Yüksek Askerî Şûra

Yüksek Askerî Şûraya da kısaca YAŞ Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı kuruldur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait her türlü önemli meseleleri inceler, bunlarla ilgili prensip kararları alır, savaş gücü çalışmaları vb. konularda hükumete gerekli tavsiyelerde bulunur, silahlı kuvvetlere ait kanun tasarılarını, silahlı kuvvetlerin en yüksek kurulu olarak görüşür ve tasarılara son şeklini verir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince Başbakan'ın başkanlık ettiği Şûra'ya, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ile TSK'ya mensup tüm Orgeneral/Oramiral rütbesindeki komutanlar katılır. Genel sekreteri Genelkurmay II. Başkanıdır.

Yüksek Askeri Şûra yılda en az bir kez toplanmakta olup teamül olarak toplantı Ağustos ayında gerçekleştirilmektedir. Şûra'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup albayların general ya da amiralliğe terfileri ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin durumları görüşülür. Ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı TSK'dan ihraç edilecek personel için de karar verilme merciidir.

Yüksek Askeri Şûra'nın TSK'dan her türlü ilişik kesme kararlarına 2010 yılındaki referandum kararıyla yargı yolu açılmıştır. Ancak Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şûra'nın kararları yargı denetimi dışındadır.

2016 Türkiye askerî darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında 31 Temmuz 2016 tarihinde açıklanan Kanun Hükmündeki Kararname gereğince Başbakan Yardımcıları, Adalet, İçişleri ve Dışışleri Bakanları da Şûra üyesi oldu.[1] Madde 2 – (Değişik: 25/7/2016-KHK-669/45 md.) Yüksek Askerî Şûranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.[2][3]

Yüksek Askeri Şura üyeleri (YAŞ)

Yüksek Askeri Şûra Ağustos 2016 itibariyle aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

# İsim Resim Görev
1 Binali Yıldırım Başbakan
Şûra Başkanı
2 Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı
3 Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı
4 Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı
5 Yıldırım Tuğrul Türkeş Başbakan Yardımcısı
6 Veysi Kaynak Başbakan Yardımcısı
7 Fikri Işık Millî Savunma Bakanı
8 Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
9 Bekir Bozdağ Adalet Bakanı
10 Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı
11 Orgeneral Hulusi Akar TSK Genelkurmay Başkanı
12 Orgeneral Salih Zeki Çolak Türk Kara Kuvvetleri Komutanı
13 Oramiral Bülent Bostanoğlu Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı
14 Orgeneral Abidin Ünal Türk Hava Kuvvetleri Komutanı

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.