinde Osmanlı döneminden kalan binalarda halen eğitim yapılmaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTES LOGOSU

Yıldız Teknik Üniversitesi bugün 25000 'den fazla lisans, 9000'den fazla lisansüstü öğrenci ve 1700 civarında akademik personel ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.[8] Bünyesinde 10 fakülte, 2 enstitü ve 3 yüksekokul bulunmaktadır.[9] Türkiye'deki pek çok üniversiteden farklı olarak kuruluşunda elektrik, inşaat, kimya-metalurji ve makina olarak 4 fakülteye ayrılmıştır.[1] Mayıs 2012 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye'nin ilk tam kapsamlı ISO 9001 belgeli üniversitesi olmuştur.[10] Üniversitenin teknoparkı, YTU Teknopark, 2016 sonu itibariyleTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, Gelişen Teknoloji Bölgeleri kategorisinde 2. olmayı başarmıştır.

Ayrıca TÜBİTAK 2016 Girişimci ve Yenilikçi üniversiteler endeksine göre devlet üniversiteleri arasında 5.sıradadır.

Tarihçe

Üniversite günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir.[11]

Kondüktör Mekteb-i Âlîsi (1911-1922):

Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Âlîsi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.

Nafia Fen Mektebi (1922-1937):

1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır.

İstanbul Teknik Okulu (1937-1969):

Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.

İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.

1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):

03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.

Yıldız Üniversitesi (1982-1992):

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi (1992- ):

03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde Üniversite 10 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 22000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Akademik Birimler

Fakülteler

Yıldız Kampüsü

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Önceden Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dahilindeki Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinin 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi adı altında toplanmasıyla oluşmuştur. 2011 yılı itibariyle üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'nde yer alan Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sekiz bölümden oluşan Fakültenin ilk kuruluşundan bu yana hizmet veren bölümler Fizik, Kimya ve Matematik bölümleridir. Fakülte Davutpaşa Kampüsü'ndeki tarihi taş binada faaliyetlerini sürdüren Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

Makine Fakültesi

Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesinden 1992 yılında ayrılmıştır. Makina Fakültesi,1993 yılında kurulmuş olup, Fakülte bölümlerinden, Makina Mühendisliği 1938-1939, Endüstri Mühendisliği 1993 ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 1982 yıllarında eğitime başlamıştır.Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2009 yılı itibariyle Makine Fakültesi bünyesinden ayrılmıştır. Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nin kökeni 1967 yılında İstanbul Teknik Okulu bünyesindeki Makine Bölümü'ne bağlı olarak kurulan Gemi Opsiyonu bölümüne dayanır.Bu bölüm 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesindeki Makine Bölümü'nde Gemi Makinaları Dalı adını almıştır.Gemi Makinaları Dalı,akademinin 1982'de Yıldız Üniversitesi'ne dönüşmesiyle kurulan Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü adıyla faaliyete geçmiştir.1993'te aynı adla Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesine geçmiş,2006'da aynı fakültede Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü adını almıştır.Makina Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ile birlikte 2009 yılında Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi olarak Makina Fakültesi'nden ayrılan Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

Mimarlık Fakültesi

1942 yılında İstanbul Teknik Okulu'nun bir bölümü olarak kurulan Mimarlık Fakültesi, lisans düzeyinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri, 11 uzmanlık programı (bilgisayar ortamında mimarlık, bina araştırma ve planlama, mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, rölöve ve restorasyon, yapı, yapi fiziği, kentsel koruma ve planlama, kentsel mekân organizasyonu ve tasarım, kentsel dönüşüm ve planlama, peyzaj planlama) ile 80 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 43 araştırma görevlisi, 1300'ü aşkın lisans, 350'yi aşkın yüksek lisans, 150 doktora öğrencisi ve 10000'den fazla mezunuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte Yıldız Kampüsü'nde 1880'lerde yapılmış tarihi binasında faaliyetlerini sürdüren Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1992 yılında Yıldız Kampüsünde yer alan Çukursaray binasında faaliyetine başlamıştır. Fakülte, 1993 yılında kurulan İktisat Bölümü ile faaliyetlerine başlamıştır. 1996 yılında İşletme Bölümü ve 1999 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kurulmuştur. Fakülte 2000'den 2015'e kadar, Yıldız Sarayının bir parçası olan Yaverler Dairesi'nde hizmet vermekte idi. Fakülte binası aynı zamanda 1925 senesinden 1936 senesine kadar hizmet veren ve 1936 yılında Atatürk'ün isteği ile Ankara'ya taşınan bugünkü adı ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne (Mekteb-i Mülkiye) ev sahipliği yapmıştır. Fakülte Davutpaşa Kampüsündeki yeni binasına 2016 taşınacaktır. Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

