Voluntarizm

Voluntaristler tarafından yaygın olarak kullanılan bir sembol.
Anarko-kapitalist bayrak Voluntaristlerce de kullanılır.

Volontarizm, insanlar arasındaki tüm ilişkilerin gönüllülük esasına dayanması gerektiğini savunan liberteryen felsefedir.[1] Çoğu kez eşanlamlı olarak anarko-kapitalizm kavramı da kullanılır. Voluntarist felsefeyi desteklemek içen en sık kullanılan ilke saldırmazlık ilkesidir.

Birçok voluntarist, Robert LeFevre ve Murray Rothbard'ın fikirlerini temel alır.

Genel felsefe

Voluntaristler seçim siyasetini, voluntarist prensiplere aykırı olduğu için hem teoride hem de uygulamada reddederler. Hükümetler güçlerini sürdürebilmek için işlerini ahlaki meşruluk içinde yapmak zorundadır; siyasi metotlar ise bu meşruluğu kuvvetlendirir. Voluntaristler ise devletin gayr-i meşru olduğunu anlatıp, Devlet gücünün dayandığı işbirliği ve anlaşmaların çekilmesi gerektiğini savunur.

Voluntarizm minimal devlet ve mülkiyetin korunması için güç kullanımına karşıdır. Bunun yerine, tüm ekonomik düzenlemelerin gönüllülükle yapılmasını savunur. Eğer bir taraf sözleşmeyi bozarsa, örneğin istenen hizmete karşılık anlaşılan malları temin etmezse, o halde mağdur taraf daha fazla anlaşma yapmaz ve diğer talep eden taraflara da diğer tarafın davranışını bildirir. Kötü nam, uzun vadede zarar verici etkiye sahip olduğundan anlaşmalara uyulması konusunda güçlü bir istek böylece kendiliğinden oluşur. Voluntaristler devlete dayanan her değişim metodunu reddederler, buna lobicilik ve oy vermek de dahildir. Diğer taraftan, devletle işbirliği yapmamak, örneğin vergi vermeyi reddetmek, jüri olarak hizmet vermemek, çocuklarını devlet okuluna göndermemek voluntarist metoda mükemmel bir şekilde uyar.

Dipnotlar

  1. Watner, Carl. On the History of the Word "Voluntaryism". The Voluntaryist. Retrieved on 2009-04-01.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.