Wilhelm Dörpfeld

Wilhelm Dörpfeld (d. 26 Aralık 1853, Barmen, Prusya - ö. 25 Nisan 1940, Leukas, Yunanistan), Yunanistan'ın Tiryns (bugün Tirins) kentindeki Miken sarayının kazısını gerçekleştiren Alman arkeolog, mimar ve Eski Yunan mimarlığı uzmanı. Ayrıca ünlü Alman arkeolog Schliemann'ın Hisarlık'ta başlattığı Troya kazılarını da sürdürmüştür.

Yaşamı

Berlin Yüksek Teknik Okulu'nu bitirdi. Eski Olympia kazılarında Ernst Curtius'la çalıştıktan sonra Troya'yı kazmakta olan Schliemann'a katıldı (1882-90) ve onun çabalarına daha etkili yeni bir düzen getirdi. İki arkeologun çalışmaları sonucunda, birbirini izleyen yerleşme katları I'den IX'a kadar numaralandı. 1884'te Schliemann'la birlikte Tiryns'e giden Dörpfeld, ertesi yıl kazının başına geçti ve İÖ 2. binyıldan kalma oldukça iyi korunmuş durumdaki ilk Miken sarayını ortaya çıkardı.

Schliemann'ın ölümünden sonra, 1893 ve 1894 yıllarında Dörpfeld Troya'da kazı başkanlığını üstlendi.[1] Kendi yaptığı kazılarda çalışmalarını daha çok höyüğün kenarında yoğunlaştırarak Orta ve Son Tunç Çağı kalıntılarını açtı. VI. katın ayrıntılı planlarını çıkardı ve Troja und Ilion (1902, 2 cilt; Troya ve İlyon) adlı kitabında höyüğün bütün katlarını kapsayan bir kronoloji geliştirdi.

Ayrıca Bergama'da Bergama Sunağı'nda ve Atina Akropolisi'nde Athena Tapınağı'nda kazılar gerçekleştirdi. Bergama çalışmalarıyla ilgili kazı raporları Athenische Mitteilungen dergisinde yayımlandı (1908-1912). 1887'den 1911'e değin Atina'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün sekreterliğini yapan Dörpfeld Alt-Ithaka (1927, 2 cilt; Eski İthaka) adlı yapıtında Odysseia'daki İthaka'nın bugünkü Leukas olabileceğini öne sürdü. Yayımlanan bir başka önemli yapıtı da Alt-Athen und seine Agora'dır (1937-39, 2 cilt; Eski Atina ve Agorası).[2] Homeros'un Odysseia destanını Die Heimkehr des Odysseus (1924; Odysseus'un Yurduna Dönüşü) adıyla çevirdi.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.