İnşaat Fakültesi

1911 yılında kurulmuş olan, üniversite'nin en köklü bölümü olan İnşaat Mühendisliği bölümünü'nün de bağlı bulunduğu fakülte Davutpaşa Kampüsünde eğitimine devam etmektedir. Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

Kimya-Metalurji Fakültesi

Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

Eğitim Fakültesi

Davutpaşa Kampüsü'nde yer alan Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

Sanat ve Tasarım Fakültesi

1997 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesinde 7 lisans, 5 lisansüstü programı mevcuttur. Geçmişi 1989 yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı'na kadar gitmektedir. Davutpaşa Kampüsü'ndeki Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üniversitede yüksek lisans eğitimine 1959 yılında (o zamanki adı İstanbul Teknik Okulu) "İhtisas Bölümü" adıyla başlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 21 anabilim dalı; 49 tezli, 4 tezsiz ve 4 ikinci öğretimde tezsiz yüksek lisans ve 42 doktora olmak üzere toplam 103 programı bulunmaktadır. Programlardan 57’si mühendislik, 22’si mimarlık ve 20’si temel bilimler alanları ile ilgilidir.Yıldız Kampüsü Çukursaray Binasında yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1983 tarihinde kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsüsü'nde 8 anabilim dalına bağlı 19 programda çalışmalar yapılmaktadır. Enstitü Yıldız Kampüsünde tarihi Çukursaray binasındadır.

Yüksekokullar

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu'nun kurulmasına ilişkin protokol, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Durul Ören tarafından imzalanmıştır. Yıldız Kampüsünde yer almaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksek Okulu, Temel İngilizce ve Modern Diller olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Temel İngilizce Bölümü'nde yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilere İngilizce Hazırlık öğretimi verilir. İleri düzeyde İngilizce dersleri ile diğer yabancı dillerin dersleri Modern Diller Bölümü tarafından verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu Davutpaşa Kampüsü'nde yer almaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu

Meslek yüksek okulu bu kampüste yer almaktadır. Ayazağa'dadır.[22]

Rektörlüğe Bağlı Birimler

Kampüsleri

Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programları Yıldız, Davutpaşa ve Ayazağa'da yürütülmektedir. Yedikule'de ise YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. İkitelli'de Teknopark yerleşkesine sahip olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Rumeli Hisarı'nda ve Ankara'da sosyal tesisleri bulunmaktadır. Üniversite personelinin ikamet ettiği lojmanlar ise Davutpaşa Kampüsü dışında Halkalı ve Acıbadem'de yer almaktadır.

Dış ilişkileri

Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin üyesidir.[24]

Kaynakça

 1. 1 2 3 4 "YTÜ - Tarihçe". 12 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160312004619/http://yildiz.edu.tr/tarihce.
 2. http://www.yildiz.edu.tr/rektor
 3. 1 2 3 http://www.stg.yildiz.edu.tr/images/files/YTU%202015%20YILI%20IDARE%20FAALIYET%20RAPORU%20SON.pdf
 4. "Yıldız Teknik Üniversitesi - Fakülteler". 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160130124714/http://www.yildiz.edu.tr:80/akademikbirimler. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2013.
 5. "Yıldız Teknik Üniversitesi - Yüksekokullar". 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160130124714/http://www.yildiz.edu.tr:80/akademikbirimler. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2013.
 6. "Yıldız Teknik Üniversitesi - Enstitüler". 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160130124714/http://www.yildiz.edu.tr:80/akademikbirimler. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2013.
 7. http://www.yildiz.edu.tr/iletisim
 8. http://www.stg.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/YT%C3%9C_STRATEJ%C4%B0K%20PLAN%202011-2015.pdf
 9. "YTÜ - Akademik". 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160130124714/http://www.yildiz.edu.tr:80/akademikbirimler.
 10. http://www.yildiz.edu.tr/haberler/Y%C4%B1ld%C4%B1z-Teknik-%C3%9Cniversitesi%E2%80%99nin-kalitesi-belgelendi/422
 11. YTU Tarihce
 12. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
 13. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı
 14. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı
 15. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı
 16. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
 17. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
 18. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
 19. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 20. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi
 21. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi
 22. Yıldız Teknik Üniversitesi Web Sayfası | Ayazağa Kampüsü
 23. http://www.yildiz.edu.tr/akademik.php
 24. Tüm Uyeler. kunib.com

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.