Yüz Çiçek Kampanyası

Yüz Çiçek Açsın Kampanyası, Çin'de komünist yönetimin aydınlara yönelik kısıtlamaları kaldırarak düşünce ve konuşma özgürlüğünü genişletmek amacıyla Mayıs 1956'da başlattığı hareket.

Sovyetler Birliği'nde Nikita Kruşçev'in Şubat 1956'da Stalin'i eleştirmesiyle birlikte başlayan yumuşamadan esinlenen Mao Zedong, Çin klasik tarihinin, Taocu filozof Zhuangzi'nin yüz okuluna göndermede bulunarak “Yüz Çiçek Açsın, Yüz Okul Yarışsın” sloganıyla komünist olmayan aydınları Çin Komünist Partisi'nce (ÇKP) izlenen politikaları eleştirmeye çağırdı. Mao bu kampanyayla Çin bürokrasisinin aşırılıklarından hoşnut olmayan halkı harekete geçirmek istedi.

Eleştiriler oldukça yavaş gelişti, ama öteki komünist önderler de konuşmalarında Mao'nun ortaya attığı görüşü işlediler. Duvar gazeteleri ve gösterilerle yürütülen bu kampanya partiyi ve orduyu sarstı. 1957 baharında etkili kişiler partiyi açıkça eleştirmeye başladılar. Partiye yönelik eleştiri dalgası birkaç hafta içinde hızla yükseldi, duvar gazeteleri yönetimi, öğrenciler ve profesörler parti üyelerini eleştirmeye yöneldi. Kampanyanın altıncı haftasının sonunda rejim tartışılır gibi oldu. Haziran ayında Mao'nun “Halk Arasındaki Çelişmelerin Doğru Ele Alınması Üzerine” adlı konuşmasının yayımlanmasının ardından, parti eleştirilerin çok ileri gittiği yolunda bir uyarıda bulundu. Temmuz başında “sağcı akıma karşı mücadele” kampanyasının açılmasıyla yönetimi eleştirenler ağır suçlamalara hedef oldu.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.