Voyvoda (Osmanlı)

Voyvoda, Osmanlı döneminde hazineye ait arazi ile padişah, kadın efendi, sadrazam, vezir, beylerbeyi ve sancakbeyi haslarının gelirlerini tahsil etmek üzere görevlendirilen memurlardı. Bunların aynı zamanda hası bulunduran yerin düzen ve güvenliğini sağlamak görevleride vardı. Voyvodolar bulundukları yörenin güçlü adamlarından olduklarından Osmanlı devletine zaman zaman sorun çıkarmışlardı.[1]

Kaynakça

  1. Osmanlı Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı-3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-1998, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.